Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 167-НС
Перник, 28.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК от квотата на ГЕРБ - СДС в община Ковачевци, област Перник

Постъпило е предложение с вх. № 173/28.09.2022 г. от Емилия Николова - упълномощен представител на КП ГЕРБ-СДС за замяна на членове на СИК на територията на община Ковачевци, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4  от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА 1 (едно) длъжностно лице от съставите на СИК  на територията на община Ковачевци, съгласно приложения списък.

Аделина Велинова Крумова от длъжността секретар на СИК 142200006

АНУЛИРА издаденото удостоверение.

НАЗНАЧАВА 1 (едно) длъжностно лице от съставите на СИК  на територията на община Ковачевци, съгласно приложения списък.

Димитър Стефанов Миланов от длъжността секретар на СИК 142200006

ИЗДАВА удостоверение на новоназначения член на СИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 28.09.2022 в 20:09 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения