Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 166-НС
Перник, 28.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Перник, област Перник от квотата на КП ДБ

Постъпило е предложение от  Ирена Шаренкова - упълномощен представител на КП ДБ с входящ № 175/28.09.22 г. и № 182/28.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Перник, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4  от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА

Венера Петрова Нешкова от длъжността член на СИК 143200014

Десислава Чавдарова Кирилова от длъжността член на СИК 143200038

Кристиян Михайлов Фиданов от длъжността член на СИК 143200131.

АНУЛИРА издадените им удостоверения.

НАЗНАЧАВА

Еленка Сергиева Димитрова на длъжност член на СИК 143200014

Руслана Иванова Десподова на длъжност член на СИК 143200038

Катя Цветанова Фердинандова на длъжност член на СИК 143200131.

ИЗДАВА удостоверение на новоназначените членове на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 28.09.2022 в 20:09 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения