Списък на секциите, в които ще се произведе машинно гласуване

СИК №Населено мястоАдрес
140800001гр.БрезникСОУ "В.ЛЕВСКИ", УЛ."АНГЕЛ КОЦЕЛЯНОВ" №9
140800002гр.БрезникБИВША ПГСС "Н. ВАПЦАРОВ", УЛ."АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ" №75
140800003гр.БрезникБИВШ ДНА, УЛ."9-ТИ СЕПТЕМВРИ" №1
140800004гр.БрезникЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕЩЕНИЕ", ПЛ."9-ТИ СЕПТЕМВРИ" №1
140800023с.НоевциЧИТАЛИЩЕ С.НОЕВЦИ 1-ВИ ЕТАЖ/БИВША СЛАДКАРНИЦА/
141900002гр.ЗеменКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА ГР.ЗЕМЕН, УЛ."ЗЕМЕНСКИ МАНАСТИР" №47
141900003гр.ЗеменСУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ГР.ЗЕМЕН, УЛ."ГРУЙОВА" №2
143200001гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ПГТС "АРХ.Й.МИЛАНОВ" УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 1
143200002гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ПГТС "АРХ.Й.МИЛАНОВ" УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 1
143200003гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ПГТС "АРХ.Й.МИЛАНОВ" УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 1
143200004гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ХIII-ТО ОУ УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 2
143200005гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ХIII-ТО ОУ УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 2
143200006гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ХIII-ТО ОУ УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 2
143200007гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ХIII-ТО ОУ УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 2
143200008гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ХIII-ТО ОУ УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 2
143200009гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ХIII-ТО ОУ УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 2
143200010гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ХIII-ТО ОУ УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 2
143200011гр.ПерникКМ.ИЗТОК-Х-ТО ОУ УЛ."КЛЕМЕНТ ГОТВАЛД" 2
143200012гр.ПерникКМ.ИЗТОК-Х-ТО ОУ УЛ."КЛЕМЕНТ ГОТВАЛД" 2
143200013гр.ПерникКМ.ИЗТОК-Х-ТО ОУ УЛ."КЛЕМЕНТ ГОТВАЛД" 2
143200014гр.ПерникКМ.ИЗТОК-Х-ТО ОУ УЛ."КЛЕМЕНТ ГОТВАЛД" 2
143200015гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1
143200016гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1
143200017гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1
143200018гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1
143200019гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ФИЛИАЛ ХIII-ТО ОУ УЛ."РИГА" 1/СГРАДА НА БИВШЕ IV-ТО СОУ/
143200020гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ФИЛИАЛ ХIII-ТО ОУ УЛ."РИГА" 1/СГРАДА НА БИВШЕ IV-ТО СОУ/
143200021гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1
143200022гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1
143200023гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1
143200024гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1
143200025гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1
143200026гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ФИЛИАЛ ХIII-ТО ОУ УЛ."РИГА" 1/СГРАДА НА БИВШЕ IV-ТО СОУ/
143200027гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ФИЛИАЛ ХIII-ТО ОУ УЛ."РИГА" 1/СГРАДА НА БИВШЕ IV-ТО СОУ/
143200028гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ФИЛИАЛ ХIII-ТО ОУ УЛ."РИГА" 1/СГРАДА НА БИВШЕ IV-ТО СОУ/
143200029гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ФИЛИАЛ ХIII-ТО ОУ УЛ."РИГА" 1/СГРАДА НА БИВШЕ IV-ТО СОУ/
143200030гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ФИЛИАЛ ХIII-ТО ОУ УЛ."РИГА" 1/СГРАДА НА БИВШЕ IV-ТО СОУ/
143200031гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ФИЛИАЛ ХIII-ТО ОУ УЛ."РИГА" 1/СГРАДА НА БИВШЕ IV-ТО СОУ/
143200032гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ФИЛИАЛ ХIII-ТО ОУ УЛ."РИГА" 1/СГРАДА НА БИВШЕ IV-ТО СОУ/
143200033гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1
143200034гр.ПерникКМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1
143200035с.Големо БучиноЧИТАЛИЩЕ
143200036с.ДрагичевоОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" 66
143200037с.ДрагичевоОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" 66
143200038с.ДрагичевоОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" 66
143200039гр.ПерникКМ.ЦЪРКВА-ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА" УЛ."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ"
143200040гр.ПерникКМ.ЦЪРКВА-ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА" УЛ."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ"
143200041гр.ПерникКМ.ЦЪРКВА-ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА" УЛ."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ"
143200042гр.ПерникКМ.ЦЪРКВА-ХVI-ТО ОУ УЛ."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №154
143200043гр.ПерникКМ.ЦЪРКВА-ХVI-ТО ОУ УЛ."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №154
143200044гр.ПерникКМ.ЦЪРКВА-ХVI-ТО ОУ УЛ."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №154
143200045гр.ПерникКМ.ЦЪРКВА-ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ
143200046с.СтуденаУЧИЛИЩЕ
143200047с.СтуденаУЧИЛИЩЕ
143200048с.Кралев долЧИТАЛИЩЕ
143200049с.РударциКМЕТСТВО
143200050с.КладницаОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
143200053гр.ПерникОУ "СВ.К.К. ФИЛОСОФ" Ж.К. "ТЕВА"
143200054гр.ПерникОУ "СВ.К.К. ФИЛОСОФ" Ж.К. "ТЕВА"
143200055гр.ПерникОУ "СВ.К.К. ФИЛОСОФ" Ж.К. "ТЕВА"
143200056гр.ПерникОУ "СВ.К.К. ФИЛОСОФ" Ж.К. "ТЕВА"
143200057гр.ПерникОУ "СВ.К.К. ФИЛОСОФ" Ж.К. "ТЕВА"
143200058гр.ПерникОУ "СВ.К.К. ФИЛОСОФ" Ж.К. "ТЕВА"
143200059гр.ПерникОУ "СВ.К.К. ФИЛОСОФ" Ж.К. "ТЕВА"
143200060гр.ПерникОУ "СВ.К.К. ФИЛОСОФ" Ж.К. "ТЕВА"
143200061гр.ПерникОУ "СВ.К.К. ФИЛОСОФ" Ж.К. "ТЕВА"
143200062гр.ПерникIХ-ТО ОУ КВ."ТВЪРДИ ЛИВАДИ"
143200063гр.ПерникСПОРТНА ЗАЛА "Б. ГЮДЕРОВ"
143200064гр.ПерникV-ТО СУ УЛ."Г. МАМАРЧЕВ" 2
143200065гр.ПерникV-ТО СУ УЛ."Г. МАМАРЧЕВ" 2
143200066гр.ПерникПГЕМП "ХРИСТО БОТЕВ" УЛ."СИЛИСТРА" 10
143200067гр.ПерникПГЕМП "ХРИСТО БОТЕВ" УЛ."СИЛИСТРА" 10
143200068гр.ПерникПГЕМП "ХРИСТО БОТЕВ" УЛ."СИЛИСТРА" 10
143200069гр.ПерникIХ-ТО ОУ КВ."ТВЪРДИ ЛИВАДИ"
143200070гр.ПерникIХ-ТО ОУ КВ."ТВЪРДИ ЛИВАДИ"
143200071гр.ПерникIХ-ТО ОУ КВ."ТВЪРДИ ЛИВАДИ"
143200072гр.ПерникКЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ "ДАВИД"
143200073гр.ПерникКМ.КАЛКАС-БИВША ЗДРАВНА СЛУЖБА
143200074гр.ПерникКЛУБ "ЖЕЛЕЗНИЧАР"
143200075гр.ПерникСУРИЧЕ "П. БЕРОН" УЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ" №10
143200076гр.ПерникСУРИЧЕ "П. БЕРОН" УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №10
143200077гр.ПерникСУРИЧЕ "П. БЕРОН" УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №10
143200078гр.ПерникСУРИЧЕ "П. БЕРОН" УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №10
143200079гр.ПерникVI-ТО СУ УЛ."КРАКРА" 69
143200080гр.ПерникVI-ТО СУ УЛ."КРАКРА" 69
143200081гр.ПерникСПОРТНА ЗАЛА "КРАКРА"
143200082гр.ПерникСПОРТНА ЗАЛА "КРАКРА"
143200083гр.ПерникVI-ТО СУ УЛ."КРАКРА" 69
143200084гр.ПерникСПОРТНА ЗАЛА "КРАКРА"
143200085гр.ПерникVI-ТО СУ УЛ."КРАКРА" 69
143200086гр.ПерникVI-ТО СУ УЛ."КРАКРА" 69
143200087гр.ПерникVI-ТО СУ УЛ."КРАКРА" 69
143200088гр.ПерникVI-ТО СУ УЛ."КРАКРА" 69
143200089гр.ПерникVII-МО ОУ УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" №14
143200090гр.ПерникVII-МО ОУ УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" №14
143200091гр.ПерникVII-МО ОУ УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" №14
143200092гр.ПерникХII-ТО ОУ УЛ."НИКОЛА КОЗЛЕВ" 33
143200093гр.ПерникХII-ТО ОУ УЛ."НИКОЛА КОЗЛЕВ" 33
143200094гр.ПерникПЪТЕН КОМБИНАТ-ПРЕДВЕРИЕ
143200095гр.ПерникПЪТЕН КОМБИНАТ-ПРЕДВЕРИЕ
143200096гр.ПерникХII-ТО ОУ УЛ."НИКОЛА КОЗЛЕВ" 33
143200097гр.ПерникVII-МО ОУ УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" 14
143200098гр.ПерникVII-МО ОУ УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" 14
143200099гр.ПерникVII-МО ОУ УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" 14
143200100гр.ПерникVII-МО ОУ УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" 14
143200101гр.ПерникПРОФИЛАКТОРИУМ
143200102гр.ПерникКМ.БЕЛА ВОДА-ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА-1935"
143200103гр.ПерникКМ.БЕЛА ВОДА-ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА-1935"
143200104гр.ПерникЦПЛР-ОДК УЛ."ФИЗКУЛТУРНА" 12
143200105гр.ПерникЦПЛР-ОДК УЛ."ФИЗКУЛТУРНА" 12
143200106гр.ПерникVIII-МО ОУ "КРАКРА ПЕРНИШКИ" КВ."КЛЕПАЛО"
143200107гр.ПерникVIII-МО ОУ "КРАКРА ПЕРНИШКИ" КВ."КЛЕПАЛО"
143200108гр.ПерникVIII-МО ОУ "КРАКРА ПЕРНИШКИ" КВ."КЛЕПАЛО"
143200109гр.ПерникVIII-МО ОУ "КРАКРА ПЕРНИШКИ" КВ."КЛЕПАЛО"
143200110гр.ПерникVIII-МО ОУ "КРАКРА ПЕРНИШКИ" КВ."КЛЕПАЛО"
143200111гр.ПерникVIII-МО ОУ "КРАКРА ПЕРНИШКИ" КВ."КЛЕПАЛО"
143200112гр.ПерникСПОРТНА ЗАЛА "БОРИС ГЮДЕРОВ"
143200113гр.ПерникСПОРТНА ЗАЛА "БОРИС ГЮДЕРОВ"
143200114гр.ПерникСПОРТНА ЗАЛА "БОРИС ГЮДЕРОВ"
143200115гр.ПерникОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" КВ."МОНТЕ КАРЛО" 1
143200116гр.ПерникОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" КВ."МОНТЕ КАРЛО" 1
143200117гр.ПерникОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" КВ."МОНТЕ КАРЛО" 1
143200118с.ЛюлинЧИТАЛИЩЕ
143200119с.ДивотиноУЧИЛИЩЕ
143200120с.Дивотиномахала Бреста, ул. 1-ва, № 13 /механа Кьоша/
143200121с.МещицаЧИТАЛИЩЕ
143200126гр.БатановциОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
143200127гр.БатановциОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
143200128гр.БатановциОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
143200130с.Богданов долЧИТАЛИЩЕ
143200131с.ЯрджиловциОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"
143200132с.ЯрджиловциОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"
143200136с.РударциКМЕТСТВО
143600001гр.РадомирНУ "АРХ. ЗИНОВИЙ" УЛ."БАТЕНБЕРГ" 51
143600002гр.РадомирНУ "ЛЮБОСЛОВИЕ" Ж.К.АРКАТА
143600003гр.РадомирНУ "АРХ. ЗИНОВИЙ" УЛ."БАТЕНБЕРГ" 51
143600004гр.РадомирПГТ "ЮРИЙ ГАГАРИН" УЛ."ЧЕРКОВНА" 18
143600005гр.РадомирПГТ "ЮРИЙ ГАГАРИН" УЛ."ЧЕРКОВНА" 18
143600006гр.РадомирТПГ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" УЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 4
143600007гр.РадомирПГТ "ЮРИЙ ГАГАРИН" УЛ."ЧЕРКОВНА" 18
143600008гр.РадомирОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" УЛ."Р. ДАСКАЛОВ" 55
143600009гр.РадомирОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" УЛ."Р. ДАСКАЛОВ" 55
143600010гр.РадомирОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" УЛ."Р. ДАСКАЛОВ" 55
143600011гр.РадомирТПГ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" УЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 4
143600012гр.РадомирТПГ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" УЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 4
143600013гр.РадомирОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" УЛ."Р. ДАСКАЛОВ" 55
143600014гр.РадомирОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" УЛ."Р. ДАСКАЛОВ" 55
143600015гр.РадомирОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" УЛ."Р. ДАСКАЛОВ" 55
143600016гр.РадомирОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" УЛ."Р. ДАСКАЛОВ" 55
143600017гр.РадомирТПГ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" УЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 4
143600018гр.РадомирКВ.ВЪРБА ЧИТАЛИЩЕТО
143600020с.ДренС.ДРЕН УЧИЛИЩЕТО
143600037с.ИзворКМЕТСТВО
145100001гр.ТрънСУ "Г.МИЛЕВ"
145100002гр.ТрънСУ "Г.МИЛЕВ"
145100003гр.ТрънСУ "Г.МИЛЕВ"
145100004гр.ТрънСУ "Г.МИЛЕВ"

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 222-НС / 07.04.2021

  относно: жалба подадена от Виктория Валентинова Кирилова, упълномощен представител на коалиция „Изправи се! Мутри вън“.

 • № 221-НС / 04.04.2021

  относно: анонимен сигнал за нередности в 13-то училище

 • № 220-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал за неработеща машина в СИК 143200042

всички решения