Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 142-НС
Перник, 26.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК от квотата на ГЕРБ - СДС в община Земен, област Перник

Постъпило е предложение с вх. № 147/26.09.2022 г. от Даниела Кирилова Владимирова- упълномощен представител на КП ГЕРБ-СДС за замяна на членове на СИК на територията на община Земен, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4  от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА 2 (две) длъжностни лица от съставите на СИК  на територията на община Земен, съгласно приложения списък.

Ваня Иванова Давидова- Илиева от длъжността зам. председател на СИК 141900008

Симона Людмилова Светозарова от длъжността председател на СИК 141900012

АНУЛИРА издадените им удостоверения.

НАЗНАЧАВА 2 (две) длъжностни лица от съставите на СИК  на територията на община Земен, съгласно приложения списък.

Румяна Борисова Стаменова от длъжността зам. председател на СИК 141900008

Силвия Людмилова  Лазова от длъжността председател на СИК 141900012

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 26.09.2022 в 19:58 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения