Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 148-НС
Перник, 27.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Перник, област Перник от квотата на ПП “ДПС“

 

Постъпило е предложение от  Александър Несторов - упълномощен представител на  ПП“ДПС“ с входящ № 156/27.09.22 г.  и №153/27.09.2022г. за замяна на членове на СИК на територията на община Перник, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4  от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА 4 (четири) длъжностни лица от съставите на СИК  на територията на община Перник, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените   удостоверения  на освободените лица. 

НАЗНАЧАВА 4(четири) длъжностни лица в съставите на СИК на територията на община Перник, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък

143200024

Васил Йорданов Петров

Зам.предс.

Джесика Веселинова Георгиева

143200028

Милена Иванова Станимироваа

член

Лорита Симеонова Григорова

143200046

Кирил Иванов Григоров

Зам.предс.

Татяна Асенова Весева

143200078

Дилянка Къдринова Томанова

член

Николай Евстатиев Борисов

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 27.09.2022 в 18:29 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения