ГЕРБ-СДС

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Албена Петрова Георгиева1/22.03.2021
Мартина Нацкова Владимирова2/22.03.2021
Петър Валентинов Петков3/22.03.2021
Боян Симеонов Лазов4/22.03.2021
Симеон Цецков Асенов5/22.03.2021
Людмила Димитрова Карабелова6/22.03.2021
Антоанета Боянова Барбутска7/22.03.2021
Седефчо Василев Карин8/22.03.2021
Кирил Тодоракиев Георгиев9/22.03.2021
Силвия Емилова Драгомирова10/22.03.2021
Георги Асенов Георгиев11/22.03.2021
Ася Венциславова Иванова12/22.03.2021
Надя Грозданова Петрова13/22.03.2021
Владислав Славчев Славков14/22.03.2021
Иванка Петрова Костадинова15/22.03.2021
Елза Ангелова Цанкова16/22.03.2021
Росица Мариова Грозданова17/22.03.2021
Ангелина Борисова Георгиева- Колева18/22.03.2021
Стефан Методиев Арсов19/22.03.2021
Иван Костадинов Иванов20/22.03.2021
Ивета Ивова Владимирова21/22.03.2021
Румен Борисов Александров22/22.03.2021
Иво Владимиров Михайлов23/22.03.2021
Величка Асенова Михайлова24/22.03.2021
Виолета Иванова Младенова25/22.03.2021
Асен Боянов Петрунов26/22.03.2021
Богомил Бойков Владимиров27/22.03.2021
Кристиян Бойков Владимиров28/22.03.2021
Петър Бисеров Миленов29/22.03.2021
Росен Иванов Крумов30/22.03.2021
Петър Лазаров Петков31/22.03.2021
Иванка Георгиева Борисова32/22.03.2021
Александър Иванов Симеонов33/22.03.2021
КРИСТИАН ИВАНОВ ИВАНОВ34/22.03.2021
Босилка Йорданова Стоянова35/22.03.2021
Димитрина Цветанова Борисова36/22.03.2021
Малинка Илиева Рангелова37/22.03.2021
Любчо Методиев Асенов38/22.03.2021
Вера Атанасова Динева39/22.03.2021
Йордан Тодоров Иванов40/22.03.2021
Рени Йорданова Иванова41/22.03.2021
Надя Георгиева Василева42/22.03.2021
Светлин Павлов Петров43/22.03.2021
Василка Николова Йосифова44/22.03.2021
Евтим Христов Стоянов45/22.03.2021
Анулиран46/22.03.2021
Митко Кирилов Михайлов47/22.03.2021
Даниел Ангелов Томов48/22.03.2021
Стоян Сотиров Анестиев49/22.03.2021
Илияна Божидарова Ахчийска50/22.03.2021
Борислав Петров Славчев51/22.03.2021
Цветелина Борисова Стефанова52/22.03.2021
Капка Тодорова Такова53/22.03.2021
Христо Иванов Мудрев54/22.03.2021
Васил Стоянов Василев55/22.03.2021
Павлина Благоева Колева56/22.03.2021
Христо Христов Паскалев57/22.03.2021
Веселин Александров Йорданов58/22.03.2021
Петър Николов Тренчев59/22.03.2021
Георги Стефанов Душанов60/22.03.2021
Николай Иванов Димитров61/22.03.2021
Христо Величков Велков62/22.03.2021
Христина Харалампиева Димитрова63/22.03.2021
Анета Андреева Ананиева64/22.03.2021
Олга Викторова Огнянова65/22.03.2021
Феодора Борисова Стоянова66/22.03.2021
Димитър Владимиров Костов67/22.03.2021
Йорданка Владимирова Благоева68/22.03.2021
Евелина Валериева Раденкова69/22.03.2021
Надежда Дочова Иванчева70/22.03.2021
Петър Славчев Тодоров71/22.03.2021
Иван Василев Костадинов72/22.03.2021
Надежда Петрова Йорданова73/22.03.2021
Стефан Любенов Стефанов74/22.03.2021
Йорданка Станкова Петрова75/22.03.2021
Величка Иванова Петрова76/22.03.2021
Юлиан Емилов Асенов77/22.03.2021
Румяна Стоилова Иванова78/22.03.2021
Румен Георгиев Стоянов79/22.03.2021
Методи Иванов Методиев80/22.03.2021
Светла Серафимова Димитрова81/22.03.2021
Камелия Георгиева Веселинова82/22.03.2021
Тодор Иванов Станчев83/22.03.2021
Венета Любенова Стоева84/22.03.2021
Мария Иванова Стойнова-Йорданова85/22.03.2021
Райна Боянова Йорданова86/22.03.2021
Весела Георгиева Мартинова87/22.03.2021
Цветелина Стоянова Василева - Кръстева88/22.03.2021
Борис Сашов Йорданов89/22.03.2021
Мильо Рашков Кантуров90/22.03.2021
Марио Борисов Йорданов91/22.03.2021
Николай Емилов Човалинов92/22.03.2021
Георги Панев Котев93/22.03.2021
Райна Любенова Ваташка94/22.03.2021
Иван Димитров Цветанов95/22.03.2021
Данаил Георгиев Костадинов96/22.03.2021
Иван Ананиев Ризов97/22.03.2021
Славея Методиева Симеонова98/22.03.2021
Антоанета Радойчева Мишайкова99/22.03.2021
Капка Василева Свиленова100/22.03.2021
Емил Крумов Ваклинов101/22.03.2021
Илиян Бориславов Диков102/22.03.2021
Валентин Атанасов Сергиев103/22.03.2021
Светла Методиева Стоянова104/22.03.2021
Миглена Валентинова Миткова105/22.03.2021
Тошко Милчев Владимиров106/22.03.2021
Богомил Теофилов Боянов107/22.03.2021
Кирил Симеонов Ананиев108/22.03.2021
Иванка Йорданова Иванова109/22.03.2021
Любомир Бисеров Крумов110/22.03.2021
Владислава Димитрова Рангелова111/22.03.2021
Стоян Тотев Стоянов112/22.03.2021
Емануил Здравков Стоилов113/22.03.2021
Мариана Кирилова Секулова114/22.03.2021
Вела Александрова Стоянова115/22.03.2021
Борислав Николаев Ников116/22.03.2021
Малин Бойчев Малинов117/22.03.2021
Асен Николов Бръндев118/22.03.2021
Силвия Методиева Благоева119/22.03.2021
Симеон Николаев Ников120/22.03.2021
Ростислав Росенов Георгиев121/22.03.2021
Любомир Илчев Григоров122/22.03.2021
Методи Михайлов Стоилов123/22.03.2021
Красимира Димитрова Тасева124/22.03.2021
Ива Георгиева Иванова125/22.03.2021
Емилия Райчова Станимирова126/22.03.2021
Наталия Сотирова Радева127/22.03.2021
Албена Иванова Михайлова128/22.03.2021
Кирил Николаев Баталски129/22.03.2021
Станислав Зарев Станиславов130/22.03.2021
Михаил Стоилов Михайлов131/22.03.2021
Христина Методиева Михайлова132/22.03.2021
Димитринка Иванова Григорова133/22.03.2021
Милена Цветанова Виткова-Стаменова134/22.03.2021
АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АСЕНОВ135/22.03.2021
Любомир Сашов Данаилов136/22.03.2021
Георги Върбанов Петров137/22.03.2021
Гинка Бойчева Ганчева138/22.03.2021
Генади Цанков Вътов139/22.03.2021
Румяна Валентинова Райчева140/22.03.2021
Иванка Георгиева Цанкова141/22.03.2021
Симона Красимирова Петрова142/22.03.2021
Моника Симеонова Петрова143/22.03.2021
Ванеса Викторова Викторова144/22.03.2021
Филип Петров Иванов145/22.03.2021
Петър Иванов Петров146/22.03.2021
Иван Верчов Фьодоров147/22.03.2021
Елизабет Бориславова Трайкова148/22.03.2021
Наташа Симеонова Йовкова149/22.03.2021
Елена Петрова Попова150/22.03.2021
Георги Димитров Щрапулин151/22.03.2021
Йордан Горанов Музийски152/22.03.2021
Марио Пламенов Костадинов153/22.03.2021
Румяна Давидкова Методиева154/22.03.2021
Валентина Петрова Дукова155/22.03.2021
Райна Цекова Александрова156/22.03.2021
Ася Георгиева Асенова157/22.03.2021
Кристиан Пламенов Методиев158/22.03.2021
Моника Божидарова Михайлова159/22.03.2021
Гергана Христова Георгиева160/22.03.2021
Мирослав Кирилов Мирчев161/22.03.2021
Василка Стоилова Аспарухова162/22.03.2021
Венцислав Никифоров Чачулов163/22.03.2021
Владислав Мирославов Добренов164/22.03.2021
Александър Георгиев Тимофеев165/22.03.2021
Станислава Кирилова Арсова - Крумова166/22.03.2021
Данаил Милчев Цветков167/22.03.2021
Емил Илиев Тронков168/22.03.2021
Мариан Ненчев Асенов169/22.03.2021
Румен Руменов Борисов170/22.03.2021
Юлияна Георгиева Арсова171/22.03.2021
Виктория Асенова Йорданова172/22.03.2021
Антоанета Иванова Огнянова173/22.03.2021
Ивона Антониева Любенова174/22.03.2021
Албена Николова Момчилова175/22.03.2021
Румен Петров Сергиев176/22.03.2021
Елена Ненкова Стоилова177/22.03.2021
Любен Иванов Стоилов178/22.03.2021
Крис Антонов Денков179/22.03.2021
Даниела Стойнева Балева180/22.03.2021
Веска Мирчева Василева181/22.03.2021
Иванка Славова Златанова182/22.03.2021
Борис Кирилов Йосифов183/22.03.2021
Златка Драганова Василева184/22.03.2021
Павлина Николова Борисова185/22.03.2021
Сюзън Каменова Кирилова186/22.03.2021
Силвия Витанова Янева187/22.03.2021
Галина Найденова Миткова188/22.03.2021
Параскева Михайлова Иванова189/22.03.2021
Боряна Богданова Огнянова190/22.03.2021
Аксиния Теофилова Владова191/22.03.2021
Тодор Любенов Димитров192/22.03.2021
Венера Василева Димитрова193/22.03.2021
Светослав Николаев Павлов194/22.03.2021
Здравка Викторова Евтимова195/22.03.2021
Рени Пламенова Ваклинова196/22.03.2021
Руси Тодоров Пенев197/22.03.2021
Лозан Георгиев Лозанов198/22.03.2021
Мирослава Стойчова Младенова199/22.03.2021
Ивайло Любомиров Костов200/22.03.2021
Любомир Сашков Любенов201/22.03.2021
Каталина Бойчова Валентинова202/22.03.2021
Ангел Георгиев Анев203/22.03.2021
Росен Иванов Лозанов204/22.03.2021
Виолета Стойнева Якимова205/22.03.2021
Анулиран206/22.03.2021
Васил Петров Стоилков207/22.03.2021
Иво Йорданов Войнов208/22.03.2021
Габи Кирилова Славчева209/22.03.2021
Радостин Бисеров Величков210/22.03.2021
Цветелина Григорова Антова211/22.03.2021
Виктория Цветанова Симеонова212/22.03.2021
Атанаска Миладинова Гергинова213/22.03.2021
Тодорка Петкова Стефанова214/22.03.2021
Пламен Коцев Ананиев215/22.03.2021
Валери Евтимов Панев216/22.03.2021
Калин Любомиров Костов217/22.03.2021
Милена Емилова Панева218/22.03.2021
Мая Цветанова Петкова219/22.03.2021
Румяна Стоянова Цакманова220/22.03.2021
Милена Ивова Костова221/22.03.2021
Магдалена Иванова Домева222/22.03.2021
Станислава Емилова Никифорова223/22.03.2021
Кристиян Людмилов Стефанов224/22.03.2021
Михаела Бисерова Борисова225/22.03.2021
Георги Асенов Станимиров226/22.03.2021
Людмила Василева Владимирова227/22.03.2021
Иванка Фиданова Велинова228/22.03.2021
Нина Стоянова Евлогиева229/22.03.2021
Росен Божичков Стойчев230/22.03.2021
Огнян Темелков Асенов231/22.03.2021
Радостина Тодорова Максимова232/22.03.2021
Изабела Димитрова Пантелеева233/22.03.2021
Капка Иванова Казакова234/22.03.2021
Красимир Радославов Банчев235/22.03.2021
Снежанка Николова Симеонова236/22.03.2021
Гергана Десиславова Георгиева237/22.03.2021
Райка Дамянова Димитрова238/22.03.2021
Рая Радославова Максимова239/22.03.2021
Димитър Василев Стоичков240/22.03.2021
Иван Йорданов Кръстев241/22.03.2021
Богомил Валериев Иванов242/22.03.2021
Ангел Светозаров Боянов243/22.03.2021
Росен Димитров Напалеонов244/22.03.2021
Марияна Кирилова Асенова245/22.03.2021
Пламен Николаев Велинов246/22.03.2021
Роберто Методиев Рангелов247/22.03.2021
Цветелина Каменова Иванова248/22.03.2021
ЕРИНА ГЕОРГИЕВА БОНИНА249/22.03.2021
Емануил Василев Бонин250/22.03.2021
Станислава Петрова Ефтова251/22.03.2021
Росица Петрова Петрова252/22.03.2021
Пламен Кирилов Григоров253/22.03.2021
Теодора Димитрова Владимирова254/22.03.2021
Беатрис Петрова Кирилова255/22.03.2021
Росица Боянова Петрова256/22.03.2021
Анулиран257/22.03.2021
Анулиран258/22.03.2021
Анулиран259/22.03.2021
Даниела Юриева Богданова260/22.03.2021
Кристиян Манолов Трифонов261/22.03.2021
Боянка Викторова Арсова262/22.03.2021
Евгени Бориславов Зафиров263/22.03.2021
Стефани Стефанова Огнянова264/22.03.2021
Юлияна Богомилова Михайлова265/22.03.2021
Антоан Руменов Василев266/22.03.2021
Мартина Валентинова Боянова267/22.03.2021
Сузана Валентинова Данаилова268/22.03.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 222-НС / 07.04.2021

  относно: жалба подадена от Виктория Валентинова Кирилова, упълномощен представител на коалиция „Изправи се! Мутри вън“.

 • № 221-НС / 04.04.2021

  относно: анонимен сигнал за нередности в 13-то училище

 • № 220-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал за неработеща машина в СИК 143200042

всички решения