Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 108-НС
Перник, 21.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Ковачевци, област Перник от квотата на ПП “Възраждане“

Постъпило е предложение от  Радослав Червенков - упълномощен представител на  ПП “Възраждане“, с входящ № 122/21.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на община Ковачевци, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА:

Стефан Николаев Стоянов като член на СИК 142200001

Калоян Иванов Иванов като член на СИК 142200003

Оля Емилова Асенова като член на СИК 142200007

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.  

НАЗНАЧАВА:

Антоанета Методиева Стоянова като член на СИК 142200001

Лидия Максимова Димитрова като член на СИК 142200003

Валентина Иванова Симеонова като член на СИК 142200007

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 21.09.2022 в 18:19 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения