Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 105-НС
Перник, 21.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК от квотата на ГЕРБ - СДС в община Перник, област Перник

Постъпило е предложение с вх. № 110/20.09.2022 г. от Димитрина Малинова - упълномощен представител на КП ГЕРБ-СДС за замяна на членове на СИК на територията на община Перник, област Перник

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА Светлана Емилова Илиева като председател на СИК 143200130. АНУЛИРА издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Елеонора Людмилова Симеонова като председател на СИК 143200130

ИЗДАВА удостоверение на новоназначения член на СИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 21.09.2022 в 18:16 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения