Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 107-НС
Перник, 21.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Перник, област Перник от квотата на ПП “Възраждане“

Постъпило е предложение от  Радослав Червенков - упълномощен представител на  ПП “Възраждане“, с входящ № 122/21.09.22 г. за замяна на членове на СИК на територията на област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 и т. 5  от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА 10 (десет) длъжностни лица от съставите на СИК на територията на община Перник, съгласно приложения списък.

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.  

НАЗНАЧАВА 10  (десет)  длъжностни лица в съставите на СИК на територията на  община Перник, съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

Неразделна част от това решение е Приложения списък.

СИК №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

143200016

Румяна Данаилова Алексиева

член

Анелия Богданова Никифорова

143200020

Магдалена Владимирова Сергиева

член

Силвия Димитрова Владимирова

143200026

Елена Славчева Асенова

член

Александра Кирилова Александрова

143200048

Антон Николов Венев

член

Ирена Валериева Иванова

143200039

Асен Стефанов Методиев

член

Даниела Симеонова Попова

143200073

Радка Ивова Радева

член

Антоанета Кирилова Тенева

143200074

Теодор Цветанов Георгиев

член

Силвия Георгиева Драгомирова

143200087

Мая Петрачкова Пиперкова

председател

Дамян Анастасов Анастасов

143200102

Виолета Евтимова Александрова

председател

Иванка Веселинова Рангелова

143200116

Венетка Венкова Димитрова

член

Ана АлексиеваАнастасова

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 21.09.2022 в 18:18 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения