Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 141-НС
Перник, 26.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община ТРЪН, област Перник от квотата на ПП “ДПС“.

Постъпило е предложение от  Александър Несторов - упълномощен представител на  ПП“ДПС“ с входящ № 146/26.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Трън, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4  от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА

Виолета Симеонова Виденова от длъжността председател на СИК 145100003

Райна Благоева Виденова като член на СИК 145100007

Димчо Георгиев Иванов от длъжността председател на СИК 145100008

Николай Методиев Младенов от длъжността председател на СИК 145100011

Петрана Илиева Михайлова като член на СИК 145100016

АНУЛИРА издаденото й удостоверение.  

НАЗНАЧАВА

Надя Николова Георгиева от длъжността председател на СИК 145100003

Ангелина Павлова Асенова като член на СИК 145100007

Десислава Методиева Младенова от длъжността председател на СИК 145100008

Павлина Стефанова Спасова от длъжността председател на СИК 145100011

Стефан Спасов Асенов като член на СИК 145100016

ИЗДАВА удостоверения на новоназначения  член  на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 26.09.2022 в 19:58 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения