Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 137-НС
Перник, 26.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК община Перник

Постъпило е предложение от  Радослав Червенков-упълномощен представител на ПП Възраждане с входящ № 145/26.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Перник.

     На основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 17 (седемнадесет) длъжностни лица от съставите на СИК на територията на община Перник, съгласно приложения списък.

Виктор Руменов Лефтеров като член на СИК 143200012

Венцислав Митков Игнатов като член на СИК 143200013

Силвия Димитрова Владимирова като член на СИК 143200020

Снежана Иванова Груева като член на СИК 143200028

Зорница Миткова Митева като член на СИК 143200030

Ваня Рангелова Драганова от длъжността председател на СИК 143200042

Антон Николов Вълков от длъжността председател на СИК 143200057

Надя Георгиева Балабанова като член на СИК 143200064

Даниела Венциславова Богданова от длъжността секретар на СИК 143200065

Вероника Владова Крумова като член на СИК 143200070

Албена Иванова Стоянова като член на СИК 143200077

Виктория Валериева Миткова като член на СИК 143200078

Константин Димитров Денков от длъжност зам. председател на СИК 143200083

Михаела Иванова Стоядинова като член на СИК 143200086

Иван Петров Иванов като член на СИК 143200094

Гергана Ивайлова Георгиева като член на СИК 143200118

Даниела Бойкова Теофиева като член на СИК 143200131

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.  

НАЗНАЧАВА 17 (седемнадесет) длъжностни лица в съставите на СИК на територията на  община Перник, съгласно приложения списък.

Михаела Стоилова Стоилова като член на СИК 143200003

Величка Иванова Бодурова като член на СИК 143200012

Божидар Радославов Владимиров като член на СИК 143200013

Елена Добринчова Асенова като член на СИК 143200020

Василена Никифорова Стефанова като член на СИК 143200025

Ина Викторова Иванова като член на СИК 143200028

Румяна Маринова Максимова като член на СИК 143200030

Лилия Георгиева Георгиева от длъжността председател на СИК 143200042

Горяна Боянова Йорданова от длъжността председател на СИК 143200057

Даниела Венциславова Богданова като член на СИК 143200064

Младен Юлианов Пуленов като член на СИК 143200065

Мариана Николайчева Иванова като член на СИК 143200066

Даниела Михайлова Иванова като член на СИК 143200070

Габриела Галинова Георгиева като член на СИК 143200077

Даниела Стоянова Кирилова като член на СИК 143200078

Невена Симеонова Сотирова от длъжност зам. председател на СИК 143200083

Силвия Стоилова Трендафилова като член на СИК 143200085

Силвия Димитрова Владимирова като член на СИК 143200086

Михала Валериева Павлова като член на СИК 143200088

Весела Иванова Денчова като член на СИК 143200094

Надя Георгиева Богословова като член на СИК 143200096

Борис Маринов Пуленов като член на СИК 143200114

Моника Красимирова Иванова като член на СИК 143200118

Васил Росенов Горанов като член на СИК 143200131

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 26.09.2022 в 19:58 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения