Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 114-НС
Перник, 21.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване състава на ПСИК 143200137, с местонахождение гр. Перник, област Перник в Четиринадесети изборен район – Пернишки за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Перник, заведено в РИК - Перник с вх. № 128 от 21.09.2022 г. Към писмото е представен протокол от проведените консултации при кмета за състава на ПСИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи. На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции. От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите. Постигнато е съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на ПСИК 143200137

На основание чл. 72 ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс и решение № 1399-НС /08.09.2022г. на ЦИК, във връзка със Заповед № 1607/17.09.22 г. на кмета на община Перник, РИК - Перник               

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА поименния състав на ПСИК 143200137 на територията община Перник в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за народни представители на 02 октомври 2022г., съгласно приложен списък.

На назначените членове на СИК да се издаде Удостоверение – Приложение №32-НС.

Длъжност

Име, презиме, фамилия

председател

Магда Мохамед Назер

зам. председател

Цветелина Лазарова Горанова

секретар

Райна Иванова Борисова

член

Марина Асенова Чолакова

член

Денис Емилов Стаменов

член

Евелина Кирилова Цветанова

член

Цветелина Георгиева Иванова -Миланова

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 21.09.2022 в 18:25 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения