Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 100-НС
Перник, 21.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в персоналния състав на СИК в община Земен, област Перник от квотата на ПП “Продължаваме промяната“

Постъпило е предложение от  Ивона Антониева - упълномощен представител на  ПП “Продължаваме промяната“, с входящ № 104/20.09.22 г. за освобождаване на членове на СИК на територията на община Земен, област Перник


На основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, РИК-Перник

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА:

Александър Даниелов Дорохин от длъжността зам. председател на СИК 141900013

Милена Стойчева Борисова от длъжността секретар на СИК 141900014

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица.  

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Анастасия Йорданова Соколова

Зам. председател: Румяна Николова Петрова

* Публикувано на 21.09.2022 в 18:11 часа

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения