Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 112-НС
Перник, 21.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Ковачевци, област Перник от квотата на ПП “ДПС“

Постъпило е предложение от  Александър Несторов - упълномощен представител на  ПП“ДПС“ с входящ № 124/21.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Ковачевци, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА:

Силвия Кирилова Денчева от член на СИК 142200001

Даниела Йорданова Павлова от длъжността зам. председател на СИК 142200003

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.  

НАЗНАЧАВА:

Малвина Генадиева Крумова от член на СИК 142200001

Силвия Кирилова Денчева от длъжността зам. председател на СИК 142200003

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 21.09.2022 в 18:23 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения