Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 102-НС
Перник, 21.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Ковачевци, област Перник от квотата на ПП “Продължаваме промяната“

Постъпило е предложение от  Ивона Антониева - упълномощен представител на  ПП “Продължаваме промяната“, с входящ № 104/20.09.22 г. за освобождаване на членове  на СИК на територията на община Ковачевци, област Перник


На основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА:

Вероника Манолова Станимирова от длъжността зам. председател на ПСИК 142200011

Ивелина Василева Найденова от длъжността председател на СИК 142200005

Румяна Кръстева Йорданова от длъжността зам. председател на СИК 142200010

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.  

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 21.09.2022 в 18:13 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения