Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 04.04.2021

КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Райна Михайлова Найденова1-135-НС/25.03.2021
Соня Добромирова Савова1-136-НС/25.03.2021
Димитрина Василева Иванова1-137-НС/25.03.2021
Людмила Василева Цветанова1-138-НС/25.03.2021
Беатрис Божидарова Пашина1-139-НС/25.03.2021
Жулиета Кирилова Пашина1-140-НС/25.03.2021
Анелия Георгиева Асенова1-141-НС/25.03.2021
Георги Михайлов Георгиев1-142-НС/25.03.2021
Анита Христова Георгиева1-143-НС/25.03.2021
Ирина Виденова Стоянова1-144-НС/25.03.2021
Гергана Павлова Василева1-145-НС/25.03.2021
Красимир Димитров Перунин1-146-НС/25.03.2021
Таня Василева Перунина1-147-НС/25.03.2021
Веселина Красимирова Перунина1-148-НС/25.03.2021
Диляна Красимирова Милева1-149-НС/25.03.2021
Бойка Янева Ангелова1-150-НС/25.03.2021
Ягодина Димитрова Стоилкова1-151-НС/25.03.2021
Борислав Бориславов Митков1-152-НС/25.03.2021
Албена Иванова Свиларска1-153-НС/25.03.2021
Олга Стоянова Василева1-154-НС/25.03.2021
Галина Славчева Христова1-155-НС/25.03.2021
Цветелина Александрова Йоцева1-156-НС/25.03.2021
Анелия Милчева Боянова1-157-НС/25.03.2021
Валентина Стефанова Генадиева1-158-НС/25.03.2021
Росица Добринова Кръстева1-159-НС/25.03.2021
Евелина Христова Симеонова1-160-НС/25.03.2021
Данаил Драгомиров Митков1-161-НС/25.03.2021
Радослав Драгомиров Митков1-162-НС/25.03.2021
Радослава Антонова Яневска1-163-НС/25.03.2021
Даниела Георгиева Димитрова1-164-НС/25.03.2021
Емилия Александрова Любенова1-165-НС/25.03.2021
Никола Николов Гергинов1-166-НС/25.03.2021
Снежанка Борисова Цветанова1-167-НС/25.03.2021
Любомир Иванов Тончев1-168-НС/25.03.2021
Нели Асенова Максимова1-169-НС/25.03.2021
Лидия Георгиева Милачкова1-170-НС/25.03.2021
Биляна Кирилова Георгиева1-171-НС/25.03.2021
Любомир Димитров Кирилов1-172-НС/25.03.2021
Мартин Асенов Маринов1-173-НС/25.03.2021
Анастасия Петрова Иванова1-174-НС/25.03.2021
Виктория Кирилова Асенова1-175-НС/25.03.2021
Ирена Кирилова Иванова1-176-НС/25.03.2021
Милена Петрова Цветанова1-177-НС/25.03.2021
Асен Методиев Асенов1-178-НС/25.03.2021
Любомир Серафимов Савов1-179-НС/25.03.2021
Виктория Първанова Божкова1-180-НС/25.03.2021
Борислава Петрова Василева1-181-НС/25.03.2021
Цветелина Русева Иванова1-182-НС/25.03.2021
Иван Кирилов Иванов1-183-НС/25.03.2021
Петър Георгиев Кузев1-184-НС/25.03.2021
Петя Стефанова Миткова1-185-НС/25.03.2021
Надка Ангелова Кирова1-186-НС/25.03.2021
Алексис Емилов Иванов1-187-НС/25.03.2021
Красимира Илиева Костадинова1-188-НС/25.03.2021
Елисавета Йорданова Кръстева1-189-НС/25.03.2021
Ивайло Митков Петров1-190-НС/25.03.2021
Николай Миланов Николов1-191-НС/25.03.2021
Райна Стоилова Григорова1-192-НС/25.03.2021
Кирил Иванов Божков1-193-НС/25.03.2021
Милен Николаев Миланов1-194-НС/25.03.2021
Михал Росенов Узунов1-195-НС/25.03.2021
Весислав Венциславов Иванов1-196-НС/25.03.2021
Момчил Венциславов Стехов1-197-НС/25.03.2021
Лидия Димитрова Кръстева1-198-НС/25.03.2021
Борислав Светославов Драганов1-199-НС/25.03.2021
Сузана Руменова Стоянова1-200-НС/25.03.2021
Ангел Атанасов Цветков1-201-НС/25.03.2021
Станислава Маринова Цветанова1-202-НС/25.03.2021
Атанас Ангелов Цветков1-203-НС/25.03.2021
Радинка Иванова Руменова1-204-НС/25.03.2021
Радостина Бориславова Благоева1-205-НС/25.03.2021
Добромир Георгиев Ганчев1-206-НС/25.03.2021
ВИЛИАН ПЕТРОВ ВЛАДИМИРОВ1-207-НС/25.03.2021
Найден Петров Симов1-208-НС/25.03.2021
Диана Петрова Симова1-209-НС/25.03.2021
Тодор Найденов Симов1-210-НС/25.03.2021
Йордан Димитров Лукарски1-211-НС/25.03.2021
Петър Вергилов Владов1-212-НС/25.03.2021
Валерия Валериева Богословова1-213-НС/25.03.2021
Бойка Ботева Гиздова1-214-НС/25.03.2021
Анита Петрова Стехова1-215-НС/25.03.2021
Димитър Василев Минчев1-216-НС/25.03.2021
Веселин Димитров Минчев1-217-НС/25.03.2021
Гергана Николаева Илиева1-218-НС/25.03.2021
Кирил Методиев Васев1-219-НС/25.03.2021
Петър Кирилов Костадинов1-220-НС/25.03.2021
Павлинка Георгиева Димитрова1-1-НС/25.03.2021
Вера Йорданова Шильова1-2-НС/25.03.2021
Антоанета Петрова Петрова1-3-НС/25.03.2021
Мартин Димитров Терзийски1-4-НС/25.03.2021
Илияна Драгомирова Василева1-5-НС/25.03.2021
Мариана Петрова Страхилова1-6-НС/25.03.2021
Венислава Седефчова Базовичка1-7-НС/25.03.2021
Михаила Динкова Костадинова1-8-НС/25.03.2021
Анита Богомилова Методиева1-9-НС/25.03.2021
Любка Григорова Нацкова1-10-НС/25.03.2021
Даниела Манолова Николова1-11-НС/25.03.2021
Йорданка Любенова Лазарова1-12-НС/25.03.2021
Елена Костадинова Георгиева1-13-НС/25.03.2021
Ирена Василева Димитрова1-14-НС/25.03.2021
Кристина Калинова Котлова1-15-НС/25.03.2021
Диана Николаева Борисова1-16-НС/25.03.2021
Любомир Валентинов Пенчев1-17-НС/25.03.2021
Аделина Димитрова Николова1-18-НС/25.03.2021
Валентина Драгомирова Николова1-19-НС/25.03.2021
Сузане Александрова Александрова1-20-НС/25.03.2021
Елеонора Георгиева Лазарова1-21-НС/25.03.2021
Джулия Димитрова Георгиева1-22-НС/25.03.2021
Ивелин Георгиев Ангелов1-23-НС/25.03.2021
Милка Георгиева Генова1-24-НС/25.03.2021
Румен Григоров Тодоров1-25-НС/25.03.2021
Сандрина Николаева Йорданова1-26-НС/25.03.2021
Росица Евлогиева Митева1-27-НС/25.03.2021
Милена Георгиева Петрониева1-28-НС/25.03.2021
Миглена Любомирова Димитрова1-29-НС/25.03.2021
Симона Методиева Драганова1-30-НС/25.03.2021
Петя Иванова Бачева-Иванова1-31-НС/25.03.2021
Димитър Андонов Спасов1-32-НС/25.03.2021
Павлина Стефанова Методиева1-33-НС/25.03.2021
Мирослав Златиславов Георгиев1-34-НС/25.03.2021
Антоанета Методиева Солункина1-35-НС/25.03.2021
Андрей Валериев Огнянов1-36-НС/25.03.2021
Диана Людмилова Василева1-37-НС/25.03.2021
Симона Людмилова Богомилова1-38-НС/25.03.2021
Валентина Костадинова Димитрова1-39-НС/25.03.2021
Лилия Христова Тутулова1-40-НС/25.03.2021
Методи Ангелов Димитров1-41-НС/25.03.2021
Стефан Методиев Димитров1-42-НС/25.03.2021
Йовка Пейчева Динева1-43-НС/25.03.2021
ХРИСУЛА АЛЕКОС АНАСТАСИС1-44-НС/25.03.2021
Дарина Георгиева Ангелова1-234-НС/02.04.2021
Силвия Борисова Драгомирова1-45-НС/25.03.2021
Десислава Александрова Николова1-235-НС/02.04.2021
Недка Димитрова Георгиева1-46-НС/25.03.2021
Милена Захариева Йонева1-236-НС/02.04.2021
Боряна Вътова Георгиева1-47-НС/25.03.2021
Петя Красимирова Петрова1-48-НС/25.03.2021
Антоанета Николаева Кръстева1-49-НС/25.03.2021
Динко Данев Динев1-50-НС/25.03.2021
Парашкева Петрова Петрова1-51-НС/25.03.2021
Дениса Милкова Тончева1-52-НС/25.03.2021
Милка Кръстева Тончева1-53-НС/25.03.2021
Надя Георгиева Балабанова1-54-НС/25.03.2021
Валентина Георгиева Димитрова1-55-НС/25.03.2021
Елисавета Иванчева Захариева1-56-НС/25.03.2021
Диана Владимирова Петрова1-57-НС/25.03.2021
Снежина Людмилова Александрова1-58-НС/25.03.2021
Снежина Симеонова Теофилова1-59-НС/25.03.2021
Ивайло Пенчев Димитров1-60-НС/25.03.2021
Цветан Симеонов Първанов1-61-НС/25.03.2021
Йоанна Руменова Евлогиева1-62-НС/25.03.2021
Зорница Веселинова Седевчева1-63-НС/25.03.2021
Таня Божичкова Димитрова1-64-НС/25.03.2021
Танида Стефанова Лозанова1-65-НС/25.03.2021
Биляна Асенова Иванова1-66-НС/25.03.2021
Милена Николова Богданова1-67-НС/25.03.2021
Ирена Георгиева Борисова1-68-НС/25.03.2021
Ивелина Жекова Иванова1-69-НС/25.03.2021
Велислава Георгиева Зарева1-70-НС/25.03.2021
Мая Кирилова Белева1-71-НС/25.03.2021
Йорданка Стайкова Стоева1-72-НС/25.03.2021
Кристиян Руменов Илиев1-73-НС/25.03.2021
Цветелина Димитрова Иванова1-74-НС/25.03.2021
Виолета Димитрова Миладинова1-75-НС/25.03.2021
Ирина Пешева Дандилова1-76-НС/25.03.2021
Бойка Димитрова Томова1-77-НС/25.03.2021
Ваня Велкова Гълъбова1-78-НС/25.03.2021
Радостин Илианов Владимиров1-79-НС/25.03.2021
Лора Кирилова Миткова1-80-НС/25.03.2021
Кристиян Ивайлов Генадиев1-81-НС/25.03.2021
Денис Ивайлов Георгиев1-82-НС/25.03.2021
Силвия Йорданова Георгиева1-83-НС/25.03.2021
Стоянка Кирилова Каралейна1-221-НС/31.03.2021
Марица Теофилова Борисова1-84-НС/25.03.2021
Милена Георгиева Димитрова1-222-НС/31.03.2021
Валентина Ванчова Стефанова1-85-НС/25.03.2021
Спас Кирилов Спасов1-223-НС/31.03.2021
Телфана Неделчова Петрова1-86-НС/25.03.2021
Ивайло Стаменков Владимиров1-224-НС/31.03.2021
Евелина Вергилова Асенова1-87-НС/25.03.2021
Васил Лозанов Маринков1-225-НС/31.03.2021
Иванка Павлова Георгиева1-88-НС/25.03.2021
Анелия Димитрова Стоилкова1-226-НС/31.03.2021
Миланка Милчева Стоилова1-89-НС/25.03.2021
Борис Теофилов Богданов1-227-НС/31.03.2021
Галина Ленчова Иванова1-90-НС/25.03.2021
Илияна Емилова Рангелова1-228-НС/31.03.2021
Петя Антонова Славчева1-91-НС/25.03.2021
Таня Наткова Николова1-229-НС/31.03.2021
Валентин Георгиев Георгиев1-92-НС/25.03.2021
Радиана Лакова Райчева1-230-НС/31.03.2021
Диана Юлианова Генчева1-93-НС/25.03.2021
Стефка Калинова Савова1-231-НС/31.03.2021
Таня Ананиева Аначкова1-94-НС/25.03.2021
Роберто Красимиров Лепоев1-232-НС/31.03.2021
София Костадинова Митова1-95-НС/25.03.2021
Сотир Владов Николов1-233-НС/31.03.2021
Пламен Георгиев Атанасов1-96-НС/25.03.2021
Силвия Стоянова Вангелова1-97-НС/25.03.2021
ЦВЕТЕЛИНА ЛАЗАРОВА МАЛЧЕВА1-98-НС/25.03.2021
Петко Йорданов Малчев1-99-НС/25.03.2021
Севда Иванова Деянска1-100-НС/25.03.2021
Мирослав Дечов Сашов1-101-НС/25.03.2021
Вера Иванова Маринкович1-102-НС/25.03.2021
Ивелина Илиянова Първанова1-103-НС/25.03.2021
Денислав Евгениев Йорданов1-104-НС/25.03.2021
Румяна Спасова Живкова1-105-НС/25.03.2021
Росица Миткова Крумова1-106-НС/25.03.2021
Снежана Райкова Драгомирова1-107-НС/25.03.2021
Ева Симеонова Костова1-108-НС/25.03.2021
Елка Йорданова Боянова1-109-НС/25.03.2021
Богиня Емилова Владова1-110-НС/25.03.2021
Лидия Емилова Владова1-111-НС/25.03.2021
Надежда Богомилова Стоилова1-112-НС/25.03.2021
Катя Цветанова Стефанова1-113-НС/25.03.2021
Анна Венциславова Първанова1-114-НС/25.03.2021
Патрисия Калинова Лозанова1-115-НС/25.03.2021
Рая Петрова Кирилова1-116-НС/25.03.2021
Ивета Емилова Парашкевова1-117-НС/25.03.2021
Десислава Стоянова Арахангелова1-118-НС/25.03.2021
Ваня Петрова Варадинова1-119-НС/25.03.2021
Мариета Павлова Михайлова1-120-НС/25.03.2021
Юлиана Христова Седевчева-Пенчева1-121-НС/25.03.2021
Янка Първанова Гергинова1-122-НС/25.03.2021
Мадлена Росенова Иванова1-123-НС/25.03.2021
Даниел Иванов Димитров1-124-НС/25.03.2021
Веселин Иванов Радев1-125-НС/25.03.2021
Ева Валентинова Павлова1-126-НС/25.03.2021
Огнян Валентинов Павлов1-127-НС/25.03.2021
Венцислав Борисов Венев1-128-НС/25.03.2021
Валентин Иванов Градинарски1-129-НС/25.03.2021
Валя Борисова Милчева1-130-НС/25.03.2021
Марина Емануелова Петрова1-131-НС/25.03.2021
Диляна Ивайлова Живкова1-132-НС/25.03.2021
Жанета Тодорова Стойнева1-133-НС/25.03.2021
Антоанета Владимирова Иванова1-134-НС/25.03.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 222-НС / 07.04.2021

  относно: жалба подадена от Виктория Валентинова Кирилова, упълномощен представител на коалиция „Изправи се! Мутри вън“.

 • № 221-НС / 04.04.2021

  относно: анонимен сигнал за нередности в 13-то училище

 • № 220-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал за неработеща машина в СИК 143200042

всички решения