Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 151-НС
Перник, 27.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Перник, област Перник от квотата на ПП “Има такъв народ“

Постъпило е предложение от  Петя Димитрова  - упълномощен представител на ПП “Има такъв народ“, с входящ № 157/27.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 4 (четири ) длъжностни лица от съставите на СИК на територията на община Перник, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените   удостоверения  на освободените лица.  

НАЗНАЧАВА 4 (четири) длъжностни лица в съставите на СИК на територията на община Перник, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък. 

 

 

ОСВОБОЖДАВА

 

НАЗНАЧАВА

143200124

с. Вискяр

Зорка Тодорова Ковачева - Атанасова

секретар

Евелина Иванова Анева

143200038

Перник

Кристина Кирилова Николова

член

Стела Иванова Гечева

143200040

Перник

Биляна Ангелова Александрова

секретар

Ирина Атанасова Методиева

143200028

Перник

Гергана Боянова Спасова

член

Мелани Николова Максимова

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 27.09.2022 в 18:29 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения