Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 04.04.2021

БСП за БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Веселина Костадинова Василева3-118-НС/31.03.2021
Донко Любомиров Аврамов3-9-НС/26.03.2021
Емилия Бойчова Валентинова3-119-НС/31.03.2021
Сийка Ботева Анакиева3-10-НС/26.03.2021
Борис Стойчев Симов3-120-НС/31.03.2021
Тодорка Асенова Такова3-11-НС/26.03.2021
Виктория Иванова Маринова3-121-НС/31.03.2021
Трайчо Иванов Китанов3-12-НС/26.03.2021
Елеонора Людмилова Симеонова3-122-НС/31.03.2021
Снежа Стаменова Шишкова3-13-НС/26.03.2021
Валентин Георгиев Теофилов3-123-НС/31.03.2021
Елена Манолова Станкова3-14-НС/26.03.2021
Никол Бориславова Стаменкова3-124-НС/31.03.2021
Здравко Кирилов Велков3-15-НС/26.03.2021
Ивайло Веселинов Атанасов3-125-НС/31.03.2021
Николина Неделкова Анакиева3-16-НС/26.03.2021
Иван Йорданов Геровски3-126-НС/31.03.2021
Пламен Иванов Попов3-17-НС/26.03.2021
Анулиран3-127-НС/31.03.2021
Александър Христов Христов3-18-НС/26.03.2021
Копринка Борисова Симова3-128-НС/31.03.2021
Димитър Стефанов Гицов3-19-НС/26.03.2021
Станислав Мирославов Маджаров3-129-НС/31.03.2021
Александър Ненков Стоянов3-20-НС/26.03.2021
Цветослав Крумов Крумов3-130-НС/31.03.2021
Бойка Симеонова Попова3-21-НС/26.03.2021
Симона Богомилова Янева3-131-НС/31.03.2021
Иванка Игнатова Гълъбова3-22-НС/26.03.2021
Катрин Орлинова Иванова3-132-НС/31.03.2021
Георги Петров Павлов3-23-НС/26.03.2021
Лъчезар Ангелов Деянов3-133-НС/31.03.2021
Десислава Владимирова Асенова3-24-НС/26.03.2021
Цвета Георгиева Ананиева3-229-НС/02.04.2021
Галина Тонева Зарева3-134-НС/31.03.2021
Методи Симеонов Методиев3-25-НС/26.03.2021
Тончо Стойнев Иванов3-135-НС/31.03.2021
Камелия Симеонова Станкова3-26-НС/26.03.2021
Васил Данчев Димитров3-136-НС/31.03.2021
Стоян Стаменов Стойнев3-27-НС/26.03.2021
МАРИНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА3-137-НС/31.03.2021
Валентин Сергиев Михалков3-28-НС/26.03.2021
Мартина Николаева Николова3-138-НС/31.03.2021
Лъчезар Симеонов Асенов3-29-НС/26.03.2021
Владимир Венциславов Асенов3-139-НС/31.03.2021
АЛЕКСАНДЪР ЦЕЦКОВ ВЕЛИНОВ3-30-НС/26.03.2021
Милко Александров Симов3-140-НС/31.03.2021
Любомир Исаев Цветков3-31-НС/26.03.2021
Валентин Павлов Варадинов3-141-НС/31.03.2021
САРА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА3-32-НС/26.03.2021
Кирил Велчев Митев3-142-НС/31.03.2021
Снежка Боянова Деянова3-33-НС/26.03.2021
Верка Иванова Димитрова3-143-НС/31.03.2021
Венцислав Асенов Тодоров3-34-НС/26.03.2021
Мила Евгениева Кръстева3-144-НС/31.03.2021
Даниел Руменов Боянов3-145-НС/31.03.2021
Денис Василев Кузманов3-146-НС/31.03.2021
Емил Кирилов Кръстанов3-147-НС/31.03.2021
Тодор Йорданов Тодоров3-148-НС/31.03.2021
Галина Иванова Георгиева3-149-НС/31.03.2021
Елза Георгиева Любенова3-150-НС/31.03.2021
Денис Богданов Исаев3-151-НС/31.03.2021
Зоя Верчова Дамянова3-152-НС/31.03.2021
Боряна Цветанова Драганова3-153-НС/31.03.2021
Цветанка Димитрова Иванова3-154-НС/31.03.2021
ТАНЯ БУДЬОНОВА АЛЕКСОВА3-155-НС/31.03.2021
СНЕЖАНКА БЛАГОЕВА ПЪРВАНОВА3-156-НС/31.03.2021
Петя Тодорова Елинчева3-157-НС/31.03.2021
Аделина Ефремова Викторова3-158-НС/31.03.2021
Божидар Асенов Любомиров3-159-НС/31.03.2021
ПЕТЪР АНГЕЛОВ ВЕНЕВ3-163-НС/02.04.2021
Стоян Богомилов Стоянов3-160-НС/31.03.2021
РУМЯНА ОРЛИНОВА СТОЙНЕВА3-164-НС/02.04.2021
Радка Стратиева Симова3-161-НС/31.03.2021
СИМКА ГЕОРГИЕВА СОТИРОВА3-165-НС/02.04.2021
Мирослав Кирилов Йорданов3-162-НС/31.03.2021
ИВАН ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ3-166-НС/02.04.2021
ЯНА НИКОЛАЕВА СТОЙНЕВА3-167-НС/02.04.2021
СОФИЯ ГЕОРГИЕВА ДЕРИЛОВА3-168-НС/02.04.2021
ЙОРДАН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ3-169-НС/02.04.2021
ПЕТЪР ГЕНЧЕВ МИНЕВ3-170-НС/02.04.2021
ЗЛАТИНА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА3-171-НС/02.04.2021
БОЯН КРАСИМИРОВ БОЯНОВ3-172-НС/02.04.2021
СВЕТЛА ИВАНОВА АНДРЕЕВА3-173-НС/02.04.2021
НИКОЛА МАНОЛОВ НИКОЛОВ3-174-НС/02.04.2021
Елена Славчева Първанова3-175-НС/02.04.2021
Андрей Първанов Сотиров3-176-НС/02.04.2021
Анна Димитрова Кръстева3-177-НС/02.04.2021
Елизабет Темелкова Червенкова3-178-НС/02.04.2021
Ивета Валериева Иванова3-179-НС/02.04.2021
Виктор Христов Михайлов3-180-НС/02.04.2021
Илиян Ставрев Викторов3-181-НС/02.04.2021
Нина Богомилова Кармиджанова3-182-НС/02.04.2021
Драгомир Милчев Драгомиров3-183-НС/02.04.2021
Антон Фиданов Асенов3-184-НС/02.04.2021
Румен Димитров Рашев3-185-НС/02.04.2021
Йордан Илчов Паргов3-186-НС/02.04.2021
Венка Димитрова Ивчева3-187-НС/02.04.2021
Надка Христова Радлова3-188-НС/02.04.2021
Генчо Андонов Владимиров3-189-НС/02.04.2021
Татяна Любенова Лалошева3-190-НС/02.04.2021
Христо Георгиев Христов3-191-НС/02.04.2021
Вера Йорданова Спасова3-192-НС/02.04.2021
Денчо Димитров Николов3-193-НС/02.04.2021
Иванка Накова Готева3-194-НС/02.04.2021
Милена Миленова Иванова3-195-НС/02.04.2021
Рени Симеонова Кирилова -Симеонова3-196-НС/02.04.2021
Зорница Кирилова Йорданова3-197-НС/02.04.2021
Михаела Емилова Василева3-198-НС/02.04.2021
Еленка Йорданова Петрова3-199-НС/02.04.2021
Кирил Серафимов Цветков3-200-НС/02.04.2021
Любка Петрова Николова3-201-НС/02.04.2021
Елка Григорова Васева3-202-НС/02.04.2021
Светлана Славчева Лазова3-203-НС/02.04.2021
Виолетка Павлова Лозанова3-204-НС/02.04.2021
Евелина Богомилова Велинова3-205-НС/02.04.2021
Ангелина Павлова Асенова3-206-НС/02.04.2021
Димитър Стоянов Райнски3-207-НС/02.04.2021
Георги Иванов Сергиев3-208-НС/02.04.2021
ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА БОРИСОВА-МЕХАНДЖИЙСКА3-209-НС/02.04.2021
Стефан Владимиров Лумбаров3-210-НС/02.04.2021
Красимир Ананиев Алексов3-211-НС/02.04.2021
Станислав Веселинов Беневски3-212-НС/02.04.2021
Райна Станоева Митова3-213-НС/02.04.2021
Асен Григоров Йосифов3-214-НС/02.04.2021
Андрей Ерменчов Тодоров3-215-НС/02.04.2021
Даниела Найденова Методиева3-216-НС/02.04.2021
Найден Методиев Рангелов3-217-НС/02.04.2021
Емилия Стоянова Йорданова3-218-НС/02.04.2021
Стойна Борисова Захариева3-219-НС/02.04.2021
Офелия Борисова Арсова3-220-НС/02.04.2021
Валентина Горянова Стоянова3-221-НС/02.04.2021
Емилия Цанкова Иванчева3-222-НС/02.04.2021
Юлия Георгиева Милева3-223-НС/02.04.2021
Екатерина Георгиева Захариева3-224-НС/02.04.2021
Ася Мариова Първанова3-225-НС/02.04.2021
Петър Василев Петров3-226-НС/02.04.2021
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ДАМЯНОВ3-227-НС/02.04.2021
Стоян Тодоров Георгиев3-228-НС/02.04.2021
ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА-ГЮРОВА3-35-НС/31.03.2021
Христо Стоянов Банчев3-36-НС/31.03.2021
Валентин Иванов Гюров3-37-НС/31.03.2021
Нели Тодорова Петрова3-38-НС/31.03.2021
НАДЯ ИВАНОВА ДЕРЛИПАНСКА3-39-НС/31.03.2021
Вера Владимирова Банчева3-40-НС/31.03.2021
Лиляна Ивайлова Граховска3-41-НС/31.03.2021
Ася Асенова Зиновиева3-42-НС/31.03.2021
Павлина Димитрова Вангелова3-43-НС/31.03.2021
Пламен Павлов Ивчев3-44-НС/31.03.2021
Петьо Димитров Борисов3-45-НС/31.03.2021
Любка Иванова Ставрева3-46-НС/31.03.2021
Даниела Петрова Стефанова3-47-НС/31.03.2021
Мартин Петров Алексов3-48-НС/31.03.2021
Антонио Тодоров Йорданов3-49-НС/31.03.2021
Валери Петров Божилов3-50-НС/31.03.2021
Михаела Михайлова Виденова3-51-НС/31.03.2021
Соня Георгиева Любенова3-52-НС/31.03.2021
ИВАН РУЕНОВ БАДЕВ3-53-НС/31.03.2021
Роза Благоева Бадева3-54-НС/31.03.2021
Мая Славчова Гарова3-55-НС/31.03.2021
РОЗА ДАНАИЛОВА ПАВЛОВА3-56-НС/31.03.2021
Ленче Тодорова Крайнева3-57-НС/31.03.2021
Мариана Методиева Крумова3-58-НС/31.03.2021
Веселина Георгиева Иванова3-59-НС/31.03.2021
Даринка Ивайлова Шаламанова3-60-НС/31.03.2021
РАДОСЛАВ ПЕТРОВ ШАЛАМАНОВ3-61-НС/31.03.2021
Камен Василев Тасев3-62-НС/31.03.2021
Венелин Димитров Цветков3-63-НС/31.03.2021
Стоян Найденов Кирков3-64-НС/31.03.2021
Методи Асенов Младенов3-65-НС/31.03.2021
Иванка Борисова Лефтерова3-66-НС/31.03.2021
Тодор Горянов Тодоров3-67-НС/31.03.2021
Йордан Бойков Троянов3-68-НС/31.03.2021
Милена Сашова Велинова3-69-НС/31.03.2021
Валентин Стоянов Колев3-70-НС/31.03.2021
Десислава Иванова Илова3-71-НС/31.03.2021
Йоана Юлиянова Илова3-72-НС/31.03.2021
Наташа Стефанова Стоилова3-73-НС/31.03.2021
Йоана Ивайлова Станчева3-74-НС/31.03.2021
Антоанета Василева Кирилова3-75-НС/31.03.2021
Георги Иванов Терзийски3-76-НС/31.03.2021
Пламен Василев Кирилов3-77-НС/31.03.2021
Катрин Веселинова Каралейна3-78-НС/31.03.2021
Искра Василева Данова3-79-НС/31.03.2021
Виктор Мирославов Кирилов3-80-НС/31.03.2021
Роза Илиева Пашина3-81-НС/31.03.2021
Тодорка Златкова Стоева3-82-НС/31.03.2021
Василка Методиева Миланова3-83-НС/31.03.2021
Стилиян Витанов Иванов3-84-НС/31.03.2021
Рени Светославова Кръстева3-85-НС/31.03.2021
Борислав Яворов Павлов3-86-НС/31.03.2021
Елица Димитрова Богданова3-87-НС/31.03.2021
Севдалина Тихомирова Методиева3-88-НС/31.03.2021
Полина Димитрова Шаркова3-89-НС/31.03.2021
Цветомира Росенова Маринова3-90-НС/31.03.2021
Йоана Стойчева Йосифова3-91-НС/31.03.2021
Костанция Чавдарова Варадинова3-92-НС/31.03.2021
Енчо Методиев Велков3-93-НС/31.03.2021
Милка Петрова Боянова3-94-НС/31.03.2021
Тони Михайлов Любенов3-95-НС/31.03.2021
Евгени Миланов Кръстев3-96-НС/31.03.2021
Даниела Кирилова Стефанова3-97-НС/31.03.2021
Богдан Стефанов Борисов3-98-НС/31.03.2021
Славчо Иванов Янакиев3-99-НС/31.03.2021
Даниела Пейчева Йорданова3-100-НС/31.03.2021
Любчо Харалампиев Костов3-101-НС/31.03.2021
РАДОНЕСА ГЕОРГИЕВА ЕВЛОГИЕВА3-102-НС/31.03.2021
Иванка Дънкова Цонева3-103-НС/31.03.2021
Албена Александрова Цанкова3-104-НС/31.03.2021
Магдалена Асенова Иванова3-105-НС/31.03.2021
Михаела Руменова Стефанова3-106-НС/31.03.2021
Никълъс Петров Тодоров3-107-НС/31.03.2021
ДАНИЕЛА ИВАНОВА ВЛАДИМИРОВА-ТРИМЧЕСКА3-108-НС/31.03.2021
Цветелина Йорданова Живкова3-109-НС/31.03.2021
Денка Иванова Николова3-110-НС/31.03.2021
Анита Любенова Гълъбова3-1-НС/26.03.2021
Слави Ивов Славчев3-111-НС/31.03.2021
Иванка Аначкова Ивкова3-2-НС/26.03.2021
Венислав Венелинов Джамбазов3-112-НС/31.03.2021
Борис Стефанов Мирчев3-3-НС/26.03.2021
Ангелина Стоянова Стоянова3-113-НС/31.03.2021
Йордан Любомиров Тошев3-4-НС/26.03.2021
Ива Ивова Владимирова3-114-НС/31.03.2021
Лиляна Славова Илиева3-5-НС/26.03.2021
Румяна Иванова Кирилова3-115-НС/31.03.2021
Лена Александрова Стайкова3-6-НС/26.03.2021
Светла Иванова Темелкова3-116-НС/31.03.2021
Костадин Митков Аврамов3-7-НС/26.03.2021
Анета Райчева Каленкова3-117-НС/31.03.2021
Златка Миланова Мишева3-8-НС/26.03.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 222-НС / 07.04.2021

  относно: жалба подадена от Виктория Валентинова Кирилова, упълномощен представител на коалиция „Изправи се! Мутри вън“.

 • № 221-НС / 04.04.2021

  относно: анонимен сигнал за нередности в 13-то училище

 • № 220-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал за неработеща машина в СИК 143200042

всички решения