Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 158-НС
Перник, 27.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК от квотата на ПП ДПС в община Трън , област Перник

Постъпило е  предложение с вх. № 166/27.09.2022 г.  от Александър Несторов  - упълномощен представител на ПП ДПС за замяна на членове на СИК на територията на община Трън, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4  от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА:

Асен Спасов Асенов на длъжност председател на СИК 1451000051

 АНУЛИРА издаденото удостоверение на лицето.

 

НАЗНАЧАВА :

Румен Григоров Ваклинов на длъжност председател на СИК 1451000051

ИЗДАВА удостоверение на лицето .

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 27.09.2022 в 18:29 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения