Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 145-НС
Перник, 26.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Радомир, област Перник от квотата на КП „БСП за България“

Постъпило е предложение от  Делка Георгиева Андонова - упълномощен представител на  КП „БСП за България“ с входящ № 1150/26.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Радомир, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

 

Р Е Ш И

ОСВОБОЖДАВА Гергана Божилова Сотирова от длъжността член от състава на СИК на територията на община Радомир.

АНУЛИРА издаденото удостоверение на освободеното лице.  

НАЗНАЧАВА Кремена Първанова Младенова на длъжността член в състава на СИК на територията на  община Радомир.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 26.09.2022 в 19:59 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения