Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 106-НС
Перник, 21.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК от квотата на КП „БСП за България“ в община Ковачевци, област Перник.

Постъпило е предложение от  Диляна Боянова упълномощен представител  на КП „БСП за България“ за община Ковачевци с входящ № 111 от 20.09.22 г. за изменение и допълнение на членове  на СИК на територията на община Ковачевци, област Перник.

 

 На основание чл. 72, ал. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна Избирателна комисия

Р Е Ш И  

ОСВОБОЖДАВА Валентина Иванова Симеонова, като член на СИК 142200004;

АНУЛИРА издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Снежана Славева Георгиева, като член на СИК 142200004.

ИЗДАВА удостоверение на новоназначения член на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 21.09.2022 в 18:17 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения