Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 155-НС
Перник, 27.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК от квотата на ГЕРБ - СДС в община Радомир , област Перник

Постъпило е  предложение с вх. № 162/27.09.2022 г.  от Светослав Кирилов - упълномощен представител на КП ГЕРБ-СДС за замяна на членове на СИК на територията на община Радомир, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4  от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА:

Полина Димитрова Станчева от длъжност член на СИК 1436000002

Ирена Георгиева Миркова от длъжност секретар на СИК 1436000025

 АНУЛИРА издадените на лицата удостоверения.

 

НАЗНАЧАВА :

Иванка Георгиева Кирилова на длъжност член на СИК 1436000002

Емилия Христова Василева на длъжност секретар на СИК 1436000025

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 27.09.2022 в 18:29 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения