Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 162-НС
Перник, 27.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Ковачевци, област Перник от квотата на ПП “Продължаваме промяната“

Постъпило е предложение от  Кирил Стоев - упълномощен представител на  ПП “Продължаваме промяната“, с входящи № 169/27.09.22 г. за замяна на членове  на СИК на територията на община Ковачевци, област Перник


На основание чл. 72, ал. 1, т. 4  от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 

Боряна Кирилова Евтимова от длъжност зам.-председател на СИК 142200007

Ралица Венциславова Иванова от длъжност зам.-председател на СИК 142200010

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.  

НАЗНАЧАВА 

Ралица Венциславова Иванова на длъжност зам.-председател на СИК 142200007

Боряна Кирилова Евтимова на длъжност зам.-председател на СИК 142200010

 

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 27.09.2022 в 18:29 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения