Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 147-НС
Перник, 27.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на община Радомир от квотата на ДПС

Постъпило е предложение от  Александър Несторов - упълномощен представител на  ПП“ДПС“ с входящ № 158/27.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Радомир, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4  от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА 4 (четири) длъжностни лица от съставите на СИК  на територията на община Радомир, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените   удостоверения  на освободените лица. 

НАЗНАЧАВА 4(четири) длъжностни лица в съставите на СИК на територията на община Радомир, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък

143600006

Елена Георгиева Кожухарова

член

Роза Петрова Лазарова

143600022

Елена Иванова Стоянова

член

Анета Боянова Георгиева

143600036

Роза Петрова Лазарова

секретар

Гинка Германова Илиева

143600048

Пандо Костов Пандов

член

Цветелина Николова Миланова

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 27.09.2022 в 18:29 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения