Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 164-НС
Перник, 28.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Перник, област Перник от квотата на ПП “ДПС“

Постъпило е предложение от  Александър Несторов - упълномощен представител на  ПП“ДПС“ с входящ № 174/28.09.22 г. № 176/28.09.22 г. № 177/28.09.22 г. № 189/28.09.22 г. и № 194/28.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Перник, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4  от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА 10 (десет) длъжностни лица от съставите на СИК  на територията на община Перник, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените   удостоверения  на освободените лица. 

НАЗНАЧАВА 10 (десет) длъжностни лица в съставите на СИК на територията на община Перник, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък

143200017

Стоян Василев Димитров

член.

Иван Михайлов Райчев

143200004

Нейка Янкова Илинова

Председател

Лидия Тошкова Чакалова

143200081

Тодор Антониев Глушков

секретар

Надежда  Цветанова Венева

143200128

Зорница Данчева Вангелова

член

Ивет Иванова Асенова

143200130

Лора Веселинова Иванова

член

Борислав Николаев Стоянов

143200131

Вероника Славчева Стаменова

Председател.

Илка Георгиева Иванова

143200132

Моника Красимирова Стоянова

член

Людмила Любенова Динчева

143200127

Айше Мехмедова Чакова

член

Анелия Йорданова Тодорова

143200045

Кирил Иванов Григоров

Зам. председ.

Татяна Асенова Весева

143200049

Антонина Тодорова Тодорова

Председател

Георги Христов Тодоров

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 28.09.2022 в 20:09 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения