Архив избори:
02.04.2021

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК!!! - ОНЛАЙН ПРОВЕРКА НА ПРОТОКОЛ

01.04.2021

ГРАФИК ЗА СИК ПЕРНИК ЗА 03.04.2021Г.

ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЮЛЕТИНИТЕ, ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ СИК НА 03.04.2021Г.

 

 

 

ОБЩИНА  ПЕРНИК

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 03.04.2021 г.

I ЛЪЧ

Отговорник – Виолета Алексова

Шофьора на ЛЪЧ I идва 12.00ч., товари и тръгва 12.30ч. за Боснек и ЧуйпетловоОБЩИНА  ПЕРНИК

ГРАФИК

 

 

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

I

 

Л

Ъ

Ч

 

 

 

 

 

Боснек и Чуйпетлово

кметството

051

12.55 – 13.00

Студена

Училището

046,047

13.20 – 13.30

Кралев дол

Читалището

048

13.50 – 14.00

 

Църква

Помощно училище

045

14.10 – 14.15

ХVI  ОУ

042,043,044

14.25 – 14.40

Читалище ”Просвета”

041

14.50 – 14.55

Читалище ”Просвета”

039,040

15.00 – 15.10

Кладница

Училището

050

15.30 – 15.35

Рударци

Кметството

049, 136

15.45 – 15.50

Драгичево

Училището

036,037,038

16.00 – 16.15

Изток 1

X ОУ

011,012,013,014

16.35 – 16.55

 

 

 

  Секретар :

/М.Жлябинков/

 

 

ОБЩИНА  ПЕРНИК

 

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 03.04.2021 г.

II ЛЪЧ

Отговорник – Екатерина Станимирова

Шофьора на ЛЪЧ II идва 11.30ч., товари и тръгва 12.00ч. за Бела вода.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

 

II

 

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Бела вода

Читалището , Клуб на пенсионера

102,103

12.20 - 12.30

Батановци

Училището

126,127,128

12.40 – 12.55

Черна гора

Читалището

129

13.10 – 13.15

Лесковец и Планиница

Кметството

134

13.30 – 13.35

Богданов дол

 

Читалището

130

 

13.55 – 14.00

 

Ярджиловци

Училището

131,132,

 

14.15 – 14.25

Селищен дол

Кметството

135

14.35 – 14.40

Зидарци

Ритуална зала

133

15.00 – 15.05

Витановци

Читалището

122

15.15 – 15.20

 

Клепало

 

VIII СОУ

106,107

 

15.40 – 16.10

108,109

110,111

МБАЛ ”Р. Ангелова”

Фоайе на детско отделение

137, 142

16.20 – 16.30

МБАЛ ”Р. Ангелова

Минна болница

143

  16.35 - 16.40

Драгановец

ОДК /Пионерски дом/

104,105

16.45 – 16.55

 Секретар :

/М.Жлябинков/

 

ОБЩИНА  ПЕРНИК

 

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 03.04.2021 г.

III ЛЪЧ

Отговорник – Милка Николова

Шофьора на ЛЪЧ III идва 12.00ч., товари и тръгва 12.30ч. за кв.Димова махала.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

 

III

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Кв. Димова махала

ПГЕМП ”Хр. Ботев”

066,067,068

12.40 - 12.55

Кв. Хумни дол

V СОУ

064,065

13.05 – 13.10

Кв. Твърди ливади

IX СОУ

062,

069,070,071

13.45 – 14.00

13.20 – 13.35

Кв. Рудничар

Спортна зала ”Б.Гюдеров”

063

14.05 – 14.10

Кв. Байкушева

Спортна зала ”Б.Гюдеров”

112,113,114

14.15 – 14.30

          Кметство Люлин

Читалището

118

14.50 – 14.55

Кметство Дивотино

Училището

Механа Кьоша

/Ул.Първа № 13/

119

120

15.05 – 15.10

15.30 – 15.35

Кметство Мещица

Читалището

121

15.55 – 16.00

Кметство Вискяр

Читалището

124

16.20 – 16.25

Кметство Радуй

Читалището

125

16.45 – 16.50

Кметство Расник

Кметството

123

17.10 – 17.15

 

 

Секретар :

/М.Жлябинков/

 

 

ОБЩИНА  ПЕРНИК

 

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 03.04.2021 г.

IV ЛЪЧ

Отговорник – Даниела Ставриева

Шофьора на ЛЪЧ IV идва 12.30ч., товари и тръгва 13.00ч. за кв. Тева.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

IV

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Кв. Тева

Училището

053,054,055,056,057

058,059,060,061

13.10 – 13.55

Железни заводи и            кв.В. Левски

Клуб Конен спорт „Давид”

072

14.20 – 14.25

Калкас

Бивша здравна служба

073

14.35 – 14.45

Христо Ботев 1 и

кв. Могиличе

XII ОУ

092,093,096

15.10 – 15.25

Христо Ботев 2

Пътен комбинат

094,095

15.35 – 15.45

Ралица 1 и Каменина

VII ОУ

089,090,091

097,098,099,100

16.05 – 16.40

Ралица 2

Профилакториум

101

16.50 – 16.55

Профилакториум

Профилакториум

138

16.55 – 17.00

 

 

 

 Секретар :

/М.Жлябинков/

 

 

                    

ОБЩИНА  ПЕРНИК

 

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 03.04.2021 г.

V ЛЪЧ

Отговорник – Евелина Драганова

Шофьора на ЛЪЧ V идва 13.30ч., товари и тръгва 14.00ч. за  кв.Иван Вазов

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

V

 

 

Л

Ъ

Ч

 

        кв. Ив. Вазов 1 и Рено

Спортна зала ”Кракра”

081,082,084

14.10 – 14.25

Варош

VI СОУ

088

14.35 – 14.40

кв. Селото и кв.Иван Вазов 1 и 2

VI СОУ

079,080,083,085

086,087

14.45 – 15.15

СБАЛББ ”Панталей”

СБАЛББ ”Панталей”

139 ,141

15.35 – 15.50

Кв. В. Коларов 2

СОУИЧЕ ”Петър Берон”

076,077,078

16.10 – 16.15

Кв. В. Коларов 1

СУРИЧЕ „Петър Берон“

075

16.25 – 16.30

Кв. В. Коларов 1

Клуб  на  железничаря

074

16.40 – 16.45

Кв. Монте  Карло

ОУ ”Св. Иван Рилски”

115,116,117,

52 / ПСИК/ 140 ПСИК

 

16.55 – 17.30

 

Секретар :

/М.Жлябинков/

 

 

 

 

 

                                                       

ОБЩИНА  ПЕРНИК

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 03.04.2021 г.

V I ЛЪЧ

Отговорник – Ирина Шадова

Шофьора на ЛЪЧ VI идва 13.30ч., товари и тръгва 14.00ч. за  Голямо Бучино

 

 

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

VI

 

Л
Ъ
Ч

Г.Бучино

Читалището

035

14.40 – 14.45

Кв. Мошино 1

Техникум по строителство

001,002,003

15.05 – 15.20

Мошино 2 и Мошино 3

XIII OУ

004,005,006,007,008,009

010

15.30 – 16.05

Изток 2 ,  Изток 4 и  Изток 7

   XI ОУ

015,016,017,018

021,022,023,024,025,033,034

16.15 – 17.10

Изток 3 , Изток 5 и  Изток 6

  IV ОУ

019,020,026,027,028,029

030,031,032

17.20 – 18.00

 

 

 

Секретар :

/М.Жлябинков/                                                                                                       

01.04.2021

ГРАФИК ЗА СИК РАДОМИР ЗА 03.04.2021Г.

Избори за НС

Предизборен ден 03.04.2021г.

Получаване на изборни материали- села -12.00ч.

/Паркинга зад община Радомир/

 

І во направление– Радомир-Друган 025-Старо село 026-Владимир 027-Долна Диканя022 - Горна Диканя 023 – Дрен 019,020,021

Транспортна кола №

рег. № КН 4422ВР

Водач /телефон

Пламен Стоилов

 

 

 

ІІ ро направление– Радомир-Червена могила 050-Стефаново 033 -Долни Раковец032- Кондофрей 029 – Чуковец 028 -Гълъбник 024

Транспортна кола №

рег.№ РК 9661 АХ

Водач /телефон

Огнян Христов

 

 

 

ІІІ то направление– Радомир–Кошарите043-  Бобораци 044 - Негованци038-Жедна- 031–Касилаг030-  Житуша  035 Кленовик036

Транспортна кола №

рег. № КН 5566 АТ

Водач /телефон

Любчо Янев

 

 

 

ІV то направление– Радомир– Прибой042–Поцърненци045 –Извор037- Дебели лаг041–Углярци039–Байкалско 040

Транспортна кола №

рег.№ РК 9410 АХ

Водач /телефон

Николай Дончов

 

 

 

V то направление –Радомир– Борнарево 049–Николаево 048 – Копаница 046-Радибош

Транспортна кола №

рег. № СВ 41-82 ВС

Водач /телефон

Ангел Петров

 

 

Избори за НС

Предизборен ден - 03.04.2021г.

Получаване на изборни материали - градски секции - 16.00ч.

/Паркинга зад община Радомир/

 

І во направление - НУ „Любословие“002НУ „Арх. Зиновий“ 001,003       

Транспортна кола №

рег. № СВ 1933 НН

Водач /телефон

Людмил Стоилов

 

 

 

ІІ ро направление - ПГТ „Юрий Гагарин“ 004,005,007

Транспортна кола №

рег.№ СВ 41-82 ВС

Водач /телефон

Ангел Петров

 

 

 

ІІІ то направление - ТПГ „Н. Й. Вапцаров“  006,011,012,017

Транспортна кола №

рег.№ РК 9661 АХ

Водач /телефон

Огнян Христов

 

 

 

ІV то направление - ОУ „Хр. Смирненски“  008,009, 010,013,014,015, 016

Транспортна кола №

рег.№ РК 94-10 АХ

Водач /телефон

Николай Дончов

 

 

 

V то направление –Върба 018     ДСХ-051

Транспортна кола №

рег. № РК 48-74 АР

Водач /телефон

Венцислав Янев

 

 

01.04.2021

ГРАФИК ЗА СИК БРЕЗНИК ЗА 03.04.2021Г.

ОБЩИНА       БРЕЗНИК

 

                             ГРАФИК

                                                За  предаване  на изборните книжа  на  СИК

                                                 на 03.04..2021г.

№ на секцията -населено място

 

Място  и адрес

на комисията

 

ОТГОВОРНИЦИ

 

 

Приблизителен

час на предаване в СИК

от  ОА

от РИК

140800001

 

Брезник

 

СОУ.Левски"

Ул.”Ангел Коцелянов” №9

 

Мария Димитрова

 

16.00

140800002

 

Брезник

 

Бивша   П Г С С „Н.Вапцаров

Ул.”Андрей Михайлов”№75

Мария Димитрова

 

16.20

140800003

 

Брезник

 

Бивш    ДНА

ул.  „9-ти септември”№1

 

Мария Димитрова

 

16.40

140800004

 

Брезник

 

Читалище „Просвещение

площад ”9-ти септември №1”

Мария Димитрова

 

17.10

140800006

Брезник

ПСИК

Читалище „Просвещение”-

Туристически център”

Мария Димитрова

 

17.20

140800018

Брезник

ПСИК

Читалище „Просвещение”-

Ритуална зала”

Мария Димитрова

 

17.30

140800005

Брезник ЦСУРТ

Сградата на бившата болница

Мария Димитрова

 

18.10

140800007

Брезник

 

ДСХ „Брезник” Ул.”Гоздовска” №1

 

Мария Димитрова

 

17.50

140800008

Красава

Сградата на кметството               с. Красава

Цецка Миткова

 

16.45

140800009

Гърло

Сградата на кметството      с. Гърло

Зорница Цветанова

 

16.00

140800012

Садовик

 

Сградата на кметството с.Садовик

 

Зорница Цветанова

 

16.30

140800011

Брезнишки

Извор

Сградата на кметството

Бр. Извор

 

Зорница Цветанова

 

16.50

140800010

Ребро

Сградата на кметството       с. Ребро

Зорница Цветанова

 

17.00

140800014

Режанци

 

Сградата на кметството с.Режанци

 

Зорница Цветанова

 

17.30

140800 01 3

 Конска

 

Сградата на кметството с.Конска

 

Зорница Цветанова

 

17.50

140800015

 Бегуновци

Читалището с.Бегуновци

Елка Страхилова

 

16.10

140800020

 Кошарево

 

Кметството с.Кошарево

Залата

Елка Страхилова

 

16.40

 

140800019

 

Долна

Секирна

 

 

Сградата на  кмеството с.Д.Секирна

 

 

Елка Страхилова

 

 

17.00

140800017

 Станьовци

 

Сградата на кметството с.Станъовци

 

Елка Страхилова

 

17.30

140800 01 6

 Банище

 

Сградата на кметството с.Банище

 

Елка Страхилова

 

17.50

140800026

 Слаковци

 

Читалище с.Слаковци

Бивша детска  градина-1-ви  етаж

Детелина Виденова

 

16.00

140800025

 Сопица

 

Кметството с.Сопица

 

Детелина Виденова

 

16.25

140800024

 Велковци

 

Читалището с.Велковци

 

Детелина Виденова

 

16.50

140800023

 Ноевци

 

Читалището

1-ви  етаж

Бивша  сладкарница

 

Детелина Виденова

 

17.20

140800022

Непразненци

 

Сградата на кметството с.Непразненци

 

Детелина Виденова

 

17.40

140800021

 Гигинци

 

Читалище с.Гигинци

Голям  салон

Детелина Виденова

 

18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тръгване за всички маршрути от Община Брезник: 16.00часа

 • ПО транспортни маршрути :

 

I Маршрут : КРАСАВА

- лек автомобил „ Фолксваген" РК 68 95 ВА на ДСП с водач Румен Несторов-
GSM 0896525522    .            Отговорник: Цецка Миткова - GSM 0899946027.

 1. II. Mаршрут : ГЪРЛО- САДОВИК - БР- ИЗВОР - РЕБРО- РЕЖАНЦИ- КОНСКА

     - лек автомобил „ Форд Фокус” РК 96 39 ВМ на ДСП

       с водач Стоян Асенов- GSM  0889838987;

       Отговорник : Отговорник : Зорница Цветанова GSM : 0894633646

 

III.Маршрут:БЕГУНОВЦИ-КОШАРЕВО-Д.СЕКИРНА-СТАНЬОВЦИ-БАНИЩЕ

    - лек автомобил „Фолксваген” РК 76 47 ВР на ДСП

       с водач Валери Иванов – GSM 0897813608

       Отговорник : Елка Страхилова GSM : 0898932969.

 

IV.Маршрут:СЛАКОВЦИ- СОПИЦА- ВЕЛКОВЦИ- НОЕВЦИ- НЕПРАЗНЕНЦИ- ГИГИНЦИ

  -лек автомобил „ АУДИ” РК 79- 12 АТ

с водач Димитър Колев  GSM: 0888419466

Отговорник: Детелина Виденова - GSM: 0877601690.

 

 1. V. Маршрут: I-ва секция - СОУ „Васил Левски", II-ра секция - ПГСС „ Н. Вапцаров",

III- та секция –Исторически музей-ДНА-, IV-секция- " Читалище" , XVIII- ПСИК -"Читалище -Ритуална зала " VI- ПСИК -"Читалище –Туристически център "  , V-та –ЦСУРТ-Болница,  VII-ма секция „ Дом за стари хора "- ул. „Гоздовска" №2 ;

- лек автомобил „Рено Меган" РК 21-76 с водач Георги Стоянов - GSM 0878 123 179.

 Отговорник: Мария Димитрова – GSM: 0885706800

Резервен отговорник за всички маршрути– Цецка  Йосифова  -GSM 0899946027

                                  Секретар на  община:………………..

                                                                         \ И Борисов\                                                                 

01.04.2021

ГРАФИК ЗА СИК ПЕРНИК ЗА 03.04.2021Г.

31.03.2021

Онлайн обучение за работа с машини.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите парламентарни избори, Сиела Норма Ви предлага възможност за он-лайн обучение, като за целта предоставяме:

 1. Линкове към обучителните он-лайн срещи за съответните дни и часове, както следва:

 

За срещата на 31.03. в 20:00 ч.:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 

За срещата на 01.04. в 20:00 ч.:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 

 1. Инструкция за вход към обучителната среща в приложения файл: „Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс“.
 2. Инструкция за попълване на теста след обучението в приложения файл: „Инструкция за попълване на теста“.
 1. Контактите на обучител:

Евгени Минков - Обучител

Тел.: + 359 883 220 333

Ел. поща: [email protected]

 

26.03.2021

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК!!!

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК

Рик - Перник ше проведе online обучения на датите и с начални часове, посочени по-долу в съобщението. За да се включите в обучението е необходимо да изберете линка -да натиснете върху  оцветения в син цвят подчертан текст "Участници", при което се отваря форма за регистрация. Попълнете данните с вашите имена и валиден адрес на електронна поща. В резултат на регистрацията ще получите писмо на електронната поща, която сте посочили,  с линк за самото обучение (събитие). В обявения по графика ден и час обучението (събитието) ще бъде стартирано и може да се включите, като изберете линка от писмото. 

Дати и начален час на online обученията и 
Линковете за online обучения:
 
29.03.2021 понеделник - 10,00 часа 
 
30.03.2021 вторник - 14,30 часа
 
 

Инструкции:

За предпочитане е да използвате Google Chrome като браузър!

Имате две опции: да изтеглите приложението на Windows или да гледате директно през браузър.
За по-лесно и бързо присъединяване, може да изберете опцията през браузър - "Гледайте в интернет вместо това".След като се присъедините към онлайн приложението на Teams, имате опцията да се впишете с вашите потребителско име и парола на снимка 2 или да се присъедините анонимно.
По-лесният вариант е да изберете опцията "Анонимно присъединяване".

След избиране на една от двете опции би трябвало да сте прибавени в онлайн обучението. Ако има надпис "Събранието на живо не е започнало", моля да изчакате!


25.03.2021

СПИСЪК НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИР14-ПЕРНИК, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.

№ секция Адрес на секция Населено място
140800001 СОУ "В.ЛЕВСКИ", УЛ."АНГЕЛ КОЦЕЛЯНОВ" №9 гр.Брезник
140800002 БИВША ПГСС "Н. ВАПЦАРОВ", УЛ."АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ" №75 гр.Брезник
140800003 БИВШ ДНА, УЛ."9-ТИ СЕПТЕМВРИ" №1 гр.Брезник
140800004 ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕЩЕНИЕ", ПЛ."9-ТИ СЕПТЕМВРИ" №1 гр.Брезник
140800023 ЧИТАЛИЩЕ С.НОЕВЦИ 1-ВИ ЕТАЖ/БИВША СЛАДКАРНИЦА/ с.Ноевци
141900002 КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА ГР.ЗЕМЕН, УЛ."ЗЕМЕНСКИ МАНАСТИР" №47 гр.Земен
141900003 СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ГР.ЗЕМЕН, УЛ."ГРУЙОВА" №2 гр.Земен
143200001 КМ.ИЗТОК-ПГТС "АРХ.Й.МИЛАНОВ" УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 1 гр.Перник
143200002 КМ.ИЗТОК-ПГТС "АРХ.Й.МИЛАНОВ" УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 1 гр.Перник
143200003 КМ.ИЗТОК-ПГТС "АРХ.Й.МИЛАНОВ" УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 1 гр.Перник
143200004 КМ.ИЗТОК-ХIII-ТО ОУ УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 2 гр.Перник
143200005 КМ.ИЗТОК-ХIII-ТО ОУ УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 2 гр.Перник
143200006 КМ.ИЗТОК-ХIII-ТО ОУ УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 2 гр.Перник
143200007 КМ.ИЗТОК-ХIII-ТО ОУ УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 2 гр.Перник
143200008 КМ.ИЗТОК-ХIII-ТО ОУ УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 2 гр.Перник
143200009 КМ.ИЗТОК-ХIII-ТО ОУ УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 2 гр.Перник
143200010 КМ.ИЗТОК-ХIII-ТО ОУ УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 2 гр.Перник
143200011 КМ.ИЗТОК-Х-ТО ОУ УЛ."КЛЕМЕНТ ГОТВАЛД" 2 гр.Перник
143200012 КМ.ИЗТОК-Х-ТО ОУ УЛ."КЛЕМЕНТ ГОТВАЛД" 2 гр.Перник
143200013 КМ.ИЗТОК-Х-ТО ОУ УЛ."КЛЕМЕНТ ГОТВАЛД" 2 гр.Перник
143200014 КМ.ИЗТОК-Х-ТО ОУ УЛ."КЛЕМЕНТ ГОТВАЛД" 2 гр.Перник
143200015 КМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1 гр.Перник
143200016 КМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1 гр.Перник
143200017 КМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1 гр.Перник
143200018 КМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1 гр.Перник
143200019 КМ.ИЗТОК-ФИЛИАЛ ХIII-ТО ОУ УЛ."РИГА" 1/СГРАДА НА БИВШЕ IV-ТО СОУ/ гр.Перник
143200020 КМ.ИЗТОК-ФИЛИАЛ ХIII-ТО ОУ УЛ."РИГА" 1/СГРАДА НА БИВШЕ IV-ТО СОУ/ гр.Перник
143200021 КМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1 гр.Перник
143200022 КМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1 гр.Перник
143200023 КМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1 гр.Перник
143200024 КМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1 гр.Перник
143200025 КМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1 гр.Перник
143200026 КМ.ИЗТОК-ФИЛИАЛ ХIII-ТО ОУ УЛ."РИГА" 1/СГРАДА НА БИВШЕ IV-ТО СОУ/ гр.Перник
143200027 КМ.ИЗТОК-ФИЛИАЛ ХIII-ТО ОУ УЛ."РИГА" 1/СГРАДА НА БИВШЕ IV-ТО СОУ/ гр.Перник
143200028 КМ.ИЗТОК-ФИЛИАЛ ХIII-ТО ОУ УЛ."РИГА" 1/СГРАДА НА БИВШЕ IV-ТО СОУ/ гр.Перник
143200029 КМ.ИЗТОК-ФИЛИАЛ ХIII-ТО ОУ УЛ."РИГА" 1/СГРАДА НА БИВШЕ IV-ТО СОУ/ гр.Перник
143200030 КМ.ИЗТОК-ФИЛИАЛ ХIII-ТО ОУ УЛ."РИГА" 1/СГРАДА НА БИВШЕ IV-ТО СОУ/ гр.Перник
143200031 КМ.ИЗТОК-ФИЛИАЛ ХIII-ТО ОУ УЛ."РИГА" 1/СГРАДА НА БИВШЕ IV-ТО СОУ/ гр.Перник
143200032 КМ.ИЗТОК-ФИЛИАЛ ХIII-ТО ОУ УЛ."РИГА" 1/СГРАДА НА БИВШЕ IV-ТО СОУ/ гр.Перник
143200033 КМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1 гр.Перник
143200034 КМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1 гр.Перник
143200035 ЧИТАЛИЩЕ с.Големо Бучино
143200036 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" 66 с.Драгичево
143200037 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" 66 с.Драгичево
143200038 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" 66 с.Драгичево
143200039 КМ.ЦЪРКВА-ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА" УЛ."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" гр.Перник
143200040 КМ.ЦЪРКВА-ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА" УЛ."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" гр.Перник
143200041 КМ.ЦЪРКВА-ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА" УЛ."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" гр.Перник
143200042 КМ.ЦЪРКВА-ХVI-ТО ОУ УЛ."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №154 гр.Перник
143200043 КМ.ЦЪРКВА-ХVI-ТО ОУ УЛ."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №154 гр.Перник
143200044 КМ.ЦЪРКВА-ХVI-ТО ОУ УЛ."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №154 гр.Перник
143200045 КМ.ЦЪРКВА-ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ гр.Перник
143200046 УЧИЛИЩЕ с.Студена
143200047 УЧИЛИЩЕ с.Студена
143200048 ЧИТАЛИЩЕ с.Кралев дол
143200049 КМЕТСТВО с.Рударци
143200050 ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с.Кладница
143200053 ОУ "СВ.К.К. ФИЛОСОФ" Ж.К. "ТЕВА" гр.Перник
143200054 ОУ "СВ.К.К. ФИЛОСОФ" Ж.К. "ТЕВА" гр.Перник
143200055 ОУ "СВ.К.К. ФИЛОСОФ" Ж.К. "ТЕВА" гр.Перник
143200056 ОУ "СВ.К.К. ФИЛОСОФ" Ж.К. "ТЕВА" гр.Перник
143200057 ОУ "СВ.К.К. ФИЛОСОФ" Ж.К. "ТЕВА" гр.Перник
143200058 ОУ "СВ.К.К. ФИЛОСОФ" Ж.К. "ТЕВА" гр.Перник
143200059 ОУ "СВ.К.К. ФИЛОСОФ" Ж.К. "ТЕВА" гр.Перник
143200060 ОУ "СВ.К.К. ФИЛОСОФ" Ж.К. "ТЕВА" гр.Перник
143200061 ОУ "СВ.К.К. ФИЛОСОФ" Ж.К. "ТЕВА" гр.Перник
143200062 IХ-ТО ОУ КВ."ТВЪРДИ ЛИВАДИ" гр.Перник
143200063 СПОРТНА ЗАЛА "Б. ГЮДЕРОВ" гр.Перник
143200064 V-ТО СУ УЛ."Г. МАМАРЧЕВ" 2 гр.Перник
143200065 V-ТО СУ УЛ."Г. МАМАРЧЕВ" 2 гр.Перник
143200066 ПГЕМП "ХРИСТО БОТЕВ" УЛ."СИЛИСТРА" 10 гр.Перник
143200067 ПГЕМП "ХРИСТО БОТЕВ" УЛ."СИЛИСТРА" 10 гр.Перник
143200068 ПГЕМП "ХРИСТО БОТЕВ" УЛ."СИЛИСТРА" 10 гр.Перник
143200069 IХ-ТО ОУ КВ."ТВЪРДИ ЛИВАДИ" гр.Перник
143200070 IХ-ТО ОУ КВ."ТВЪРДИ ЛИВАДИ" гр.Перник
143200071 IХ-ТО ОУ КВ."ТВЪРДИ ЛИВАДИ" гр.Перник
143200072 КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ "ДАВИД" гр.Перник
143200073 КМ.КАЛКАС-БИВША ЗДРАВНА СЛУЖБА гр.Перник
143200074 КЛУБ "ЖЕЛЕЗНИЧАР" гр.Перник
143200075 СУРИЧЕ "П. БЕРОН" УЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ" №10 гр.Перник
143200076 СУРИЧЕ "П. БЕРОН" УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №10 гр.Перник
143200077 СУРИЧЕ "П. БЕРОН" УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №10 гр.Перник
143200078 СУРИЧЕ "П. БЕРОН" УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №10 гр.Перник
143200079 VI-ТО СУ УЛ."КРАКРА" 69 гр.Перник
143200080 VI-ТО СУ УЛ."КРАКРА" 69 гр.Перник
143200081 СПОРТНА ЗАЛА "КРАКРА" гр.Перник
143200082 СПОРТНА ЗАЛА "КРАКРА" гр.Перник
143200083 VI-ТО СУ УЛ."КРАКРА" 69 гр.Перник
143200084 СПОРТНА ЗАЛА "КРАКРА" гр.Перник
143200085 VI-ТО СУ УЛ."КРАКРА" 69 гр.Перник
143200086 VI-ТО СУ УЛ."КРАКРА" 69 гр.Перник
143200087 VI-ТО СУ УЛ."КРАКРА" 69 гр.Перник
143200088 VI-ТО СУ УЛ."КРАКРА" 69 гр.Перник
143200089 VII-МО ОУ УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" №14 гр.Перник
143200090 VII-МО ОУ УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" №14 гр.Перник
143200091 VII-МО ОУ УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" №14 гр.Перник
143200092 ХII-ТО ОУ УЛ."НИКОЛА КОЗЛЕВ" 33 гр.Перник
143200093 ХII-ТО ОУ УЛ."НИКОЛА КОЗЛЕВ" 33 гр.Перник
143200094 ПЪТЕН КОМБИНАТ-ПРЕДВЕРИЕ гр.Перник
143200095 ПЪТЕН КОМБИНАТ-ПРЕДВЕРИЕ гр.Перник
143200096 ХII-ТО ОУ УЛ."НИКОЛА КОЗЛЕВ" 33 гр.Перник
143200097 VII-МО ОУ УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" 14 гр.Перник
143200098 VII-МО ОУ УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" 14 гр.Перник
143200099 VII-МО ОУ УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" 14 гр.Перник
143200100 VII-МО ОУ УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" 14 гр.Перник
143200101 ПРОФИЛАКТОРИУМ гр.Перник
143200102 КМ.БЕЛА ВОДА-ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА-1935" гр.Перник
143200103 КМ.БЕЛА ВОДА-ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА-1935" гр.Перник
143200104 ЦПЛР-ОДК УЛ."ФИЗКУЛТУРНА" 12 гр.Перник
143200105 ЦПЛР-ОДК УЛ."ФИЗКУЛТУРНА" 12 гр.Перник
143200106 VIII-МО ОУ "КРАКРА ПЕРНИШКИ" КВ."КЛЕПАЛО" гр.Перник
143200107 VIII-МО ОУ "КРАКРА ПЕРНИШКИ" КВ."КЛЕПАЛО" гр.Перник
143200108 VIII-МО ОУ "КРАКРА ПЕРНИШКИ" КВ."КЛЕПАЛО" гр.Перник
143200109 VIII-МО ОУ "КРАКРА ПЕРНИШКИ" КВ."КЛЕПАЛО" гр.Перник
143200110 VIII-МО ОУ "КРАКРА ПЕРНИШКИ" КВ."КЛЕПАЛО" гр.Перник
143200111 VIII-МО ОУ "КРАКРА ПЕРНИШКИ" КВ."КЛЕПАЛО" гр.Перник
143200112 СПОРТНА ЗАЛА "БОРИС ГЮДЕРОВ" гр.Перник
143200113 СПОРТНА ЗАЛА "БОРИС ГЮДЕРОВ" гр.Перник
143200114 СПОРТНА ЗАЛА "БОРИС ГЮДЕРОВ" гр.Перник
143200115 ОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" КВ."МОНТЕ КАРЛО" 1 гр.Перник
143200116 ОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" КВ."МОНТЕ КАРЛО" 1 гр.Перник
143200117 ОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" КВ."МОНТЕ КАРЛО" 1 гр.Перник
143200118 ЧИТАЛИЩЕ с.Люлин
143200119 УЧИЛИЩЕ с.Дивотино
143200120 махала Бреста, ул. 1-ва, № 13 /механа Кьоша/ с.Дивотино
143200121 ЧИТАЛИЩЕ с.Мещица
143200126 ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" гр.Батановци
143200127 ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" гр.Батановци
143200128 ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" гр.Батановци
143200130 ЧИТАЛИЩЕ с.Богданов дол
143200131 ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" с.Ярджиловци
143200132 ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" с.Ярджиловци
143200136 КМЕТСТВО с.Рударци
143600001 НУ "АРХ. ЗИНОВИЙ" УЛ."БАТЕНБЕРГ" 51 гр.Радомир
143600002 НУ "ЛЮБОСЛОВИЕ" Ж.К.АРКАТА гр.Радомир
143600003 НУ "АРХ. ЗИНОВИЙ" УЛ."БАТЕНБЕРГ" 51 гр.Радомир
143600004 ПГТ "ЮРИЙ ГАГАРИН" УЛ."ЧЕРКОВНА" 18 гр.Радомир
143600005 ПГТ "ЮРИЙ ГАГАРИН" УЛ."ЧЕРКОВНА" 18 гр.Радомир
143600006 ТПГ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" УЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 4 гр.Радомир
143600007 ПГТ "ЮРИЙ ГАГАРИН" УЛ."ЧЕРКОВНА" 18 гр.Радомир
143600008 ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" УЛ."Р. ДАСКАЛОВ" 55 гр.Радомир
143600009 ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" УЛ."Р. ДАСКАЛОВ" 55 гр.Радомир
143600010 ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" УЛ."Р. ДАСКАЛОВ" 55 гр.Радомир
143600011 ТПГ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" УЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 4 гр.Радомир
143600012 ТПГ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" УЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 4 гр.Радомир
143600013 ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" УЛ."Р. ДАСКАЛОВ" 55 гр.Радомир
143600014 ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" УЛ."Р. ДАСКАЛОВ" 55 гр.Радомир
143600015 ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" УЛ."Р. ДАСКАЛОВ" 55 гр.Радомир
143600016 ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" УЛ."Р. ДАСКАЛОВ" 55 гр.Радомир
143600017 ТПГ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" УЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 4 гр.Радомир
143600018 КВ.ВЪРБА ЧИТАЛИЩЕТО гр.Радомир
143600020 С.ДРЕН УЧИЛИЩЕТО с.Дрен
143600037 КМЕТСТВО с.Извор
145100001 СУ "Г.МИЛЕВ" гр.Трън
145100002 СУ "Г.МИЛЕВ" гр.Трън
145100003 СУ "Г.МИЛЕВ" гр.Трън
145100004 СУ "Г.МИЛЕВ" гр.Трън
24.03.2021

Съобщение

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

1.ОБЩИНА ТРЪН

Място: Народно Читалище „Гюрга Пинджурова„,  зала ЕКОМИЛК в гр. Трън

Дата/час:     27.03.2019 г. /събота/ от 13:00 часа 

 

 

2.ОБЩИНА БРЕЗНИК

Място: Читалище „Просвещение 1870„ Голям салон в гр. Брезник

Дата/час:    27.03.2021 г. /събота/ от 15:30 часа 

 

3.ОБЩИНА РАДОМИР

Място: Читалище Напредък, Театрална зала в гр. Радомир

Дата/час:   28.03.2021 г. . /неделя/ от 09.00 часа  и  от 11,00 часа

 

4.ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

Място: Сградата на Община Ковачевци

Дата/час:     28.03.2021 г. /неделя/ от 13:30 часа 

 

 

6.ОБЩИНА ЗЕМЕН

Място: Читалището Светлина 1924 в гр. Земен

Дата/час:     28.03.2021 г.  /неделя/ от 16:00 часа 

 

 

 

6.ОБЩИНА ПЕРНИК

Място: Спортна зала „Борис Гюлдеров“ в гр.Перник, кв. Проучване

6.1. Дата/час:     31.03.2021 г.  /сряда/ от 17.00 часа 

 За СИК от № 143200001 до № 143200070

6.2. Дата/час:     01.04.2021 г. . /четвъртък/ от 17.00 часа 

 За СИК 143200070 до № 143200140

  

 

 

 

 

 

24.03.2021

Съобщение

РИК - Перник ОПОВЕСТЯВА мерките, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения  в придвижването да гласуват в изборния ден, като обявява избирателните секции, предназначени за гласуване избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването на територията на Област Перник, както следва:

За ОБЩИНА БРЕЗНИК

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СИК                           № СИК

Читалище „Просвещение“-фоайе гр.Брезник                140800004

Заявки за извозване с общински транспорт ще се приемат от 24.03.2021 г. до 02.03.2021г. от 8,00 часа  до 17,00  часа на тел. 07751-2014, на имейла на общината [email protected] breznik.evog.bg  и на гише №2- в сградата на ул.“Ел.Георгиева“ №16, а за селата – в съответните  кметствата.

В изборния ден извозването на избирателите със затруднено придвижване ще се осъществява от 9.00 до 14.00 – за гр.Брезник, а за селата съгласно обща транспортна схема по райони съгласувана с кметските наместници и обявена на населението.

За ОБЩИНА ЗЕМЕН

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СИК                           № СИК

Читалището в Земен                                                 141900001

           Заявки за помощ в изборния ден се правят на тел. 07741- 2494, факс 07741-2462 от 8.00 до 18.00 часа

За ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СИК                           № СИК

с. КОВАЧЕВЦИ, в сградата на "КУЛТУРЕН ДОМ"           142200004

При необходимост от съдействие от страна на Общината може да се обадите  на следния телефон за връзка: 0884 70 50 39 – Цветанка Димитрова, както и с кметските наместници по села.

 

За ОБЩИНА ПЕРНИК

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СИК                           № СИК

Кметство Изток

Професионална гимназия по техника и строителство

„арх.Й.Миланов“ – ул.“Мл.Стоянов“ №1                       143200002

 

Х|||-то ОУ – ул.“Рига“ №1/сграда на бивше/|V-то СОУ/   143200019

Кметство Църква

Читалище „Просвета“,ул.“Д.Благоев“                           143200039

Град Перник

ОУ“Св.Иван Рилски“,кв.“Монте Карло“-1                      143200116

      Заявки за извозване с общински транспорт на избиратели със затруднено придвижване ще се приемат от 29.03.2021г. до 02.04.2021г. от 8.00 часа до 17.00часа на тел. 0882383813, на имейла на общината – [email protected]  и в деловодството на община Перник на адрес : гр.Перник, пл.Свети  Иван Рилски 1 А, а за населените места от кметовете /км.наместници/   или определените от тях лица .

 За ОБЩИНА РАДОМИР

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СИК                           № СИК

       ОУ“Хр.Смирненски“                                     1436000016

Заявки за  помощ  при придвижване в изборния ден  04.04,2021г. могат да се правят  до 11,00  часа  на тел.0882 477 677 

За ОБЩИНА ТРЪН

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СИК                           № СИК

                                                                         145100002

Заявки за помощ при придвижването до избирателната секция в изборния ден ще се приемат от кметските наместници по населени места и служителите на общината на адрес гр.Трън , пл. Владо Тричков № 1 на 02.04.2021г. 03.04.2021г. от 8.30 ч. до 17.00 ч. , на 04.04.2021г. от 07.00 ч. до 16.00 часа на следните телефони

Р. Драганова, ръководител на ОТП – 0888798688

К.Владимирова  гл. спец. „ГРАО“- 0876807882

Л.Иванова гл. спец. „ГРАО“- 0886 979 712

22.03.2021

Съобщение

ВАЖНИ РЕШЕНИЯ НА ЦИК, касаещи работата на СИК в изборния ден и следизборния ден на 04.04.2021г.:

Решение № 2272-НС от 20.03.2021г. относно начина на сгъване на хартиената бюлетина,поставяне на печати и откъсване на полето с номера при гласуване в изборите за народни представители на 04.04.2021г.

 https://www.cik.bg/bg/decisions/2272/2021-03-20

 Решение № 2272-НС от 20.03.2021г. относно опаковане и предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК и на общинската администрация от изборите за народни представители на 4 април 2021 г. и тяхното съхраняване

https://www.cik.bg/bg/decisions/2220/2021-03-15

 Решение № 2210-НС от 15.03.2021г. относно преброяване на предпочитанията (преференциите) при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

https://www.cik.bg/bg/decisions/2210/2021-03-12

 Решение № 2122-НС от 23.02.2021г. относно гласуване на избиратели с лични документи за самоличност с изтекъл срок на валидност в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

https://www.cik.bg/bg/decisions/2122/2021-02-23

 Решение № 2148-НС от 01.03.2021г. относно гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

https://www.cik.bg/bg/decisions/2148/2021-03-01

 

20.03.2021

Съобщение

С Решение № 2261-НС от 19.04.2021г. ЦИК прие методическите указания по прилагане на Изборния кодекс за СИК при гласуване с хартиени бюлетини и специциализирани устройства за машинно гласуване, както и методическите указания по прилагане на Изборния кодекс за СИК при гласуване с хартиени бюлетини. 

 

19.03.2021

Съобщение

 

На основание т. 7 от Решение № 2134-НС от 25.02.2021 г. на ЦИК и  уведомление  с писмо с изх. № НС-15-163/15.03.2021 г. на ЦИК относно прието протоколно решение на от 15.03.2021 г. на ЦИК, с което е разрешено публикуване на образеца на бюлетината за района на интернет страницата на РИК, РИК Перник публикува образеца на бюлетината за 14 изборен район Пернишки в изборите за народни представители на 4 април 2021г.

 

15.03.2021

Съобщение

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 4 АПРИЛ 2021 Г. В РИК 14 - ПЕРНИШКИ

РИК 14 - Пернишки, уведомява партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021г. в изборен район № 14 - Пернишки, че процедурата по регистрация на застъпници и заместващи застъпници е регламентирана с Решение № 2149-НС/01.03.2021г. на ЦИК.

Регистрацията на застъпниците се осъществява чрез подаване на заявление по образец (Приложение № 1 към решение № 2149/01.03.2021г. на ЦИК ) до РИК – Перник  в срок до – 17,00 часа на 3 април 2021 г., както и списък за публикуване по бразец (Приложение № 2 към решение № 2149/01.03.2021г. на ЦИК ). Списъкът за публикуване следва да бъде представен и на технически носител по посочения по - долу образец.

Комисията приема документи в рамките на обявеното работно време от 9.00 часа до 17.00 часа – всеки ден.

Общ брой избирателни секции за изборен район № 14 – Пернишки – 268 .

Необходими изборни книжа за публикуване на упълномощени представители:

Важно:  Да се използва САМО приложения файл в Excel формат за изготвяне на техническия носител на списъците!!!

Списък - Форма за регистриране на представители

15.03.2021

Съобщение

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 4 АПРИЛ 2021 Г. В РИК 14 - ПЕРНИШКИ

РИК 14 - Пернишки, уведомява партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021г. в изборен район № 14 - Пернишки, че процедурата по ПУБЛИКУВАНЕ НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ е регламентирана с Решение № 2149-НС/01.03.2021г. на ЦИК.

Публикуването на упълномощените представители се осъществява чрез подаване на заявление по образец (Приложение № 1 към решение № 2149-НС от 1 март 2021г. ) до РИК – Перник  в срок до – 17,00 часа на 3 април 2021 г., както и списък  за публикуване /приложение № 2 към решение № 2149-НС от 1 март 2021г./

Комисията приема документи в рамките на обявеното работно време от 9.00 часа до 17.00 часа – всеки ден.

Общ брой избирателни секции за изборен район № 14 – Пернишки – 268 .

Необходими изборни книжа за регистрация на застъпници и заместващи застъпници:

Приложение № 40-НС - Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа;

Приложение № 41-НС - Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа;

Приложение № 42-НС - Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници.

Важно:  Да се използва САМО приложения файл в Excel формат за изготвяне на техническия носител на списъците!!!

Списъци - файл в Excel формат

 

28.02.2021

Съобщение

На основание чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Заявлението се подава писмено пред органите по настоящ адрес на избирателя : до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник в срок до 20.03.2021 г.

22.02.2021

Съобщение

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ 

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

18.02.2021

Съобщение

УКАЗАНИЯ ЗА РИК

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

 

 1. РИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
 2. Членовете на РИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. РИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборитe за народни представители на 4 април 2021 г. се обработват от РИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. 5. Лични данни са: ЕГН, адрес, данни по документ за самоличност, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. 6. Обработване на лични данни от РИК за целите на изборния процес е:

- назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;

- издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети;

- списъци на представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите;

- приемане и работа с избирателни списъци;

- приемане и обработване на жалби на сигнали;

- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на РИК.

- вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на РИК.

 1. 7. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите.
 2. 8. РИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. 9. Забрани:

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на РИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

9.3. Забранява се на РИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

 1. 10. Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите на застъпниците и представителите, както и във всички други изборни книжа на РИК, съдържащи лични данни.
 2. 11. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 3. 12. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на РИК или определен от него член на РИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от РИК уведомява КЗЛД.

 

 

Информационен лист относно обработването от

РИК на лични данни в изборите

 

 1. РИК № 14 - Пернишки, с адрес гр. Перник, пл. Свети Иван Рилски, № 1Б, ет. 13, стая 1304 /сградата на Областна администрация - Перник, е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2019 г.

РИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. РИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на политическите партии, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от РИК до предаването им на ЦИК и съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от областната администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. РИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 7. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]

 

 

18.02.2021

Съобщение

УКАЗАНИЯ ЗА СИК

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

 

 1. СИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Членовете на СИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 2. СИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 3. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. се обработват от СИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 4. Лични данни са: ЕГН, адрес, данни по документ за самоличност, подпис и други лични данни, предвидени в ИК.
 5. Обработване на лични данни от СИК за целите на изборния процес е:

- запознаване и работа с избирателния списък, списък на заличените лица, списък за допълнително вписване на придружителите;

- приемане и обработване на лични данни от декларации;

- получаване, записване на лични данни от документ за самоличност или други документи като удостоверения от МВР, удостоверения за гласуване на друго място и други;

- задържане на документа за самоличност по време на гласуването;

- заличаване на лични данни от списъка на заличените лица;

- приемане и обработване на жалби на сигнали;

- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на СИК;

 1. Субекти на лични данни са: избирателите, придружителите, застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидати.
 2. СИК задържа личната карта или другите документи за самоличност на избирателя при процеса на гласуването до полагането на подпис от избирателя в избирателния списък след упражняване на правото на глас.
 3. Когато в 20.00 часа пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят, при установяване на техния брой и самоличност, събират и задържат личните карти до упражняване правото на глас, но не по-късно от 21:00 часа.
 4. Забрани:

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса  на работа на СИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

9.2. Забранява се на членовете на СИК да оповестяват личните данни на избирателите на глас.

9.3. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

9.4. Забранява се на СИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

 1. Застъпниците, наблюдателите, представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, и кандидатите нямат право на достъп до личните данни, вписани в избирателния списък, в списъка за допълнително вписване на придружителите или в забранителния списък.
 2. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 3. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на СИК или определен от него член на СИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща……. Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от СИК уведомява КЗЛД.

 

 

 

Информационен лист  относно обработването на

лични данни в изборите от СИК

 

 1. СИК № ……….., с адрес ……………, е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

СИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. СИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, придружители, застъпници, наблюдатели, представители на политическите партии, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от СИК до предаването им на РИК и съответната общинска администрация. След предаването им, личните данни се съхраняват от РИК, съответно от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право в изборния ден на информация, достъп или корекция само на данните, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. Лицата, които желаят да упражнят правото си на глас, са длъжни да предоставят съответния обем лични данни, посочен в ИК. Непредоставянето на лични данни по документ за самоличност на СИК е пречка за упражняването на правото на глас.
 7. СИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 8. За контакт с длъжностното лице по защита на личните данни може да се обърнете на имейл [email protected].

 

17.02.2021

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

РИК - ПЕРНИК, уведомява, че съгласно решение на ЦИК - № 2062-НС от 16.02.2021г.  

Районните избирателни комисии (РИК) назначават съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в срок до 1 март 2021 г. и съставите на ПСИК за избиратели с трайни увреждания не по-късно от 24 март 2021 г. и утвърждават списъка на резервните членове.

2. След влизане в сила на заповедта на кмета за определяне броя на секциите на територията на общината РИК със свое решение определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината, а за градовете с районно деление за територията на всеки административен район.

3. В срок до 22 февруари 2021 г., при кмета на общината/района се провеждат консултации за сформиране съставите на СИК. Консултациите за ПСИК за избиратели с трайни увреждания се провеждат не по-късно от 16 март 2021 г., ако не са проведени заедно с консултациите за СИК.

Консултациите са публични. Денят, часът и мястото на провеждане на консултациите се оповестяват публично не по-късно от три дни преди провеждането им и се публикуват на интернет страницата на общинската администрация.

5. В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание.

Парламентарно представени партии и коалиции са:

а) партия ГЕРБ е с парламентарна група от 95 народни представители;

б) коалиция „БСП за България“ е с парламентарна група от 70 народни представители;

в) партия ДПС е с парламентарна група от 25 народни представители;

г) коалиция „Обединени патриоти“ е с парламентарна група от 21 народни представители;

д) партия ВОЛЯ е с парламентарна група от 12 народни представители.

Нечленуващи в парламентарни групи са 17 народни представители.

Общият брой на депутатите, членуващи в парламентарните групи, е 223.

6. В консултациите участва и коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена.

7. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

8. При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

9. За проведените консултации се съставя протокол, в който се вписват имената на участвалите лица и в какво качество участват; направените предложения, възражения, особени мнения, становището по предложенията на другите участници, постигнатото съгласие или ако такова не е налице, в какво се изразява съгласието между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите.

10. Протоколът се подписва от всички участвали в консултациите лица.

Неподписването на протокола от участвал в консултациите упълномощен представител на партия или коалиция води до липса на постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на съответната община или административен район.

11. Към протокола се прилагат постъпилите писмени възражения, особените мнения, когато протоколът е подписан с особено мнение; мотивите за отказ да бъде подписан протоколът, а също така:

- поканите до партиите и коалициите за участие в консултациите;

- доказателства за публичното оповестяване на деня, часа и мястото на консултациите;

- копия от удостоверенията за актуално състояние на партиите, заверени от участвалите в консултациите лица, съответно копие от решението за образуване на коалицията;

- пълномощните от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

- предложенията на партиите и коалициите за съставите на СИК и за резервни членове на СИК.

12. Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник-председател, секретар и членове.

Броят на членовете на СИК, в това число председател, заместник-председател и секретар, е:

а) до 7 членове, но не по-малко от 5 членове – за секции с до 500 избиратели и за СИК, обслужваща подвижна избирателна кутия за избиратели с трайни увреждания;

б) до 9 членове, но не по-малко от 5 членове за секции с над 500 избиратели.

13. При назначаването на членовете и на ръководството на СИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък.

14. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един член за всяка СИК.

15. Коалицията, която не е парламентарно представена, но има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент има право на не повече от две на сто  от членовете на СИК, но не по-малко от един член в рамките на общината или административния район.

16. Местата в ръководствата на СИК и местата за членовете се разпределят поотделно по общини или административни райони.

При назначаване на съставите на СИК местата, полагащи се на партиите и коалициите, се разпределят равномерно на територията на общината.

17. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

18. При назначаване на съставите на СИК и ръководствата им се спазват Методическите указания, приложение към настоящото решение.

19. За членове на СИК се назначават лица, които имат право да гласуват в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. и владеят български език.

20. Член на СИК не може да бъде:

- кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за народен представител;

- на изборна длъжност в държавен или местен орган;

- орган на изпълнителната власт;

- заместник-министри, главен секретар на президента на републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;

- съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд или в Административен съд;

- прокурор или следовател;

- заместник-областен управител или заместник-кмет;

- военнослужещ във въоръжените сили, служител в МВР, в Държавна агенция „Разузнаване“, в Национална служба за охрана, в Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

21. Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си:

а) съпрузи;

б) във фактическо съжителство;

в) роднини по права линия;

г) братя и сестри.

22. Член на СИК не може да участва в повече от едно качество в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. – кандидат, застъпник, наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на друга избирателна комисия, анкетьор, придружител или да участва в друго подобно качество, свързано с подготовката и произвеждането на изборите.

23. Когато при консултациите партиите и коалициите постигнат съгласие, кметът на общината/административния район изпраща на РИК в срок до 27.02.2021 г., а при консултациите за състава на ПСИК – не по-късно от 19.03.2021 г. следните документи:

а) писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията, която ги предлага и телефон за връзка. Предложението на кмета не може да се отличава от вписаното в протокола съгласие между участвалите в консултациите партии и коалиции и подписано от тях;

б) списък на резервните членове със същото съдържание;

в) предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;

г) копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията или решение за създаване на коалицията;

д) пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите се представляват от пълномощник, както и адрес, телефон и лице за контакт;

е) представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;

ж) протокола от консултациите и приложените към него възражения, особени мнения и мотиви за отказ да бъде подписан протоколът, ако има такъв;

з) копие от съобщението за провеждане на консултациите и начинът на оповестяването му.

24. Когато между участвалите в консултациите не е постигнато съгласие, кметът на общината/административния район изпраща незабавно на РИК, в срок до 27.02.2021 г., документите по т. 23.

25. Районната избирателна комисия назначава съставите на СИК веднага след получаване на документите по т. 23, в срок до 01.03.2021 г., съответно назначава съставите на ПСИК не по-късно от 24.03.2021 г.

а) при постигнато съгласие:

аа) по предложението на кмета по т. 23, буква „а“, когато то отговаря на постигнатото и вписано в протокола съгласие между партиите и коалициите, участвали в консултациите;

бб) ако кметът на общината не е направил предложение – въз основа на отразеното в протокола от консултациите разпределение на местата в СИК и предложенията на партиите и коалициите, приложени към протокола от консултациите;

вв) когато предложението на кмета не съответства на постигнатото и вписано в протокола съгласие между партиите и коалициите – по вписаното в протокола съгласие между партиите и коалициите, участвали в консултациите и подписано от тях;

б) когато не е постигнато съгласие – въз основа на предложенията на партиите и коалициите при спазване изискванията на т. 13 - 15 от това решение, в срок до 01.03.2021 г.

26. Когато кметът на общината/административния район не е изготвил предложение той изпраща на РИК документите по т. 23 от това решение в посочения в същата точка срок.

27. Районната избирателна комисия приема решение за назначаване съставите на СИК в общината/административния район. Освен разпределението на местата в ръководството на СИК и броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция, решението съдържа и имената на назначените членове във всяка отделна СИК.

28. Когато РИК не вземе решение за разпределение на местата в СИК и не назначи СИК, тя изпраща незабавно, но не по-късно от 10.03.2021 г. (24 дни преди изборния ден) цялата документация на ЦИК, която назначава съставите на СИК.

29. С решението за назначаване на съставите на СИК се утвърждават и списъците на резервните членове, предложени от всяка от участвалите в консултациите партии и коалиции.

30. Решението на РИК за назначаване на СИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73, ал. 1, изречение първо от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

17.02.2021

Съобщение

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2063-НС
София, 16 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: жребий при попълване съставите на СИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 92, ал. 3 и ал. 9 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. В случай че парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, не са направили поименни предложения за полагащия им се брой членове съгласно Решение № 2062-НС от 16 февруари 2021 г. на ЦИК или са направили предложения за по-малък от полагащия им се брой членове, се провеждат допълнителни консултации за попълване на незаетите места между всички участвали в консултациите партии и коалиции при спазване на изискванията на Изборния кодекс и цитираното решение на ЦИК.

Ако при допълнителните консултации не се постигне споразумение, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите при кмета на съответната община, чрез жребий.

2. За проведения жребий се съставя протокол, който се подписва от участвалите в консултациите и при провеждане на жребия партии и коалиции и от кмета на общината или определеното с негова заповед длъжностно лице, което провежда консултациите.

3. Под други партии и коалиции по смисъла на чл. 92, ал. 9, изр. първо ИК следва да се разбира участвалите в консултациите по чл. 91, ал. 2 ИК партии и коалиции, които нямат избрани свои представители в Народното събрание или в Европейския парламент.

Когато в консултациите не са участвали други партии и коалиции, жребият се провежда между участвалите на консултациите партии и коалиции.

4. Ред за провеждане на жребий:

4.1. другите партии по т. 3 правят предложение за член на СИК, но не повече от 2% (за всяка от партиите и коалициите) от общия брой на членовете на СИК на територията на съответната община;

4.2. ако предложенията са повече от броя на незаетите места, се провежда жребий между партиите и коалициите по т. 3. За жребия се води протокол.

4.3. в отделни празни и непрозрачни пликове се поставя лист с изписано наименованието на всяка една от партиите и коалициите по т. 3, направили предложение;

4.4. кметът на общината или длъжностното лице, определено със заповед на кмета на общината, което провежда консултациите, разбърква пликовете по т. 4.3., след което поканва участващо в консултациите лице да изтегля последователно пликове до изчерпване на броя на незаетите места;

4.5. след изтеглянето на всеки от пликовете пликът се отваря и в протокола се вписва наименованието на партията или коалицията и имената на предложения от нея член на СИК. Процедурата се повтаря до запълване на всички незаети места.

5. Когато при проведения жребий по т. 4 са останали незаети места, предложения за попълване на съставите на СИК се правят от участвалите в консултациите по чл. 91, ал. 2 ИК партии и коалиции.

Жребият в тези случаи се провежда по реда на т. 4.3. – 4.5. от настоящото решение между участвалите в консултациите партии и коалиции при спазване на разпоредбата на чл. 92, ал. 3 ИК.

6. При преразпределението на незаетите места в СИК и техните ръководства следва да се спазват изискванията на чл. 92, ал. 3 ИК – никоя партия или коалиция не може да има повече от половината от членовете във всяка една СИК и председателят, заместник-председателят и секретарят трябва да са предложени от различни партии и коалиции.

 

 

Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

15.02.2021

Съобщение

С решение № 3-НС от 13.02.2021г. РИК - Перник обявяви срок за подаване на документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021г., както следва :

от 15 февруари 2021г.  до 22 февруари 2021 г. включително.

Когато при проверка на представените документи, се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация.

Срокът на партиите, коалициите и инициативните комитети за представяне на предложения за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021г. е, както следва :

от 15 февруари 2021г.  до 17,00 часа на 02 март 2021 г.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация.

Приемането на документите се извършва всеки календарен ден  - от 9.00 часа до 17.00 часа в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски“, № 1Б, ет. 13, стая 1304 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 222-НС / 07.04.2021

  относно: жалба подадена от Виктория Валентинова Кирилова, упълномощен представител на коалиция „Изправи се! Мутри вън“.

 • № 221-НС / 04.04.2021

  относно: анонимен сигнал за нередности в 13-то училище

 • № 220-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал за неработеща машина в СИК 143200042

всички решения