Архив избори:
30.03.2023

Обучително видео относно работа с машина за гласуване, предназначено за членове на секционни избирателни комисии (СИК)

24.03.2023

ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02.04.2023 г.

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. след закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини

  Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. след закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване.

https://evideo.bg/ - видеоклип за видеонаблюдение

https://www.cik.bg/protokol/2023/#1-1-14 - Електронен образец на протокол - хартия;

https://www.cik.bg/protokol/2023/#1-2-14 - Електронен образец на протокол - хартия-машина

Дописване в избирателни списъци /под черта - обобщено/

22.03.2023

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО НА 02.04.2023 Г.

Община

Избирателна секция №

Телефон за заявки

ОБЩИНА БРЕЗНИК

СИК № № 140800004
гр. Брезник, сградата на читалище „Просвещение“

0702 63915

0895 656 116

От 08:00 до 17:00 в работни дни и в изборния ден – 07:00 до 18:00 ч. – 0775 12014

ОБЩИНА ЗЕМЕН

СИК № 141900003 гр. Земен, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

07741/24-94

От 08:00 до 18:00 ч.

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

СИК № 142200004 с. Ковачевци, находяща се в Културен  дом-снабдена с рампа

0884 705 039

От 8.00 ч. до 12.00 ч.

на 02.04.2023г.

ОБЩИНА ПЕРНИК

СИК 143200002,гр.Перник, км. Изток, професионална гимназия по техника и строителство “арх. Йордан Миланов“,ул. “Младен Стоянов“

СИК № 143200019 гр. Перник, км. Изток, ХІІІ –то ОУ ул. „Рига“№1/сграда на бивше ІV-то СОУ/

СИК 143200039 гр. Перник, км. Църква, читалище „Просвещение“ ул. Д. Благоев

СИК 143200116, гр. Перник, ОУ „Св. Иван Рилски“, кв. Монте Карло

от 20.03.2023г. до 02.04.2023г. от 8.00ч. до 17.00ч.

0882383813,

Email [email protected]

В деловодството на Община Перник на адрес : гр. Перник, пл. „Свети Иван Рилски „№1А, от кметовете /кметските наместници по места или определени от тях лица

ОБЩИНА

РАДОМИР

СИК № 143600016, гр. Радомир, ОУ „Христо Смирненски“

0882 477 677

до 11.00 часа на 02.04.2023 г.

изборния ден

ОБЩИНА

ТРЪН

СИК №145100002, находяща се на 1ви етаж в сградата на СУ „Гео Милев“ гр. Трън.

0886 266 056;

0876 807 882;

0886 979 712

22.03.2023

Линк с инструкции за работа с устройство за видеонаблюдение.

Линк с инструкции за видеонаблюдение!

https://evideo.bg/

 

02.04.2023

Съобщение

РИК - 14 Перник

Откри изборния ден в 7:00 ч. 

С решение 168-НС/02.04.2023 г. реши, че преустановява гласуването със СУМГ в СИК 143200001.

 

31.03.2023

Съобщение

 

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

I

 

Л

Ъ

Ч

 

 

 

 

 

Боснек и Чуйпетлово

кметството

051

12.55 – 13.00

Студена

Училището

046,047

13.20 – 13.30

Кралев дол

Читалището

048

13.50 – 14.00

 

Църква

Помощно училище

045

14.10 – 14.15

ХVI  ОУ

042,043,044

14.25 – 14.40

Читалище ”Просвета”

041

14.50 – 14.55

Читалище ”Просвета”

039,040

15.00 – 15.10

Кладница

Училището

050

15.30 – 15.35

Рударци

Кметството

049, 136

15.45 – 15.50

Драгичево

Училището

036,037,038

16.00 – 16.15

Изток 1

X ОУ

011,012,013,014

16.35 – 16.55

ОБЩИНА  ПЕРНИК

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 01.04.2023 г.

I ЛЪЧ

Отговорник – Виолета Алексова

Шофьора на ЛЪЧ I идва 12.00ч., товари и тръгва 12.30ч. за Боснек и Чуйпетлово

 

 

 

 

  Секретар :

/М.Жлябинков/

 

 

ОБЩИНА  ПЕРНИК

 

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 01.04.2023 г.

II ЛЪЧ

Отговорник – Екатерина Станимирова

Шофьора на ЛЪЧ II идва 11.30ч., товари и тръгва 12.00ч. за Бела вода.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

 

II

 

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Бела вода

Читалището , Клуб на пенсионера

102,103

12.20 - 12.30

Батановци

Училището

126,127,128

12.40 – 12.55

Черна гора

Читалището

129

13.10 – 13.15

Лесковец и Планиница

Кметството

134

13.30 – 13.35

Богданов дол

 

Читалището

130

 

13.55 – 14.00

 

Ярджиловци

Училището

131,132,

 

14.15 – 14.25

Селищен дол

Кметството

135

14.35 – 14.40

Зидарци

Ритуална зала

133

15.00 – 15.05

Витановци

Читалището

122

15.15 – 15.20

 

Клепало

 

VIII СОУ

106,107

 

15.40 – 16.10

108,109

110,111

МБАЛ ”Р. Ангелова”

Фоайе на детско отделение

137

16.20 – 16.25

Драгановец

ОДК /Пионерски дом/

104,105

17.00 – 17.10

 Секретар :

/М.Жлябинков/

 

 

ОБЩИНА  ПЕРНИК

 

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 01.04.2023 г.

III ЛЪЧ

Отговорник – Милка Николова

Шофьора на ЛЪЧ III идва 12.00ч., товари и тръгва 12.30ч. за кв.Димова махала.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

 

III

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Кв. Димова махала

ПГЕМП ”Хр. Ботев”

066,067,068

12.40 - 12.55

Кв. Хумни дол

V СОУ

064,065,072

13.05 – 13.15

Кв. Твърди ливади

IX СОУ

062,069,070,071,

13.30 – 13.50

Кв. Рудничар

Спортна зала ”Б.Гюдеров”

063

14.05 – 14.10

Кв. Байкушева

Спортна зала ”Б.Гюдеров”

112,113,114

14.15 – 14.30

          Кметство Люлин

Читалището

118

14.50 – 14.55

Кметство Дивотино

Училището

Механа „Кьоша“ ул.Първа № 13

119

120

15.05 – 15.10

15.30 – 15.35

Кметство Мещица

Читалището

121

15.55 – 16.00

Кметство Вискяр

Читалището

124

16.20 – 16.25

Кметство Радуй

Читалището

125

16.45 – 16.50

Кметство Расник

Кметството

123

17.10 – 17.15

 

 

Секретар :

/М.Жлябинков/

 

 

 

 

ОБЩИНА  ПЕРНИК

 

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 01.04.2023 г.

IV ЛЪЧ

Отговорник – Даниела Ставриева

Шофьора на ЛЪЧ IV идва 12.30ч., товари и тръгва 13.00ч. за кв. Тева.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

IV

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Кв. Тева

Училището

053,054,055,056,057

058,059,060,061

13.10 – 13.55

Калкас

Пенсионерски клуб

073

14.35 – 14.45

Христо Ботев 1 и

кв. Могиличе

XII ОУ

092,093,096

15.10 – 15.25

Христо Ботев 2

Пътен комбинат

094,095

15.35 – 15.45

Ралица 1 и Каменина

VII ОУ

089,090,091

097,098,099,100

16.05 – 16.40

Ралица 2

Профилакториум

101

16.50 – 16.55

Профилакториум

Профилакториум

138

16.55 – 17.00

 

 

 

 Секретар :

/М.Жлябинков/

 

 

                    

 

 

ОБЩИНА  ПЕРНИК

 

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 01.04.2023 г.

V ЛЪЧ

Отговорник – Евелина Драганова

Шофьора на ЛЪЧ V идва 13.30ч., товари и тръгва 14.00ч. за  кв.Иван Вазов

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

V

 

 

Л

Ъ

Ч

 

        кв. Ив. Вазов 1 и Рено

Спортна зала ”Кракра”

081,082,084

14.10 – 14.25

Варош

VI СОУ

088

14.35 – 14.40

кв. Селото и кв.Иван Вазов 1 и 2

VI СОУ

079,080,083,085

086,087

14.45 – 15.15

СБАЛББ ”Панталей”

СБАЛББ ”Панталей”

139

15.35 – 15.40

Кв. В. Коларов 2

СОУИЧЕ ”Петър Берон”

076,077,078

16.10 – 16.15

Кв. В. Коларов 1

СОУИЧЕ ”Петър Берон”

075

16.25 – 16.30

Кв. В. Коларов 1

Клуб  на  железничаря

074

16.40 – 16.45

Кв. Монте  Карло

ОУ ”Св. Иван Рилски”

115,116,117,

52  ПСИК

16.55 – 17.30

 

Секретар :

/М.Жлябинков/

 

 

 

 

 

 

                                                        

ОБЩИНА  ПЕРНИК

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 01.04.2023 г.

V I ЛЪЧ

Отговорник – Ирина Шадова

Шофьора на ЛЪЧ VI идва 13.30ч., товари и тръгва 14.00ч. за  Голямо Бучино

 

 

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

VI

 

Л
Ъ
Ч

Г.Бучино

Читалището

035

14.40 – 14.45

Кв. Мошино 1

Техникум по строителство

001,002,003

15.05 – 15.20

Мошино 2 и Мошино 3

XIII OУ

004,005,006,007,008,009

010

15.30 – 16.05

Изток 2 ,  Изток 4 и  Изток 7

   XI ОУ

015,016,017,018

021,022,023,024,025,033,034

16.15 – 17.10

Изток 3 , Изток 5 и  Изток 6

  IV ОУ

019,020,026,027,028,029

030,031,032

17.20 – 18.00

 

 

 

Секретар :

/М.Жлябинков/                                                                                                       

18.03.2023

Обучения на членове на СИК от РИК

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ЧЛЕНОВЕ НА СИК,

Обученията ще се проведат както следва:

 

1. За община Брезник - в Читалище „Просвещение“

- 24.03.2023 г. - 17:00 ч.

- 25.03.2023 г. - 12: 00 ч. 

 

2. За община Земен - в читалище "Светлина"

- 28.03.2023 г. – 11:00 ч.

 

3. За община Ковачевци в сградата на Община Ковачевци

26.03.2023 г.- 10:00 ч. 

 

4. За община Радомир - в сградата на Младежки дом –Радомир

25.03.2023 г. – 10:00 ч. - членове на СИК за гр. Радомир

                      - 12:00 ч.  - членове на СИК за селата

 

5. За община Перник - в зала „Панорама„

- 23.03.2023 г. -18:00 ч.

- 24.03.2023 г. -18:00 ч.

- 25.03.2023 г. -11:00 ч.

- 26.03.2023 г. -11:00 ч.

* Датите за обучение са съобразени, с оглед  възможността членовете на СИК да изберат, удобна за тях, дата и час.

 

6. За Община Трън - в сградата на читалище „Гюрга Пенджурова“

- 24.03.2023 г. -11:00 ч.

17.03.2023

Регистрирация на представители в изборите за народни представители на 02.04.2023г.

 

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 01.04.2023г. са приети с Решение № 1723-НС/02.03.2023г. на ЦИК.

Списъкът на хартиен носител, посочен в Приложение №1 към Решение № 1723-НС/02.03.2023г. на ЦИК,  се подписва и подпечатва от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатва с печата на партията, съответно коалицията – ако има такъв. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните. Списъкът на хартиен носител се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на РИК в срок до 17:00ч. на 1 април 2023г. 

Списъкът на упълномощените представители се подава и на технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

17.03.2023

Обучение за членове на СИК

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за народни представители на 2 април 2023 г. и в изпълнение на Договор № 4 от 09.03.2023 г. между Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД, Ви предлагаме възможност за обучение на членовете на СИК, които ще се проведат при следните параметри:

Дистанционно обучение за работа с машина за гласуване за РИК 14 – Перник      

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 20.03.2023 г. (понеделник)

Час: 18:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

           Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 20.03.2023 (понеделник) в 18:00 ч.:     

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 377 122 023 793
Passcode: tYxoi9

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

 Дистанционно обучение за работа с машина за гласуване за РИК 14 – Перник      

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 21.03.2023 г. (вторник)

Час: 18:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 21.03.2023 (вторник) в 18:00 ч.:     

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 366 241 060 696
Passcode: n8WsFW

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

17.03.2023

Съобщение

На 18.03.2023 г. включително, изтича срокът за:

1. подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;

2. подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;

3. подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на ЦИК и на РИК, както и наблюдатели, регистрирани в ЦИК.

07.03.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

 

Съгласно Решение № 1586 - НС / 02.02.2023 г. на ЦИК, еднократните (основни)  възнаграждения на членовете на  СИК/ПСИК в страната за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. , са както следва:

Председател                                      – 250 лева

Заместник-председател                     – 225 лева

Секретар                                            – 225 лева

Член                                                   – 195 лева

Членовете на СИК/ПСИК по чл. 285, ал. 1 ИК, които представят протокола на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в РИК, получават допълнително възнаграждение в размер на 40 лв. извън основното възнаграждение.

05.03.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ!

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предоставяме на вашето внимание образец на таблица (Замяна състав на СИК) за писмено заявление за освобождаване и назначаване на членове на СИК. За отделните общини на територията на област Перник следва да подавате отделни заявления.  Към първоначалното заявление е необходимо да приложите сканирано пълномощно на изрично упълномощено, от съответната ПП/Коалиция, лице.

 Заявленията за замяна следва да бъдат подавани на e-mail: [email protected].

02.03.2023

Съобщение

С Решение № 1713-НС от 28 февруари 2023 г. ЦИК е определила условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции.

- Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия и коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в РИК-Перник-260 СИК.

Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от РИК,  чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 43-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 01.04.2023 г. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение № 45-НС от изборните книжа).

Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават опълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията за броя на избирателните секции в РИК -Перник.

 Правата  и задълженията  на застъпниците са описани в т. 24 от Решение № 1713-НС от  28 февруари 2023 г.

28.02.2023

Съобщение

 

На интерент страницата на ЦИК , в раздел “ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 април 2023 г.”, в подраздел „За избирателите“, гражданите могат да извършат проверка в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 2 април 2023 г.

За да се извърши проверката, следва да се получи персонален идентификационен код (ПИК) на заявен електронен адрес (Email). След получаване на кода е необходимо той да бъде активиран чрез натискане върху връзката (линк), посочена в съобщението, с което е изпратен ПИК. След това действие може да се извърши проверка в списъка.

Лицата, които установят, че имената им фигурират в подписка, която не са подписали, следва да подават жалби или сигнали до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

 

 

28.02.2023

Съобщение

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Йетел и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Безплатен за цялата страна телефон  0800 1 4726 ("0800 1 GRAO").

Избирателите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различен от населеното място на постоянния им адрес чрез страницата https://regna.grao.bg/

Избирателите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес до 18.03.2023 г. включително, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 22.03.2023 г.

16.02.2023

Съобщение

Приемането на документи  за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции, инициативни комитети за народни представители за участие в изборите за Народни представители на 02 април 2023г.,  се извършва, всеки календарен ден от 09:30ч. до 17:00ч., в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски“, № 1Б, ет. 13, стая 1305.

Регистрирането на кандидатските листи за народни представители започва на 17.02.2023г. – 9:30ч., в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски“, № 1Б, ет. 13, стая 1305.

Крайният срок за подаване на документи за регистриране на кандидатски листи за народни представители е 17:00ч. на 28.02.2023г. (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

14.02.2023

Съобщение

Приемането на  документи  за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители, които ще се произведат на 02 април  2023г.,  се извършва,  всеки календарен ден от 9.00часа до 17.00 часа ,   но не по – късно от 17.00 ч. на 20.02.2023 г. (40 дни преди изборния ден), в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски“, № 1Б, ет. 13, стая 1305.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 181-НС / 04.04.2023

  относно: определяне на възнаграждението на технически сътрудници назначаване съгласно т. 8 и от Решение № 1586-НС/02.02.2023 г., във връзка с т. 8.1. от Решение № 1839-НС/29.03.2023 г. на ЦИК, за произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

 • № 180-НС / 04.04.2023

  относно: :Определяне на членове на Районна избирателна комисия Перник за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на ГД“ ГРАО“ – Перник от произвеждането на избори за народни представители 02.04.2023 г.

 • № 179-НС / 02.04.2023

  относно: постъпил сигнал от КОАЛИЦИЯ „ ЗАЕДНО“, че в СИК 143200005 гр. Перник, СИК 142300001 гр. Перник, както и в СИК 143600018 гр. Радомир не се ползва СУМГ, прибрана и окомплектована в транспортния куфар, с мотив че същата не сработва.

всички решения