Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 165-НС
Перник, 28.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК от квотата на ПП ДПС в община Радомир , област Перник

Постъпило е  предложение с вх. № 179/28.09.2022 г. и № 192/28.09.2022 г. от Александър Несторов  - упълномощен представител на ПП ДПС за замяна на членове на СИК на територията на община Радомир, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4  от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА:

Елена Иванова Стоянова на длъжност член на СИК 1436000004

Невена Аспарухова Панева на длъжност член на СИК 143600015

 АНУЛИРА издадените удостоверения на лицата.

 

НАЗНАЧАВА :

Аделина Аспарухова Василева на длъжност член на СИК 1436000004

Мая Данаилова Ватрачка на длъжност член на СИК 143600015

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 28.09.2022 в 20:09 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения