Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 149-НС
Перник, 27.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК община Перник

Постъпило е предложение от  Радослав Червенков-упълномощен представител на ПП Възраждане с входящ № 145/26.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Перник.

     На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 9 (девет) длъжностни лица от съставите на СИК на територията на община Перник, съгласно приложения списък:

Любка Цветанова Стаменова като член на СИК 143200104

Александра Василева Данчева като член на СИК 143200105

Гинка Богданова Йорданова като член на СИК 143200108

Иванка Веселинова Рангелова като председател  на СИК 143200102

Анелия Генчова Димитрова като член на СИК 143200109

Любашка Димитрова Варадинова като член на СИК 143200111

Лили Георгиева Станимирова като член на СИК 143200112

Мариана Николова Донкова като член на СИК 143200120

Ивелина Първанова Делчева като член на СИК 143200136

 

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.  

 

НАЗНАЧАВА 12 (дванадесет) длъжностни лица в съставите на СИК на територията на  община Перник, съгласно приложения списък:

Пламен Коцев Ананиев като член на СИК 143200104

Иванка Веселинова Рангелова като член на СИК 143200105

Тодор Йорданов Николов като член на СИК 143200108

Красимир Любомиров Истатков като председател  на СИК 143200102

Людмила Божичкова Веселинова като член на СИК 143200109

Стойна Стойнева Дойчева като член на СИК 143200111

Антоанета Лилчова Пуленова като член на СИК 143200112

Георги Стоянов Никленов като член на СИК 143200119

Албена Славчева Власкова като член на СИК  143200120

Марияна Цинкова Аврамова като член на СИК 143200121

Маряна Ангелова Александрова като член на СИК 143200130

Тодорка Петрова Димитрова като член на СИК 143200136

 

 

 

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 27.09.2022 в 18:29 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения