Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 140-НС
Перник, 26.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Радомир, област Перник от квотата на ПП “ДПС“

Постъпило е предложение от  Александър Несторов - упълномощен представител на  ПП“ДПС“ с входящ № 146/26.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Радомир, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4  от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА 5 (пет) длъжностни лица от съставите на СИК  на територията на община Радомир, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените   удостоверения  на освободените лица. 

НАЗНАЧАВА 5 (пет) длъжностни лица в съставите на СИК на територията на община Радомир, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък

143600002

Димитринка Николова Найденова

секретар

Цветелина Николова Миланова

143600031

Теодора Иванова Георгиева

член

Мирослав Никодимчев Мирчев

143600045

Мирослав Никодимчев Мирчев

председател

Теодора Иванова Георгиева

143600048

Цветелина Николова Миланова

член

Евелина Иванова Димитрова

143600049

Нели Милкова Иванчева

председател

Кирила Методиева Кирилова

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 26.09.2022 в 19:58 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения