Архив избори:
21.09.2022

Съобщение

 

Линк към обучителната среща  за обучение на СУМГ 

За срещата на 21.09.2022 (сряда) в 17:00 ч.:       

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting- за да гледате обучението настиснете линка , след което напишете име 

Meeting ID: 382 831 847 169
Passcode: Sy6VRk

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 23.09.2022 (петък) в 14:00 ч.:       

     

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting-за да гледате обучението настиснете линка , след което напишете име 

Meeting ID: 364 061 545 289
Passcode: ZZq7XE

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

02.10.2022

Съобщение

Изборния ден в 14 МИР гр. Перник е открит

02.10.2022

Избирателна активност към 11 часа в 14 МИР

Брой гласували в областта-9366- 8.51%

Перник-6473-8%

Радомир-1540-10%

Брезник-456-9%

Трън-364-12 %

Земен-333-23%

Ковачевци-200-22%

 

02.10.2022

Избирателна активност към 16 часа

Брой гласували в областта-28490- 26,72 %

Перник-20611-20,03%

Радомир-4203-25,9%

Брезник-1409-27,8%

Трън-958-29,22 %

Земен-771-40%

Ковачевци-536 -49%

 

02.10.2022

Избирателна активност към 20 часа

Брой гласували в областта- %

Перник-30125-38,05%

Радомир-%

Брезник-%

Трън-1327-40,48 %

Земен-%

Ковачевци-701-62,64%

26.09.2022

Съобщение

СПИСЪК С ТЕЛЕФОННИТЕ НОМЕРА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ПЕРНИК

 

Състав на РИК Перник

Председател

Анастасия Соколова- 0898771388

Зам. председатели

Румяна Николова Петрова - 0898278529

Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова - 0899122473

 

Секретар

Галина Радева Никодимова - 0893445579

 

Членове

Валентина Страхилова Генадиева-Димитрова - 0898706344

Гинка Симова Мирчева-Теофилова - 0896890557

Донка Владкова Ваташка - 0878556530

Илияна Илиева Костова- 0889918504

Лъчезар Борисов Лазов - 0884864322

Никола Василев Йорданов - 0885155649

Роберт Стефанов Василев - 0895589514

Светлана Кирилова Петкова - 0889676762

Силвия Илиева Петрова - 0883304352

24.09.2022

СЕКЦИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК, КАКТО СЛЕДВА:

1. ЗА ОБЩИНА БРЕЗНИК

СИК № 140800004, адрес: гр. Брезник, читалище "Просвещение"

 

2. ЗА ОБЩИНА ЗЕМЕН

СИК № 141900003, адрес: гр. Земен, СУ "Св. Св. Кирил и Методий", за контакти: 07741/2494 - от 08:00 до 18:00 ч.

 

3. ЗА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

СИК № 142200004, адрес: с. Ковачевци, Културен дом, за контакти за заявка за превоз на гласоподаватели с проблеми в опорно-двигателния апарат или нарушения в зрението в изборния ден: 0884 705039 - от 08:00 до 12:00 ч.

 

4. ЗА ОБЩИНА ПЕРНИК

СИК № 143200002, адрес: гр. Перник, кв. Изток, Професионална гимназия по техника и строителство "арх. Й. Миланов", ул. Младен Стоянов;

СИК № 143200019, адрес: гр. Перник, кв. Изток, XIII- то ОУ ул. Рига 1 / сграда на бивше IV-то СОУ/;

СИК № 143200039, адрес: гр. Перник, кв. Църква, Читалище "Просвета", ул. Д. Благоев;

СИК № 143200116, адрес: гр. Перник, ОУ "Св. Иван Рилски", кв. Монте Карло 1;

за контакти за заявка за превоз на гласоподаватели с проблеми в опорно-двигателния апарат или нарушения в зрението се приемат от 26.09.22г. до 02.10.22г. на телефон: 0882383813, на имейла на общината [email protected]  и в деловодството на община Перник на адрес: гр. Перник, пл. Свети Иван Рилски 1А - от 08:00 до 17:00 ч.

 

5. ЗА ОБЩИНА РАДОМИР

СИК № 142200016, адрес: ОУ " Христо Смирненски"

 

6. ЗА ОБЩИНА ТРЪН

СИК № 145100002, адрес: с. Трън, СУ "Гео Милев", за контакти за заявка за превоз на гласоподаватели с проблеми в опорно-двигателния апарат или нарушения в зрението в изборния ден, ще се приемат от кметските наместници по населени места и от служители на общинската администрация на адрес: гр. Трън, пл. "Владо Тричковю" 1 и на телефони:

0886266056 - Станислава Алексиева

0876807882 - Калина Владимирова

0886979712 - Лидия Иванова

- от 08:00 до 12:00 ч

 

23.09.2022

Съобщение

 

ОБЩИНА  ПЕРНИК

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 01.10.2022 г.

I ЛЪЧ

Отговорник – Виолета Алексова

Шофьора на ЛЪЧ I идва 12.00ч., товари и тръгва 12.30ч. за Боснек и Чуйпетлово

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

I

 

Л

Ъ

Ч

 

 

 

 

 

Боснек и Чуйпетлово

кметството

051

12.55 – 13.00

Студена

Училището

046,047

13.20 – 13.30

Кралев дол

Читалището

048

13.50 – 14.00

 

Църква

Помощно училище

045

14.10 – 14.15

ХVI  ОУ

042,043,044

14.25 – 14.40

Читалище ”Просвета”

041

14.50 – 14.55

Читалище ”Просвета”

039,040

15.00 – 15.10

Кладница

Училището

050

15.30 – 15.35

Рударци

Кметството

049, 136

15.45 – 15.50

Драгичево

Училището

036,037,038

16.00 – 16.15

Изток 1

X ОУ

011,012,013,014

16.35 – 16.55

 

 Отговорник Рик : Ирина Михайлова - Симеонова

 

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 01.10.2022 г.

II ЛЪЧ

Отговорник – Екатерина Станимирова

Шофьора на ЛЪЧ II идва 11.30ч., товари и тръгва 12.00ч. за Бела вода.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

 

II

 

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Бела вода

Читалището , Клуб на пенсионера

102,103

12.20 - 12.30

Батановци

Училището

126,127,128

12.40 – 12.55

Черна гора

Читалището

129

13.10 – 13.15

Лесковец и Планиница

Кметството

134

13.30 – 13.35

Богданов дол

 

Читалището

130

 

13.55 – 14.00

 

Ярджиловци

Училището

131,132,

 

14.15 – 14.25

Селищен дол

Кметството

135

14.35 – 14.40

Зидарци

Ритуална зала

133

15.00 – 15.05

Витановци

Читалището

122

15.15 – 15.20

 

Клепало

 

VIII СОУ

106,107

 

15.40 – 16.10

108,109

110,111

МБАЛ ”Р. Ангелова”

Фоайе на детско отделение

 

16.20 – 16.25

Драгановец

ОДК /Пионерски дом/

104,105

17.00 – 17.10

 Отговорник Рик: Галина Никодимова

 

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 01.10.2022 г.

III ЛЪЧ

Отговорник – Милка Николова

Шофьора на ЛЪЧ III идва 12.00ч., товари и тръгва 12.30ч. за кв.Димова махала.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

 

III

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Кв. Димова махала

ПГЕМП ”Хр. Ботев”

066,067,068

12.40 - 12.55

Кв. Хумни дол

V СОУ

064,065

13.05 – 13.10

Кв. Твърди ливади

IX СОУ

062,069,070,071

13.20 – 13.35

Кв. Рудничар

Спортна зала ”Б.Гюдеров”

063

14.05 – 14.10

Кв. Байкушева

Спортна зала ”Б.Гюдеров”

112,113,114

14.15 – 14.30

          Кметство Люлин

Читалището

118

14.50 – 14.55

Кметство Дивотино

Училището

Механа „Кьоша“ ул.Първа № 13

119

120

15.05 – 15.10

15.30 – 15.35

Кметство Мещица

Читалището

121

15.55 – 16.00

Кметство Вискяр

Читалището

124

16.20 – 16.25

Кметство Радуй

Читалището

125

16.45 – 16.50

Кметство Расник

Кметството

123

17.10 – 17.15

  Отговорник Рик : Румяна Петрова

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 01.10.2022 г.

IV ЛЪЧ

Отговорник – Даниела Ставриева

Шофьора на ЛЪЧ IV идва 12.30ч., товари и тръгва 13.00ч. за кв. Тева.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

IV

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Кв. Тева

Училището

053,054,055,056,057

058,059,060,061

13.10 – 13.55

Железни заводи и            кв.В. Левски

Клуб Конен спорт „Давид”

072

14.20 – 14.25

Калкас

Пенсионерски клуб

073

14.35 – 14.45

Христо Ботев 1 и

кв. Могиличе

XII ОУ

092,093,096

15.10 – 15.25

Христо Ботев 2

Пътен комбинат

094,095

15.35 – 15.45

Ралица 1 и Каменина

VII ОУ

089,090,091

097,098,099,100

16.05 – 16.40

Ралица 2

Профилакториум

101

16.50 – 16.55

Профилакториум

Профилакториум

 

16.55 – 17.00

 Отговорник Рик : Никола Йорданов

 

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 01.10.2022 г.

V ЛЪЧ

Отговорник – Евелина Драганова

Шофьора на ЛЪЧ V идва 13.30ч., товари и тръгва 14.00ч. за  кв.Иван Вазов

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

V

 

 

Л

Ъ

Ч

 

        кв. Ив. Вазов 1 и Рено

Спортна зала ”Кракра”

081,082,084

14.10 – 14.25

Варош

VI СОУ

088

14.35 – 14.40

кв. Селото и кв.Иван Вазов 1 и 2

VI СОУ

079,080,083,085

086,087

14.45 – 15.15

СБАЛББ ”Панталей”

СБАЛББ ”Панталей”

 

15.35 – 15.40

Кв. В. Коларов 2

СОУИЧЕ ”Петър Берон”

076,077,078

16.10 – 16.15

Кв. В. Коларов 1

СОУИЧЕ ”Петър Берон”

075

16.25 – 16.30

Кв. В. Коларов 1

Клуб  на  железничаря

074

16.40 – 16.45

Кв. Монте  Карло

ОУ ”Св. Иван Рилски”

115,116,117,

52  ПСИК/137 ПСИК

16.55 – 17.30

 Отговорник РИК : Донка Ваташка

 

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 01.10.2022 г.

V I ЛЪЧ

Отговорник – Ирина Шадова

Шофьора на ЛЪЧ VI идва 13.30ч., товари и тръгва 14.00ч. за  Голямо Бучино

 

 

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

VI

 

Л
Ъ
Ч

Г.Бучино

Читалището

035

14.40 – 14.45

Кв. Мошино 1

Техникум по строителство

001,002,003

15.05 – 15.20

Мошино 2 и Мошино 3

XIII OУ

004,005,006,007,008,009

010

15.30 – 16.05

Изток 2 ,  Изток 4 и  Изток 7

   XI ОУ

015,016,017,018

021,022,023,024,025,033,034

16.15 – 17.10

Изток 3 , Изток 5 и  Изток 6

  IV ОУ

019,020,026,027,028,029

030,031,032

17.20 – 18.00

 Oтговорник РИК : Лъчезар Лазов

                                                                                                 

21.09.2022

Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за Народно събрание, насрочени на 2 октомври 2022 г. за всички български граждани.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за Народно събрание, насрочени на 2 октомври 2022 г. може да направите по следните начини:

1. През интернет на адрес: https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

2. Мобилен телефон: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 0.25 ст. без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

3. Стационарен телефон: Избира се 0800 / 1 4726безплатен за цялата страна.

21.09.2022

Регистрация на представители на партии и коалиции в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

С Решение №1332-НС/ на ЦИК са приети условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатва с печата на партията, съответно коалицията – ако има такъв. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните. Списъкът на хартиен носител се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на РИК в срок до 17:00 ч. на предизборния ден /01.10.2022 г./.

Списъкът на технически носител на упълномощени представители се представя в електронна форма съгласно образец, посочен в Приложение №1 към Решение №1332-НС/26.08.2022 г. на ЦИК.

 

Приложение: Таблица - представители 

* Извършва се проверка за коректно ЕГН.

18.09.2022

Съобщение

 Дати и часове за дистанционно обучение на членовете на  РИК и СИК от СИЕЛА НОРМА АД.

Обучение за членове на СИК 

21.09.2022г. от 17 часа

23.09.2022г. от 14 часа 

Обучение за членове на РИК 

22.09.2022г. от 11.00часа

 

18.09.2022

Съобщение

Обучение на членове на СИК от РИК

За община Брезник в Читалище „Просвещение“

24.09.2022г. -10,30 ч.

 

За община Земен в читалище "Светлина"

27.09.2022г. – 10.00 ч.

 

За община Ковачевци  в сградата на Община Ковачевци

22.09.2022г.- 10.00 ч. 

 

За община Радомир в сградата на Младежки дом –Радомир

24.09.2022г. – 10.00ч. членове на СИК за гр. Радомир

24.09.2022г. -11.30ч. членове на СИК за селата

 

За община Перник в зала „ Панорама „

 20.09.2022г.-17.30 ч.

24.09.2022г. – 10.00 ч.

 

За Община Трън в сградата на читалище „Гюрга Пенджурова“

28.09.2022г. – 11. 30ч.

12.09.2022

Съобщение

 Демонстрационно обучение със СУМГ /машини / на територията на 14 МИР Перник

       
БРЕЗНИК 19.9.2022  Пощенска станция -Брезник 10:00 - 14:00 Ч.
НОЕВЦИ 16.9.2022 Център 9:00 - 12:00 ч.
ЗЕМЕН 27.9.2022 Център 10:00 - 13:00 ч.
ПЕРНИК 16.9.2022 Поща център/поща Изток 9:00 - 12:00 ч:
ПЕРНИК 19.9.2022 Поща Изток/  ул.Търговска 9:00 - 12:00 ч.
РАДОМИР 15.9.2022 Читалище - пл. Свобода 9:00 - 14:00 Ч.
Клуб на пенсионера   9:00 - 14:00 Ч.
с. Дрен 15.9.2022 Център 9:00 - 14:00 Ч.
с.  Извор 15.9.2022 Център 9:00 - 14:00 Ч.
ТРЪН 16.9.2022  Площад 9:00 - 14:00 Ч.
05.09.2022

Съобщение

На сайта на ЦИК вече е предоставен достъп до "Симулатор за машинно гласуване" с цел разясняване на машинния вот. Симулаторът може да бъде използван неограничен брой пъти от всеки желаещ да възпроизведе пробно гласуване.

Препратка към "Симулатор за машинно гласуване".

05.09.2022

Съобщение

ВПИСВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ В ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Районна избирателна комисия Перник  уведомява избирателите, че до 17.09.2022 г. (включително) избирател, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. 
Искането се отправя по един от следните два алтернативни начина:
- писмено до кмета на общината, района кметството или до кметския наместник и съдържа ЕГН на избирателя, вида и номера на документ за самоличност и подпис;
- чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "ГРАО" в МРРБ - https://regna.grao.bg/
05.09.2022

Съобщение

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници на регистрираните кандидатски листи в РИК-Перник за участие в изборите на 02.10.2022г.    се извръшва  до 17, 00ч. на 01.10.2022г.

Документи се приемат всеки календарен ден в РИК -Перник  както следва:    

 Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 43-НС от изборните книжа  https://cik.is-bg.net/upload/180952/Prilozenie%2BN%2B43-%D0%9D%D0%A1%2B-%2BZayavlenie%2Breg%2Bzastapnici%2BRIK%2BCIK.docу). Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. 

Заявление за регистрация на заместващи застъпници https://cik.is-bg.net/upload/180956/Prilozenie+N+44-%D0%9D%D0%A1+-+Predlojenie+zamestvashti+zastapnici+RIK+CIK.doc

-     Списък с имената и ЕГН на застъпниците – на хартиен носител

-     Списък с имената и ЕГН на застъпниците в електронен вид -EXCEL

-     Форма за представяне на списъка на застъпниците в електронен вид, може да изтеглете от 

-     декларация от лицата от списъка  (Приложение № 45-НС от изборните книжа).https://cik.is-bg.net/upload/180954/Prilozenie%2BN%2B45-%D0%9D%D0%A1%2B-%2BDeklaraciya%2Bzastapnik%2Bchl.%2B117%2C%2Bal.%2B3.doc

Регистрацията на застъпници се извършва съгласно Решение 1318-НС/19.08.2022 на ЦИК, в което са посоченисловията ,на които лицата следва да отговарят.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 218 - НС / 04.10.2022

    относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 217-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

  • № 216-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник

всички решения