Заседания

Заседание от дата 15.03.2023 от 17:30 часа.

Решения

№ 59-НС / 15.03.2023

ОТНОСНО : Освобождаване на определения от РИК – Перник член, упълномощен да прави изявления и дава информация от името на Районна избирателна комисия 14 – Перник и определяне на нов член на РИК – Перник, който има право да прави изявления и дава информация от името на Районна избирателна комисия 14 – Перник

№ 58-НС / 15.03.2023

ОТНОСНО : Определяне на секция №140800004, община Брезник в Четиринадесети изборен район – Пернишки за изборите за народни представители на 02 април 2023 г., за секция за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

№ 57-НС / 15.03.2023

ОТНОСНО : Определяне на секция №142200004, община Ковачевци в Четиринадесети изборен район – Пернишки за изборите за народни представители на 02 април 2023 г., за секция за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

№ 56-НС / 15.03.2023

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Брезник, област Перник от квотата на Демократична България - Обединение

№ 55-НС / 15.03.2023

ОТНОСНО : Промяна в персоналния състав на СИК в община Перник, област Перник от квотата на Демократична България - Обединение

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения