Заседания

Заседание от дата 15.03.2023 от 17:30 часа.

Решения

№ 59-НС / 15.03.2023

ОТНОСНО : Освобождаване на определения от РИК – Перник член, упълномощен да прави изявления и дава информация от името на Районна избирателна комисия 14 – Перник и определяне на нов член на РИК – Перник, който има право да прави изявления и дава информация от името на Районна избирателна комисия 14 – Перник

№ 58-НС / 15.03.2023

ОТНОСНО : Определяне на секция №140800004, община Брезник в Четиринадесети изборен район – Пернишки за изборите за народни представители на 02 април 2023 г., за секция за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

№ 57-НС / 15.03.2023

ОТНОСНО : Определяне на секция №142200004, община Ковачевци в Четиринадесети изборен район – Пернишки за изборите за народни представители на 02 април 2023 г., за секция за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

№ 56-НС / 15.03.2023

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Брезник, област Перник от квотата на Демократична България - Обединение

№ 55-НС / 15.03.2023

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Перник, област Перник от квотата на Демократична България - Обединение

Календар

Решения

  • № 247-ПВР / 23.11.2021

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 246-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на СИК от квотите на политическите партии и коалиции на територията на област Перник

  • № 245-ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на упълномощен представител при провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения