Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 160-НС
Перник, 27.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК община Земен от квотата на ПП Възраждане

Постъпило е предложение от  Радослав Червенков-упълномощен представител на ПП Възраждане с входящ № 172/27.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Земен.

     На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 

Никомил Никомилов Михайлов на длъжност член на СИК 141900002

 

АНУЛИРА издаденото му удостоверение.  

 

НАЗНАЧАВА 

Лиляна Петрова Димитрова на длъжност член на СИК 141900002

 

ИЗДАВА удостоверение на новоназначения член  на СИК.

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 27.09.2022 в 18:29 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения