04.04.2017

Съобщение

РИК - ПЕРНИК ИНФОРМИРА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОБЩИНА ПЕРНИК, ЧЕ ЗАПЛАЩАНЕТО НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ИМ ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА 06.04.2017 г. ОТ 9,00 ЧАСА В ОБЩИНА ПЕРНИК.

23.03.2017

Съобщение

 

М А Р Ш Р У Т И

 

ЗА ДВИЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛИТЕ ПРИ ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА ДО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА 26.03.2017 г. – 14:00 ч.

 

 

ГЛАВАНОВСКИ РАЙОН – ЛЪЧ № 1

 

ТРЪН, ТУРОКОВЦИ, ЗЕЛЕНИГРАД, ГЛАВАНОВЦИ, СЛИШОВЦИ

 

ВУКАНСКИ РАЙОН – ЛЪЧ № 2

 

ТРЪН, БУСИНЦИ, ВУКАН, ЛЕВА РЕКА, ДОЛНА МЕЛНА

 

ФИЛИПОВСКИ РАЙОН – ЛЪЧ № 3

 

ТРЪН, НЕДЕЛКОВО, ФИЛИПОВЦИ, ВЕЛИНОВО, ГЛОГОВИЦА

 

ТРЪНСКИ РАЙОН – ЛЪЧ № 4

 

ТРЪН, ЕЗДИМИРЦИ, ЛОМНИЦА, ЕРУЛ

 

ПОДВИЖНА СИК, 4 БР. ГРАДСКИ СЕКЦИИ И СЕКЦИЯ В ЦНСТ

22.03.2017

Съобщение

ОБЩИНА ПЕРНИК

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 25.03.2017 г.

I ЛЪЧ

Отговорник от Община Перник– Виолета Алексова -0885212154,

отговорник от РИК- Явор Давидков - 0896575822

Шофьора на ЛЪЧ I идва 12.00ч., товари и тръгва 12.30ч. за Боснек и Чуйпетлово

 

 

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

I

 

Л

Ъ

Ч

 

 

 

 

 

Боснек и Чуйпетлово

Кметството

051

12.55 – 13.00

Студена

Училището

046,047

13.20 – 13.30

Кралев дол

Читалището

048

13.50 – 14.00

 

Църква

Помощно училище

045

14.10 – 14.15

ХVI ОУ

042,043,044

14.25 – 14.40

Читалище ”Просвета”

041

14.50 – 14.55

Читалище ”Просвета”

039,040

15.00 – 15.10

Кладница

Училището

050

15.30 – 15.35

Рударци

Кметството

049, 136

15.45 – 15.50

Драгичево

Училището

036,037,038

16.00 – 16.15

Изток 1

X ОУ

011,012,013,014

16.35 – 16.55

II ЛЪЧ

Отговорник от Община Перник – Екатерина Станимирова – 0884 949461

Отговорник от РИК - Надя Боянова - 0888355105

Шофьора на ЛЪЧ II идва 11.30ч., товари и тръгва 12.00ч. за Бела вода.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

 

II

 

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Бела вода

Читалището , Клуб на пенсионера

102,103

12.20 - 12.30

Батановци

Училището

126,127,128

12.40 – 12.55

Черна гора

Читалището

129

13.10 – 13.15

Лесковец

Кметството

134

13.30 – 13.35

Богданов дол

 

Читалището

 

130

 

13.55 – 14.00

 

Ярджиловци

Училището

Училището

131,132,

137 ПСИК

14.15 – 14.25

Селищен дол

Кметството

135

14.35 – 14.40

Зидарци и Планиница

Кметството в Зидарци

133

15.00 – 15.05

Витановци

Читалището

122

15.15 – 15.20

 

 

 

15.30 - 15.35

 

Клепало

 

VIII СОУ

106,107

 

15.40 – 16.10

108,109

110,111

 

 

 

16.20 – 16.25

Централна градска част

Читалище „Елин Пелин“

115

16.30 – 16.40

Драгановец

ОДК /Пионерски дом/

104,105

16.45 – 16.55

III ЛЪЧ

Отговорник от Община Перник – Милка Николова – 0888 898975

Отговорник от РИК - Валери Симеонов - 0889520146

Шофьора на ЛЪЧ III идва 12.00ч., товари и тръгва 12.30ч. за кв.Димова махала.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

 

III

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Кв. Димова махала

ПГЕМП ”Хр. Ботев”

066,067,068

12.40 - 12.55

Кв. Хумни дол

V СУ

064,065

13.05 – 13.10

Кв. Твърди ливади

IX СОУ

069,070,071

13.20 – 13.35

Кв. Рудничар

Клуб до читалището

Спортна зала ”Б.Гюдеров”

062

063

13.45 – 14.00

14.05 – 14.10

Кв. Байкушева

Спортна зала ”Б.Гюдеров”

112,113,114

14.15 – 14.30

           Кметство Люлин

Читалището

118

14.50 – 14.55

Кметство Дивотино

Училището

Ресторант ”Ханчето”

119

120

15.05 – 15.10

15.30 – 15.35

Кметство Мещица

Читалището

121

15.55 – 16.00

Кметство Вискяр

Читалището

124

16.20 – 16.25

Кметство Радуй

Читалището

125

16.45 – 16.50

Кметство Расник

Кметството

123

17.10 – 17.15

 

IV ЛЪЧ

Отговорник от Община Перник – Даниела Ставриева – 0884 919425

Отговорник от РИК - Виолина Ванкова - 0887411064

Шофьора на ЛЪЧ IV идва 12.30ч., товари и тръгва 13.00ч. за кв. Тева.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

IV

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Кв. Тева

Училището

053,054,055,056,057

058,059,060,061

13.10 – 13.55

Железни заводи и           кв.В. Левски

Клуб Конен спорт „Давид”

072

14.20 – 14.25

Калкас

Пенсионерски клуб

073

14.35 – 14.45

Христо Ботев 1 и

кв. Могиличе

XII ОУ

092,093,096

15.10 – 15.25

Христо Ботев 2

Пътен комбинат

094,095

15.35 – 15.45

Ралица 1 и Каменина

VII ОУ

089,090,091

097,098,099,100

16.05 – 16.40

Ралица 2

Профилакториум

101

16.50 – 16.55

 

 

 

16.55 – 17.00

 

V ЛЪЧ

Отговорник от Община Перник – Евелина Драганова – 0884 919571

Отговорник от РИК - Донка Ваташка - 0878556530

Шофьора на ЛЪЧ V идва 13.30ч., товари и тръгва 14.00ч. за кв.Иван Вазов

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

V

 

 

Л

Ъ

Ч

 

       кв. Ив. Вазов 1 и Рено

Спортна зала ”Кракра”

081,082,084

14.10 – 14.25

Варош

VI СОУ

088

14.35 – 14.40

кв. Селото и кв.Иван Вазов 1 и 2

VI СОУ

079,080,083,085

086,087

14.45 – 15.15

 

 

 

15.35 – 15.40

Кв. В. Коларов 2

СОУИЧЕ ”Петър Берон”

076,077,078

16.10 – 16.15

Кв. В. Коларов 1

ОМД – Балетна зала

075

16.25 – 16.30

Кв. В. Коларов 1

Клуб на   железничаря

074

16.40 – 16.45

Кв. Монте Карло

ОУ ”Св. Иван Рилски”

116,117,

52 / ПСИК/ 138 /ПСИК/

16.55 – 17.30

 

V I ЛЪЧ

Отговорник от Община Перник – Ирина Шадова – 0887 898917

Отговорник от РИК - Румяна Петрова - 0898278529

Шофьора на ЛЪЧ VI идва 12.30ч., товари и тръгва 13.00ч. за Бучино

 

 

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

VI

 

Л Ъ Ч

Г.Бучино

Читалището

035

13.30 – 13.35

Кв. Мошино 1

Техникум по строителство

001,002,003

13.50. – 14.05

Мошино 2 и Мошино 3

XIII OУ

004,005,006,007,008,009

010

14.10 – 15.00

Изток 2 , Изток 4 и Изток 7

  XI ОУ

015,016,017,018

021,022,023,024,025,033,034

15.10 – 16.00

Изток 3 , Изток 5 и Изток 6

IV ОУ

019,020,026,027,028,029

030,031,032

16.05 – 17.00

 

22.03.2017

Съобщение

ТРАНСПОРТНА СХЕМА

ОТГОВОРНИК РИК ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА

За движение на МПС в община Земен на 25 март 2017 г. и 26 март 2017 г.

Събота 25.03.2017 г.

Тръгване от гр.Земен за извозване на председатели на комисии от селата

Ивайло Огнянов Накев с Фолксфаген Голф плюс с Рег.№ РК 25-52 ВВ
 1. От с.Блатешница— 12,45 часа— 1 човек
 2. От с.Жабляно — 13,00 часа— 1 човек4. От с.Калотинци — 13,45 часа— 1 човек лъч
 3. • Тръгване от гр.Земен за СИК в 15:30 часа за предаване на СИК бюлетини и изборни книжа и материали
 4. З. От с. Елов дол — 13,30 часа —3 човека
 1. гр. Земен — I  секция
 2. гр. Земен — ПФа секция
 3. З. гр. Земен — III та секция
 1. с.Блатешница
 2. с.Жабляно
 3. с.Калотинци
 4. с.Дивля
 5. с. Горна ГлоговицаС водач на МПС Мерцедес Рег.№ РК 44-66 АМ - Георги Иорданов Асенов; охрана
 6. ЛЪЧ
 7. Представител на Общинската администрация — Юлия Асенова
 1. с.Пещера
 2. с.Враня стена
 3. с.Долна Врабча
 4. с.Горна Врабча
 5. с.Мурено
 6. с.Елов дол
 7. с.Габров дол
 8. с. Беренде
 9. Представител на Общинската администрация — Росица Анева

С водач на МПС Фолксфаген Голф плюс с рег.№ РК 25-52 ВВ Ивайло Огнянов Накев; С водач на МПС Ауди Аб с рег.№ РК 85-03 ВА Николай Ефтимов Ефтимов; охрана

22.03.2017

Съобщение

График за доставяне на изборни книжа и материали в предизборния ден за СИК, на територията на община Ковачевци, със следното уточнение — доставката се прави на два лъча с едно превозно средство, начален час на тръгване от Общинска администрация с. Ковачевци — 16.30 ч.

ОТГОВОРНИК РИК - ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА

№ на избирателна секция

Населено място/обхват

Местонахождение на СИК

Час на пристигане

142200001

с. Косача и

с. Слатино

Сградата на Кметско наместничество- село

Косача

16,45

142200002

с. Светля

Сградата на кметско наместничество- село

Светля

 

142200003

с. Сирищник

Сградата на ОУ „Св.св.

Кирил и Методиий”, село Си ищник

17,00

142200004

с. Ковачевци

Сградата на Дом- паметник

”Георги Димитров”, село

Ковачевци

16,30

142200005

с. Ракиловци

Сградата на кметско наместничество- село

Ракиловгщ

18,00

142200006

с. Лобош

Сградата на ДГ”Радост”- с.

Лобош

 

142200007

с. Калище

Сградата на ОУ

„Св.св.Кирил и Методий”село Калище

18,30

142200008

с. Егълница

Сградата на кметство - село Егьлница

18,45

Оыцина Ковачевци теп.

22.03.2017

Съобщение

ОБЩИНА Б Р Е З НИК

ГРАФИК

За предаване на изборните книжа на СИК на 25.03..2017г.

отговорник РИК Перник ЗОЯ ПЕТРОВА

 

N2 на секцията населено мясго

Място и адрес на комисията

ОТГОВОРНИЦИ

Приблизителен

час на предаване в сик

 

от ОА

от рик

 

140800001

Брезник

СОУ”В.Левски ”

Ул.”Ангел Коцелянов”

Милва Огнянова

 

16.00

 

140800002

Брезник

П Г С С „Н.Вапцаров”

Ул.”Андрей

Михайлов”№75

Милва Огнянова

 

16.20

 

140800003

Брезник

ДНА

Военен њтуб

Милва Огнянова

 

16.40

 

140800004

Брезник

Чипкишце „Просвещение“ площад ”9-ти септември №1 ”

Милва Огнянова

 

17.10

 

140800018

Брезник ПСИК

Читалище

„Просвещение”„Ритуална зала

Милва Огнянова

 

17.20

 

140800007

Брезник

КЗХ „Усезона”-дом2 Ул.”Гоздовска” N21

Милва Огнянова

 

17.50

 

140800005

Брезник цнст

Сградата на бившата болница

Милва Огнянова

 

18.10

 

140800008

Красава

Сградата на кметството

с. Красава

Оля Малинова

 

16.45

 

140800009

Гърло

Сградата на кметствоТО с. Гърло

Бойко Атанасов

 

16.00

 

140800012

Садовик

Сградата на кмегсгвото

с.Садовик

Бойко Атанасов

 

16.30

 

140800011

Брезнишки Извор

Сградата на кметсгвото Бр. Извор

Бойко Атанасов

 

16.50

 

140800010

Ребро

Сградата на кметството с. Ребро

Бойко Атанасов

 

17.00

 

140800014

Режанци

Сградата на кмегсгвото

с.Режанци

Бойко Атанасов

 

17,30

 

14080001 з

Конска

Сградата на кмегството

с.Конска

Бойко Атанасов

 

17.50

 

140800015

Бегуновци

Читалищего с.Бегуновци

Елка Страхилова

 

16.10

 

140800020

Кошарево

Кмегсгвото с.Кошарево Залата

Елка Страхилова

 

16.40

140800019

Долна

Секирна

Сградата на кмесгвото

с.Д.Секирна

Елка Страхилова„

 

17.00

 

140800017

Стньовци

Сградата на кмегсгвото

С.СТНЪОВЦИ

Елка Страхилова

 

17.30

 

140800016

Банище

Сградата на кметството

с.Банище

Елка Страхилова

 

17.50

 

140800026

Слаковци

Читалище с.Слаковци Бивша детска г адина-1-ви етаж

Емилия Свиленова

 

16.00

 

140800025

Сопица

Кмегсгвото с.Сопица

Емилия Свиленова

 

16.25

 

140800024

Велковци

Читалището с.Велковци

Емилия Свиленова

 

16.50

 

140800023

Ноевци

Читалището

1-ви етаж

Бивша сладкарница

Емилия Свиленова

 

17.20

 

140800022

Непразненци

Сградата на кметсгвого

с.Непразненци

Емилия Свиленова

 

17.40

 

140800021

Гигинци

Читалище с.Гигинци

Голям салон

Емилия Свиленова

 

18.00

 

                         

Тръгване за ВСИЧКИ маршрути от Община Брезник: 16.00часа ПО транспортни маршрути :

Маршрут : КРАСАВА лек автомобил      Фолксваген Пасат” РК 81-62 на ДСП с водач Валери Иорданов

GSM 0895 072 407.        Отговорник: Оля Малинова - GSM 0898 457 876.

П. Маршрут : ГЪРЛО- САДОВИК - ИЗВОР - РЕБРО- РЕЖАНЦИ- КОНСКА

- лек автомобил „ Фолксваген” РК 73-22 на ДСП с водач Иван Рангелов -GSM 0886 651 662; Отговорник : Бойко Атанасов, GSM: 0899636 755

Ш.Маршрут:БЕГУНОВЦИ-КОШАРЕВО-Д.СЕКИРНА-СТАНЬОВЦИ-БАНИЩЕ- лек автомобил „Фолксваген” РК 68- 95 ВА на ДСП с водач Георги Асенов GSM: 0877102 302 Отговорник : Елка Страхилова GSM : 0898932969.

у.Маршрут:СЛАКОВЦИ-СОПИЦА-ВЕЛКОВЦИ-НОЕВЦИ-НЕПРАЗНЕНЦИ- ГИГИНЦИ -лек автомобил

„АУДИ“ РК 79- 12 АТ с водач Димигьр колев GSM: 0878 788 317

Отговорник Емилия Свиленова- GSM: 0897034398

 1. Маршрут: Рва секция - СОУ „Васил Левски”, П-ра секция - ПГСС „ Н. Вапцаров”

Ш- та секция —ДНА- Военен Клуб, 1У-секция- ” Читалище” , XVIII- ПСИК -“ Читалище -Ритуална зала ” , VII-rqa секция „ Дом за стари хора № 2”- ул. „Гоздовска” № 2, У-та секция- ЦНСТ- Ул. Владо Радославов”№29, [Бивша общиннска болница/

- лек автомобил „Рено Меган” РК 21-76 с водач Георги Стоянов - GSM 0878 123 179. Отговорник:

МИЛВа Огнянова - GSM 088639938

10.03.2017

Съобщение

СЪГЛАСНО ПИСМО НА ЦИК С ИЗХ.N: НС-15-180 /08.03.2017Г. РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ИЗБОРЕН РАЙОН 14 - ПЕРНИШКИ, ВИ ПРЕДОСТАВЯ ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017Г.

Образецът на бюлетината може да видите тук.

10.03.2017

Съобщение

Централна Избирателна Комисия

РЕШЕНИЕ № 4173-НС София, 01.02.2017

ОТНОСНО: условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 – 3 във връзка с чл. 124 – 126 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Общи положения

 1. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., могат да имат свои упълномощени представители.
 2. Общият брой на представителите на всяка партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава:

а) за страната – броя на избирателните секции в съответния изборен район;

б) извън страната – броя на избирателните секции извън страната.

 1. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция в страната или извън страната. В избирателната секция в изборния ден и при въвеждане на данните от протоколите на СИК в РИК може да присъства само един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет.

Упълномощаване. Списъци на упълномощените представители

 1. Упълномощен представител на партия, коалиция или инициативен комитет може да бъде български гражданин с избирателни права.
 2. Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват трите имена, ЕГН, номер и дата на пълномощното. Представителите могат да бъдат упълномощени и с общо пълномощно.
 3. Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията или инициативния комитет или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатват с печата на партията, коалицията – ако има такъв.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните.

 1. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители на хартиен носител и на технически носител в excel формат (Приложение № 1 към решението). Вписването на представителите на техническия носител е съобразно последователността на вписване в списъка на хартиен носител.

В списъка се вписват пореден номер, трите имена, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

Когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощното в негова полза.

 1. Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва по реда на т. 6 и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на съответната районна избирателна комисия, или на ЦИК – за представителите извън страната, в срок до 17,00 часа на 25 март 2017 г.

Не се приемат списъци на технически носител в сканиран вид.

 1. След извършване на проверка по т. 4, 18 и 19 районните избирателни комисии, съответно Централната избирателна комисия, приемат решение за публикуване на списъка на упълномощените представители, които отговарят на изискванията.

Списъкът се публикува на интернет страницата на съответната РИК, съответно ЦИК, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване за РИК/ЦИК са дадени в Приложение № 2 към решението.

 1. Партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в РИК, съответно в ЦИК –за секциите извън страната, допълнителен втори и следващ списък на своите упълномощени представители при спазване изискванията на т. 2. Списъкът се изготвя по реда на т. 7 и 8.
 2. До изборния ден всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия/те съответната партия, коалиция или инициативен комитет или от упълномощени от тях лица. В РИК, съответно в ЦИК – за избирателните секции извън страната, се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

Районните избирателни комисии, съответно ЦИК, незабавно извършват промените в публичния списък на представителите по т. 9. Когато пълномощното на представител е оттеглено в графата за вписване номер и дата на пълномощното в публичния списък, допълнително се отбелязва „оттеглено“.

Права и задължения на представителите

 1. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети имат право:

а) да присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост. В изборното помещение може да присъства само по един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет;

б) да присъстват при въвеждане на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването в избирателните секции в изчислителния пункт на РИК;

в) да получат срещу подпис копие от подписания от членовете на СИК протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, съответно от РИК с резултатите в изборния район, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря. Подписаният протокол се копира в избирателната секция, съответно в РИК. Имената и единният граждански номер на представителя, получил копието, се вписват от СИК съответно от РИК, в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложение № 85-ПВР от изборните книжа), след което представителят се подписва;

г) да присъстват на заседанията на избирателните комисии. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само по един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет;

д) да подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

 1. В изборния ден представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

Легитимация и отличителни знаци

 1. Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия/те съответната партия, коалиция или инициативен комитет или упълномощено от него/тях лице.
 2. Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден с Решение № 4134-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК.

Представителите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, или откажат да се легитимират с пълномощно, се отстраняват от избирателната секция с решение на СИК.

 1. Решението на СИК в страната може да се оспорва пред районната избирателна комисия, а на СИК извън страната – пред Централната избирателна комисия, които се произнасят незабавно. Решенията на РИК и ЦИК не подлежат на обжалване.

Общи разпоредби

 1. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети не могат да бъдат придружители на избирател с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването в изборите или референдума.
 2. Едно лице може да бъде упълномощен представител само на една партия, коалиция или инициативен комитет.
 3. Представителите не могат да участват в друго качество, като кандидат за народен представител, наблюдател, член на друг инициативен комитет инициативен комитет, застъпник на друга партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор и друго подобно качество.
 4. Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети запазват статута си до обявяване на резултатите от изборите.
 5. На лицата в качеството им на представители на партии, коалиции и инициативни комитети не се издават удостоверения за гласуване на друго място.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

09.03.2017

Съобщение

РИК - Перник оповестява  мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден, за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г., като обявява избирателните секции, предназначени за гласуване на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването на територията на Област Перник, както следва:

За ОБЩИНА БРЕЗНИК

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СИК                           № СИК

Читалище „Просвещение“-фоайе гр.Брезник                140800004

Заявки за извозване с общински транспорт ще се приемат от 15.03.207 до 24.03.2017 от 8 до 17 часа на тел. 07751-2014, на имейла на общината [email protected]   и на гише №2- в сградата на ул.“Ел.Георгиева“ №16, а за селата – в кметствата.

В изборния ден извозването на избирателите със затруднено придвижване ще се осъществява от 9.00 до 14.00 – за гр.Брезник, а за селата съгласно обща транспортна схема по райони съгласувана с кметските наместници и обявена на населението.

За ОБЩИНА ЗЕМЕН

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СИК                           № СИК

Читалището в Земен                                                 141900001

           Заявки за помощ в изборния ден се правят на тел. 07741- 2494, факс 07741-2462 от 8.00 до 18.00 часа

За ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СИК                           № СИК

с. КОВАЧЕВЦИ, в сградата на "КУЛТУРЕН ДОМ"           142200004

Заявки за осигуряване на превоз могат да се подават в изборния ден – 26.03.2017 г. от 8.00 до 12.00 ч. на телефон - 0884705039

За ОБЩИНА ПЕРНИК

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СИК                           № СИК

Кметство Изток

Професионална гимназия по техника и строителство

„арх.Й.Миланов“ – ул.“Мл.Стоянов“ №1                       143200002

 

Х|||-то ОУ – ул.“Рига“ №1/сграда на бивше|V-то СОУ/   143200019

Кметство Църква

Читалище „Просвета“,ул.“Д.Благоев“                           143200040

Град Перник

ОУ“Св.Иван Рилски“,кв.“Монте Карло“-1                      143200116

      Заявки за помощ в изборния ден се правят на тел. 076 684 250

За ОБЩИНА РАДОМИР

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СИК                           № СИК

       ОУ“Хр.Смирненски“                                     1436000016

Заявки за помощ в изборния ден /до 11 часа/се правят на тел.0882477677 

За ОБЩИНА ТРЪН

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СИК                           № СИК

Сградата на СУ "ГЕО МИЛЕВ" гр.Трън , първи етаж         145100002

Заявки за извозване с общински транспорт ще се приемат от 24.03.2017 до 25.03.2017 от 8.30 до 17 часа, а в изборния ден от 07 до 16 часа на телефони: 0888161655, 0876807882 и 0884696942, а за селата – чрез кметските наместници.

09.03.2017

Съобщение

РИК - Перник ОПРЕДЕЛЯ следните членове, които да проведат обученията на членовете на секционните избирателни комисии  по   график, както следва:

1.ОБЩИНА БРЕЗНИК

Място: Читалище „Просвещение 1870„ в гр. Брезник

Дата/час:     17.03.2017 г. . /петък/ от 10.00 часа 

Обучители: Надя Боянова, Зоя Петрова

2.ОБЩИНА ЗЕМЕН

Място: Читалището в гр. Земен

Дата/час:     15.03.2017 г. . /сряда/ от 10.00 часа 

Обучители: Станка Рударска, Десислава Стоянова, Явор Давидкав

3.ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

Място: Сградата на Община Ковачевци

Дата/час:     15.03.2017 г. . /сряда/ от 14.00 часа 

Обучители: Станка Рударска, Десислава Стоянова и Явор Давидков

4.ОБЩИНА ПЕРНИК

Място: зала „Панорама“ в гр.Перник

4.1. Дата/час:     14.03.2017 г. . /вторник/ от 17.30 часа 

Обучители: Надя Боянова, Донка Ваташка и Румяна Петрова

4.2. Дата/час:     16.03.2017 г. . /четвъртък/ от 17.30 часа 

Обучители: Надя Боянова, Румяна Петрова и Галина Никодимова

4.3. Дата/час:     19.03.2017 г. . /неделя/ от 10.30 часа 

Обучители: Аделина Стоянова, Валери Симеонов Виолина Ванкова

5.ОБЩИНА РАДОМИР

Място: Младежки дом в гр. Радомир

Дата/час:     18.03.2017 г. . /събота/ от 10.00 часа  и от 14,00 часа

Обучители: Валентина Страхилова, Румяна Петрова и Венелин Иванов

6.ОБЩИНА ТРЪН

Място: Народно Читалище „Гюрга Пинджурова„, Камерна зала в гр. Трън

Дата/час:     17.03.2017 г. /петък/ от 10.30 часа 

Обучители: Аделина Стоянова, Виолина Ванкова

06.03.2017

Съобщение

Районната избирателна комисия Перник, уведомява партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017г, че при подаване на документи за регистрация на застъпници и заместващи застъпници следва  да спазват стриктно процедурата, разписана в Решение № 4172-НС/01.02.2017г. на ЦИК.

За улеснение на партиите, коалициите и инициативните комитети към настоящото съобщение се прилагат необходимите за регистрацията на застъпници и заместващи застъпници образци на изборни книжа на хартиен и магнитен носител:

Забележка: 

 Да се използва приложения файл на Excel за изготвяне на техническия носител:

10.02.2017

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 13 февруари 2017 г. (понеделник) включително, изтича крайният срок, в който печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за народните представители, насрочени на 26 март 2017 г. Условията и цените се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК.

До 13 февруари 2017 г. електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, и ги обявяват на интернет страницата си. В срок до 24 февруари 2017 г. следва да ги изпратят на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на РИК (за електронна медия с регионален и местен обхват).

Доставчиците на медийни услуги следва в тридневен срок от подписване на съответния договор да публикуват на интернет страницата си информация за него, в т.ч. и за безвъзмездните договори, сключени с партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен чрез посредник. Информацията се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

09.02.2017

Съобщение

Гражданите могат да извършат проверка в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

За да се извърши проверката, следва да се получи персонален идентификационен код (ПИК) на заявен електронен адрес (Email). След получаване на кода е необходимо той да бъде активиран чрез натискане върху връзката (линк), посочена в съобщението, с което е изпратен ПИК. След това действие може да се извърши проверка в списъка.

https://www.cik.bg/bg/361

06.02.2017

Съобщение

В срок до 11.03.2017 г.  избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес.

06.02.2017

Съобщение

В срок до 11.03.2017 г. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.

 

04.02.2017

Решение на ЦИК за регистрация на инициативни комитети за изборите за НС на 26.03.2017г.

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4154-НС
София, 30.01.2017

ОТНОСНО: регистрация на инициативни комитети в РИК за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 72, ал. 1, т. 1, 7 и 11, чл. 127, ал. 4, чл. 129, ал. 1, т. 2, чл. 130, т. 2, буква „а“, чл. 131, чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5, чл. 152, т. 2, чл. 153 – 155 във връзка с чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

 1. За изборите за народни представители могат да се създават инициативни комитети на територията на съответния изборен район за издигане на независими кандидати за народни представители.

ІІ. Депозит за участие в изборите

 1. За участие в изборите за народни представители инициативните комитети внасят безлихвен депозит в размер на 100 (сто) лева по банкова сметка в Българска народна банка.

Номерът на банковата сметка се обявява на интернет страницата на Централната избирателна комисия (ЦИК) незабавно след съобщаването й от Българска народна банка.

 1. В срок от 7 дни от обявяване на окончателните резултати от изборите за народни представители за Народно събрание ЦИК с решение възстановява депозита на инициативни комитети, чиито кандидати са получили действителни гласове не по-малко от една четвърт от районната избирателна квота.
 2. Сумите от депозитите, които не се възстановяват, постъпват в Център „Фонд за лечение на деца“ към министъра на здравеопазването.

IIІ. Регистрация на инициативните комитети

 1. За издигане на независим кандидат за народен представител се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район.
 2. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.
 3. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.
 4. Инициативният комитет представя в РИК заявление за регистрация (Приложение № 60-НС от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 13 февруари 2017 г. (40 дни преди изборния ден).
 5. Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.
 6. В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;

б) имената, единният граждански номер и адресът на независимия кандидат за народен представител;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;

г) адрес, телефон, електронен адрес и лице за контакт.

 1. Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец (Приложение № 62-НС от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да гласува в изборите за народни представители, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК;

г) банков документ за внесен депозит по чл.129, ал.1, т.2 от ИК;

д) удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания, издадено от съответната банка;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 1. Районната избирателна комисия (РИК) извършва проверка на заявлението и приложените към него документи при приемането им. При установяване на непълноти или несъответствия РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 13.02.2017 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата, и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, РИК отказва регистрация.
 2. Отказът за регистрация може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК. Решението на ЦИК може да се обжалва пред ВАС по реда на чл.58 от ИК.

Когато ЦИК или съдът отмени решението за отказ за регистрация, РИК незабавно регистрира инициативния комитет за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация (13 февруари 2017 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (21 февруари 2017 г.).

IV. Уведомяване на Централната избирателна комисия

 1. Районните избирателни комисии незабавно след приключване на регистрацията на инициативните комитети изпращат на ЦИК:

а) списък на регистрираните инициативни комитети;

б) информация за заличените инициативни комитети.

V. Заличаване на регистрация на инициативен комитет

 1. Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите не по-късно от 32 дни преди изборния ден (21 февруари 2017 г.). Заличаването се извършва по писмено заявление на инициативния комитет до РИК, подписано от лицето, представляващо инициативния комитет (Приложение № 61-НС от изборните книжа). Към заявлението се прилага решението на инициативния комитет за заличаване на регистрацията.
 2. Районната избирателна комисия с решението за заличаване на регистрацията възстановява и внесения от съответния инициативен комитет депозит по чл. 129, ал. 1, т. 2 от ИК.
 3. Депозитът по чл. 129, ал. 1 от ИК се възстановява в 7-дневен срок от влизането в сила на решението на РИК по т. 16.

VI. Подаване на документи за регистрация

 1. Районните избирателни комисии незабавно след назначаването си приемат решение, с което определят срока за подаване на документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители.
 2. Приемането на документите се извършва всеки календарен ден. Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17,00 ч. на 13 февруари 2017 г.
 3. За регистрация на всеки инициативен комитет РИК приема отделно решение. Решенията се вписват незабавно в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители (Приложение № 63-НС от изборните книжа) и в публичния регистър на инициативните комитети (Приложение № 64-НС от изборните книжа).
 4. Районната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители (Приложение № 65-НС от изборните книжа).
 5. Не се изисква нотариална заверка за документите и книжата по кодекса с изключение на посочените в т. 11, буква „б“ от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 30.01.2017 в 15:22 часа

04.02.2017

Решение на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети за изборите за НС на 26.03.2017г.

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4159-НС
София, 31.01.2017

ОТНОСНО: регистрация на кандидати за народни представители за Народно събрание в изборите на 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 72, ал.1, т.1, 8-10, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158 – 160, чл. 161, ал. 1, 3 – 5, чл. 244, чл. 247, т. 2 и 3, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

 1. Право да бъде избиран за народен представител има всеки български гражданин, който отговаря едновременно на следните условия:

а) няма друго гражданство;

б) навършил е 21 години към изборния ден включително;

в) не е поставен под запрещение (пълно или ограничено);

г) не изтърпява наказание лишаване от свобода.

 

ІІ. Издигане на кандидати

 1. Кандидати за народни представители могат да бъдат издигани от регистрирани в Централната избирателна комисия (ЦИК) партии и коалиции, както и от регистрирани в районната избирателна комисия (РИК) инициативни комитети на избиратели за издигане на независими кандидати.
 2. Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен изборен район.
 3. Партиите, участващи в състава на коалиция, не могат самостоятелно да издигат кандидати за народни представители.
 4. Един инициативен комитет може да издигне само един независим кандидат за народен представител.

 

ІІІ. Лица, които не могат да бъдат регистрирани като кандидати от партии и коалиции

 1. Не могат да бъдат предложени и регистрирани като кандидати за народни представители от партии и коалиции военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството на вътрешните работи, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, за които със закон е забранено членството в политическа партия.

Тези граждани могат да участват в изборите само като независими кандидати.

 

ІV. Кандидатски листи

 1. Кандидатите за народни представители, издигнати от партии, коалиции и инициативни комитети се подреждат в кандидатски листи по многомандатни изборни райони.
 2. Кандидатите се вписват в регистъра на кандидатските листи на РИК (Приложение № 71-НС от изборните книжа) и се регистрират с номерата, под които са подредени в кандидатската листа от предложилата ги партия или коалиция. Броят на кандидатите в една кандидатска листа на партия или коалиция не може да надхвърля удвоения брой мандати в изборния район.
 3. Всеки независим кандидат образува самостоятелна кандидатска листа. Независим кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция.

 

 1. Регистриране на кандидатски листи
 2. Кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два изборни района.
 3. Независим кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район. Когато независим кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от един изборен район, действителна е първата по време регистрация.
 4. В случай, че кандидат за народен представител бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет, действителна е първата по време регистрация. Когато кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два изборни района, действителни са първите две по време регистрации.
 5. Районната избирателна комисия регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети.
 6. Кандидатите, предложени от партия или коалиция, се регистрират от РИК след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 66-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващото/ите партията или коалицията лице/а или от изрично упълномощени от тях лице/а и се представя в РИК не по-късно от 21.02.2017 г. (32 дни преди изборния ден). Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, както и на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК. (Приложение № 68-НС от изборните книжа);

б) пълномощно от лицето/та, упълномощено/и да представлява/т партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 1. Независим кандидат, предложени от инициативен комитет се регистрира от РИК след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 67-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се представя в РИК не по-късно от 21.02.2017 г. (32 дни преди изборния ден). Към предложението се прилагат:

а) списък с имената, единните граждански номера и саморъчните подписи на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи издигането на кандидата, положени пред член на инициативния комитет (Приложение № 69-НС от изборните книжа). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД.

Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител, като съдържа имената, единен граждански номер и постоянния адрес на избирателите, положили саморъчен подпис. Данните на избирателите в структурирания електронен вид на списъка се изписват в последователността, в която са вписани в списъка на хартиен носител.

Формата и начина на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с решение № 4141- НС от 27.01.2017 г. на ЦИК.

б) заявление – декларация от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 от ИК, както и на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК. (Приложение № 68-НС от изборните книжа).

 1. Районната избирателна комисия предава незабавно списъка по т. 15, буква „а“ в структуриран електронен вид и на хартиен носител на териториалното звено на ГД „ГРАО“ в МРРБ, което извършва проверка не по-късно от 26.02.2017 г. (27 дни преди изборния ден). За резултата от извършената проверка ТЗ на ГД“ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на РИК. Данните от проверката се съхраняват до 6 месеца от произвеждане на изборите. Реда за извършване на проверка на списъците по т. 15, буква „а“ се определя с отделно решение на ЦИК.
 2. Районната избирателна комисия в срок не по-късно от 26.02.2017 г. (27 дни преди изборния ден) установява резултата за списъка по т. 15, буква „а“ въз основа на извършената проверка от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. При поискване от инициативен комитет РИК му предоставя в писмен вид данните от протокола по т. 16 и установения резултат за представения от инициативния комитет списък.
 3. Районната избирателна комисия чрез интернет страницата си осигурява възможност на всеки избирател да може да прави справка в списъка по т. 15, буква „а“ по единен граждански номер.

 

VІ. Срок за регистрация. Регистри и удостоверения.

 1. Кандидатите за народни представители, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, се регистрират от РИК в срок до 21.02.2017 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

Районните избирателни комисии незабавно след назначаването си приемат решение, с което определят срока за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители и го обявяват на публично място и на интернет страниците си.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17,00 ч. на 21.02.2017 г. (32 дни преди изборния ден).

 1. Документите за регистрация на кандидатите се вписват във входящия регистър на РИК на кандидатите за народни представители (Приложение № 70-НС от изборните книжа) с пореден номер, дата и час на постъпване. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на РИК. Поредният номер, датата и часът на постъпване на документите се вписват и върху предложението за регистрация.
 2. За регистрацията на кандидати за народни представители, предложени от партия, коалиция или инициативен комитет РИК приема отделно решение за всяка кандидатска листа. Решенията се вписват в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 71-НС от изборните книжа).
 3. В случай че проверката по т. 16 не е приключила към 21.02.2017 г. – крайния срок за регистрация (32 дни преди изборния ден), РИК взема решение за регистрация на независимите кандидати за народни представители при условията на неприключила проверка.
 4. Районната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на всеки кандидат за народен представител (Приложение № 72-НС от изборните книжа).

 

VІІ. Отказ за регистрация и заличаване на регистрация

 1. Районната избирателна комисия извършва проверка при приемане на документите дали са изпълнени изискванията за регистрация на кандидатите за народни представители и при установяване на непълноти или несъответствия дава незабавно указания и срок за отстраняването им до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 21.02.2017 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на РИК, като се отбелязват и датата, и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, РИК отказва да регистрира за участие в изборите съответните кандидати.
 2. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция партията или коалицията може не по-късно от 23.02.2017 г. (30 дни преди изборния ден) да предложи за регистриране друг кандидат.
 3. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, РИК уведомява незабавно предложилата го партия или коалиция и заличава регистрацията му. Партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 23.02.2017 г. (30 дни преди изборния ден).
 4. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 18.03.2017 г. (7 дни преди изборния ден).
 5. В случаите по т. 25, 26 или 27 новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.
 6. Когато кандидат в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже след 23.02.2017 г., листата не се преподрежда, а мястото на отказалия се кандидат остава незаето. В този случай при изписване на имената и номерата в кандидатските листи върху информационното табло пред изборното помещение и в кабината за гласуване срещу номера и на мястото на името на отказалия се кандидат се вписва „заличен".
 7. Когато РИК установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Когато решението е взето от ЦИК, тя незабавно го изпраща на РИК, която незабавно го изпраща на инициативния комитет.

 

VІІІ. Действителност на регистрацията

 1. Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на чл. 254, ал. 1 или 4 от ИК. Решението се обявява незабавно и се уведомяват съответните кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети.
 2. Проверка на обстоятелствата по чл. 244 от ИК се извършва от Министерството на правосъдието и ГД „ГРАО“ при МРРБ по искане на ЦИК по ред, определен с отделно решение на ЦИК.

 

ІX. Обжалване

 1. Решенията на РИК за регистриране на кандидати за народни представители, за обявяване недействителност на регистрацията на кандидати, за заличаване и за отказ на регистрацията на кандидати може да се обжалват пред ЦИК в срок до три дни от обявяването им. Районната избирателна комисия изпраща незабавно жалбата и преписката към нея на ЦИК.

Централната избирателна комисия разглежда жалбата и се произнася в срок до три дни от получаването й с решение,  което подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 58 от ИК.

 

Х. Уведомяване на Централната избирателна комисия

 1. Районните избирателни комисии уведомяват ЦИК за регистрираните кандидати за народни представители не по-късно от 24 часа след изтичане на срока за регистрация.

 

ХІ. Статут на кандидатите. Неприкосновеност

 1. От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите кандидатите за народни представители имат качество на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата и задълженията му като длъжностно лице се прекратяват от деня на заличаването.
 2. От деня на регистрацията им кандидатите не могат да бъдат задържани или привличани като обвиняеми освен за извършено престъпление от общ характер и с разрешение на ЦИК, издадено по определен от комисията ред, въз основа на мотивирано искане от главния прокурор. При заварено тежко престъпление разрешение за задържане не се иска, като в този случай незабавно се уведомява ЦИК.
 3. Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата му по чл. 160, ал. 1 от ИК се прекратяват от деня на заличаването. Разпоредбата не се прилага, когато регистрираните кандидати са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на регистрация.

 

ХІІ. Отпуск на регистрираните кандидати

 1. Кандидат за народен представител, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, задължително ползва по свой избор платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Това изискване не се прилага за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента на републиката, като техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати.
 2. Отпускът по т. 38 се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж. В случай на заличаване на регистрацията на кандидат, отпускът се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването бъде отменено, се смята, че отпускът не е прекъсван.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 31.01.2017 в 14:00 часа

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

всички решения