Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 113-НС
Перник, 25.03.2021

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатската листа, издигната от КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е заявление рег. № 1 от 25.03.2021 г. в 16.25 ч . от Магдалена Христова – надлежно упълномощен представител на КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ за регистрация на 221 застъпника на кандидатска листа за народни представители, регистрирана за участие в   изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Към заявлението (Приложение № 40-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно на представляващия коалицията,  списък с имената и единните граждански номера на предложените лица. Списъкът е представен и на електронен носител. Приложени са декларации - Приложение №42  -НС  – 221  броя. Извършена е  проверка и е получено потвърждение от “Информационно обслужване ” АД за всички предложени лица.За предложения застъпник Роза Георгиева Янева  след проверката  се установява че същата е назначена за член на СИК 143600015, поради което за нея не са налице условията в ИК за регистрацията и като застъпник.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15, във вр. с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и  Решение № 2149- НС от 17.02.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - Перник

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА  предложените от партия КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/, лица  като ЗАСТЪПНИЦИ  на кандидатска лисата регистрирана за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г., както следва:

1

Павлинка Георгиева Димитрова

2

Вера Йорданова Шильова

3

Антоанета Петрова Петрова

4

Мартин Димитров Терзийски

5

Илияна Драгомирова Василева

6

Мариана Петрова Страхилова

7

Венислава Седефчова Базовичка

8

Михаила Динкова Костадинова

9

Анита Богомилова Методиева

10

Любка Григорова Нацкова

11

Даниела Манолова Николова

12

Йорданка Любенова Лазарова

13

Елена Костадинова Георгиева

14

Ирена Василева Димитрова

15

Кристина Калинова Котлова

16

Диана Николаева Борисова

17

Любомир Валентинов Пенчев

18

Аделина Димитрова Николова

19

Валентина Драгомирова Николова

20

Сузане Александрова Александрова

21

Елеонора Георгиева Лазарова

22

Джулия Димитрова Георгиева

23

Ивелин Георгиев Ангелов

24

Милка Георгиева Генова

25

Румен Григоров Тодоров

26

Сандрина Николаева Йорданова

27

Росица Евлогиева Митева

28

Милена Георгиева Петрониева

29

Миглена Любомирова Димитрова

30

Симона Методиева Драганова

31

Петя Иванова Бачева-Иванова

32

Димитър Андонов Спасов

33

Павлина Стефанова Методиева

34

Мирослав Златиславов Георгиев

35

Антоанета Методиева Солункина

36

Андрей Валериев Огнянов

37

Диана Людмилова Василева

38

Симона Людмилова Богомилова

39

Валентина Костадинова Димитрова

40

Лилия Христова Тутулова

41

Методи Ангелов Димитров

42

Стефан Методиев Димитров

43

Йовка Пейчева Динева

44

ХРИСУЛА АЛЕКОС АНАСТАСИС

45

Силвия Борисова Драгомирова

46

Недка Димитрова Георгиева

47

Боряна Вътова Георгиева

48

Петя Красимирова Петрова

49

Антоанета Николаева Кръстева

50

Динко Данев Динев

51

Парашкева Петрова Петрова

52

Дениса Милкова Тончева

53

Милка Кръстева Тончева

54

Надя Георгиева Балабанова

55

Валентина Георгиева Димитрова

56

Елисавета Иванчева Захариева

57

Диана Владимирова Петрова

58

Снежина Людмилова Александрова

59

Снежина Симеонова Теофилова

60

Ивайло Пенчев Димитров

61

Цветан Симеонов Първанов

62

Йоанна Руменова Евлогиева

63

Зорница Веселинова Седевчева

64

Таня Божичкова Димитрова

65

Танида Стефанова Лозанова

66

Биляна Асенова Иванова

67

Милена Николова Богданова

68

Ирена Георгиева Борисова

69

Ивелина Жекова Иванова

70

Велислава Георгиева Зарева

71

Мая Кирилова Белева

72

Йорданка Стайкова Стоева

73

Кристиян Руменов Илиев

74

Цветелина Димитрова Иванова

75

Виолета Димитрова Миладинова

76

Ирина Пешева Дандилова

77

Бойка Димитрова Томова

78

Ваня Велкова Гълъбова

79

Радостин Илианов Владимиров

80

Лора Кирилова Миткова

81

Кристиян Ивайлов Генадиев

82

Денис Ивайлов Георгиев

83

Силвия Йорданова Георгиева

84

Марица Теофилова Борисова

85

Валентина Ванчова Стефанова

86

Телфана Неделчова Петрова

87

Евелина Вергилова Асенова

88

Иванка Павлова Георгиева

89

Миланка Милчева Стоилова

90

Галина Ленчова Иванова

91

Петя Антонова Славчева

92

Валентин Георгиев Георгиев

93

Диана Юлианова Генчева

94

Таня Ананиева Аначкова

95

София Костадинова Митова

96

Пламен Георгиев Атанасов

97

Силвия Стоянова Вангелова

98

ЦВЕТЕЛИНА ЛАЗАРОВА МАЛЧЕВА

99

Петко Йорданов Малчев

100

Севда Иванова Деянска

101

Мирослав Дечов Сашов

102

Вера Иванова Маринкович

103

Ивелина Илиянова Първанова

104

Денислав Евгениев Йорданов

105

Румяна Спасова Живкова

106

Росица Миткова Крумова

107

Снежана Райкова Драгомирова

108

Ева Симеонова Костова

109

Елка Йорданова Боянова

110

Богиня Емилова Владова

111

Лидия Емилова Владова

112

Надежда Богомилова Стоилова

113

Катя Цветанова Стефанова

114

Анна Венциславова Първанова

115

Патрисия Калинова Лозанова

116

Рая Петрова Кирилова

117

Ивета Емилова Парашкевова

118

Десислава Стоянова Арахангелова

119

Ваня Петрова Варадинова

120

Мариета Павлова Михайлова

121

Юлиана Христова Седевчева-Пенчева

122

Янка Първанова Гергинова

123

Мадлена Росенова Иванова

124

Даниел Иванов Димитров

125

Веселин Иванов Радев

126

Ева Валентинова Павлова

127

Огнян Валентинов Павлов

128

Венцислав Борисов Венев

129

Валентин Иванов Градинарски

130

Валя Борисова Милчева

131

Марина Емануелова Петрова

132

Диляна Ивайлова Живкова

133

Жанета Тодорова Стойнева

134

Антоанета Владимирова Иванова

135

Райна Михайлова Найденова

136

Соня Добромирова Савова

137

Димитрина Василева Иванова

138

Людмила Василева Цветанова

139

Беатрис Божидарова Пашина

140

Жулиета Кирилова Пашина

141

Анелия Георгиева Асенова

142

Георги Михайлов Георгиев

143

Анита Христова Георгиева

144

Ирина Виденова Стоянова

145

Гергана Павлова Василева

146

Красимир Димитров Перунин

147

Таня Василева Перунина

148

Веселина Красимирова Перунина

149

Диляна Красимирова Милева

150

Бойка Янева Ангелова

151

Ягодина Димитрова Стоилкова

152

Борислав Бориславов Митков

153

Албена Иванова Свиларска

154

Олга Стоянова Василева

155

Галина Славчева Христова

156

Цветелина Александрова Йоцева

157

Анелия Милчева Боянова

158

Валентина Стефанова Генадиева

159

Росица Добринова Кръстева

160

Евелина Христова Симеонова

161

Данаил Драгомиров Митков

162

Радослав Драгомиров Митков

163

Радослава Антонова Яневска

164

Даниела Георгиева Димитрова

165

Емилия Александрова Любенова

166

Никола Николов Гергинов

167

Снежанка Борисова Цветанова

168

Любомир Иванов Тончев

169

Нели Асенова Максимова

170

Лидия Георгиева Милачкова

171

Биляна Кирилова Георгиева

172

Любомир Димитров Кирилов

173

Мартин Асенов Маринов

174

Анастасия Петрова Иванова

175

Виктория Кирилова Асенова

176

Ирена Кирилова Иванова

177

Милена Петрова Цветанова

178

Асен Методиев Асенов

179

Любомир Серафимов Савов

180

Виктория Първанова Божкова

181

Борислава Петрова Василева

182

Цветелина Русева Иванова

183

Иван Кирилов Иванов

184

Петър Георгиев Кузев

185

Петя Стефанова Миткова

186

Надка Ангелова Кирова

187

Алексис Емилов Иванов

188

Красимира Илиева Костадинова

189

Елисавета Йорданова Кръстева

190

Ивайло Митков Петров

191

Николай Миланов Николов

192

Райна Стоилова Григорова

193

Кирил Иванов Божков

194

Милен Николаев Миланов

195

Михал Росенов Узунов

196

Весислав Венциславов Иванов

197

Момчил Венциславов Стехов

198

Лидия Димитрова Кръстева

199

Борислав Светославов Драганов

200

Сузана Руменова Стоянова

201

Ангел Атанасов Цветков

202

Станислава Маринова Цветанова

203

Атанас Ангелов Цветков

204

Радинка Иванова Руменова

205

Радостина Бориславова Благоева

206

Добромир Георгиев Ганчев

207

Вилиан Петров Владимиров

208

Найден Петров Симов

209

Диана Петрова Симова

210

Тодор Найденов Симов

211

Йордан Димитров Лукарски

212

Петър Вергилов Владов

213

Валерия Валериева Богословова

214

Бойка Ботева Гиздова

215

Анита Петрова Стехова

216

Димитър Василев Минчев

217

Веселин Димитров Минчев

218

Гергана Николаева Илиева

219

Кирил Методиев Васев

220

Петър Кирилов Костадинов

           

ОТКАЗВА да регистрира    Роза Георгиева Янева,  като застъпник  на кандидатска лисата  на КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/   регистрирана за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

На регистрираните застъпници да бъдат издадени удостоверения.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в три дневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 25.03.2021 в 19:03 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 222-НС / 07.04.2021

  относно: жалба подадена от Виктория Валентинова Кирилова, упълномощен представител на коалиция „Изправи се! Мутри вън“.

 • № 221-НС / 04.04.2021

  относно: анонимен сигнал за нередности в 13-то училище

 • № 220-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал за неработеща машина в СИК 143200042

всички решения