Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 139-НС
Перник, 26.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Трън, област Перник от квотата на ПП “Възраждане“

Постъпило е предложение от  Радослав Червенков - упълномощен представител на  ПП “Възраждане“, с входящ № 145/26.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 7 (седем) длъжностни лица от съставите на СИК на територията на община Перник, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.  

НАЗНАЧАВА 7  (седем)  длъжностни лица в съставите на СИК на територията на  община Перник, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък.

СИК №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

Три имена

Три имена

145100002

Зарко Стоядинов Трендафилов

член

Росен Ангелов Бояджиев

145100004

Величка Николаева Томова

член

Станка Асенова Бояджиева

145100011

Тодорка Асенова Такова

член

Теменужка Йорданова Стайкова

145100012

Александър Станимиров Димитров

член

Йордан Лазеров Стайков

145100014

Александър Мирославов Закариев

член

Калоян Денчев Александров

145100017

Димитрина Стоядинова Деспотова

член

Митко Цветков Асенов

145100019

Александър Йорданов Илиев

член

Мирела Йорданова Мирчева

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 26.09.2022 в 19:58 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения