Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 159-НС
Перник, 27.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Брезник, област Перник от квотата на КП „БСП за България“

Постъпило е предложение от  Делка Георгиева Андонова - упълномощен представител на  КП „БСП за България“ с входящ № 167/27.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Радомир, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

 

Р Е Ш И

ОСВОБОЖДАВА

Роза Любомирова Цекова на длъжност член на СИК 140800010

АНУЛИРА издаденото удостоверение на освободеното лице.  

НАЗНАЧАВА 

Виолета Димитрова Тодорова на длъжност член на СИК 140800010.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 27.09.2022 в 18:29 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения