Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 94-ЕП
Перник, 30.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване състава на СИК в град Радомир, община Радомир, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Радомир  с изх. № АО 94-00-420/25.04.2019 г., заведено в РИК - Перник с вх. № 21/25.04.2019 г.. Към писмото е представен протокол от проведената среща с представителите  на парламентарно  представените партии и коалиции, заедно с писмените им предложения за назначаване състава на всички СИК. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на квотното разпределение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на град Радомир.

           На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс и решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Перник

Р Е Ш И :

           Назначава състава на СИК, в град Радомир, община Радомир, област Перник в изборите  за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

 

143600001

Корнелия Димитрова Дойчева

председател

 

Юлиана Иванова Савова-Стоилова

зам. председател

 

Божин Атанасов Илиев

секретар

 

Даринка Димитрова Кирилова-Стоименова

член

 

Анелия Димитрова Александрова

член

 

Гинка Иванова Янева

член

 

Димитринка Николова Найденова

член

 

Екатерина Иванова Сучева

член

 

Елка Тодорова Първанова

член

 

 

 

143600002

Антония Емилова Иванова

председател

 

Петя Стоянова Илиева

зам. председател

 

Христо Георгиев Христов

секретар

 

Даниела Троянова Маркова

член

 

Иванка Георгиева Кирилова

член

 

Ганка Бориславова Тодорова

член

 

Мариана Андреева Андреева

член

 

Янка Иванова Мирчева

член

 

Стоил Страхилов Йордански

член

 

 

 

143600003

Гинка Иванова Георгиева

председател

 

Нина Огнемирова Николаева

зам. председател

 

Галина Николова Костадинова

секретар

 

Александра Кирилова Александрова-Борисова

член

 

Катя Павлова Гигова

член

 

Ангелинка Арсова Димитрова

член

 

Наташа Стоилова Паргова

член

 

Янка Генадиева Генадиева

член

 

Анелия Кирилова Котева

член

 

 

 

143600004

Асенка Кирилова Николова

председател

 

Елена Йорданова Петрова

зам. председател

 

Митко Петров Цанев

секретар

 

Мария Славчова Евдокимова

член

 

Иванка Цанова Накова

член

 

Цветелина Василева Методиева

член

 

Елица Василева Андонова

член

 

Елена Пламенова Симеонова

член

 

Светлана Методиева Мирчева

член

 

 

 

143600005

Силва Кирилова Ковачева

председател

 

Милодорка Димитрова Райчева

зам. председател

 

Евдокия Павлова Пиперкова

секретар

 

Свежа Кирилова Алексова

член

 

Албена Станкова Иванова

член

 

Татяна Любенова Лалошева

член

 

Цветелина Георгиева Димитрова

член

 

Виолетка Велкова Иванова

член

 

Радостина Андонова Цветкова

член

 

 

 

143600006

Сийка Мирчова Николова

председател

 

Нина Цветанова Янева

зам. председател

 

Здравка Димитрова Крумова

секретар

 

Венелина Рубин Младенова

член

 

Йоана Валериева Стоянова

член

 

Любка Петрова Николова

член

 

Стамен Николов Миков

член

 

Елеонора Ангелова Стефанова

член

 

Лиляна Владимирова Васева

член

 

 

 

143600007

Невена Иванова Петкова

председател

 

Станислава Каменова Василева

зам. председател

 

Ася Венчова Райчева

секретар

 

Татяна Борисова Янева

член

 

Ивайло Валентинов Лазаров

член

 

Елка Илиева Любенова

член

 

Иванка Методиева Филипова

член

 

Янка Генадиева Генадиева

член

 

Елза Мирославова Иванова

член

 

 

 

143600008

Ваня Цветанова Ценева

председател

 

Екатерина Георгиева Николова

зам. председател

 

Надежда Славова Боборачка

секретар

 

Венетка Методиева Миленова

член

 

Нели Рахилова Стоянова

член

 

Стоянка Найчова Александрова

член

 

Зоя Методиева Евлогиева

член

 

Гергана Кирилова Божилова

член

 

Слави Валентинов Иванов

член

 

 

 

143600009

Гергана Божидарова Сотирова

председател

 

Даниела Евтимова Накова

зам. председател

 

Розалия Детелинова Стефанова

секретар

 

Диана Владимирова Крумова

член

 

Росен Иванов Димитров

член

 

Росица Петрова Първанова

член

 

Светла Йорданова Добрева

член

 

Златка Стоилова Атанасова

член

 

Юлиян Красимиров Давидков

член

 

 

 

143600010

Светослав Руменов Русев

председател

 

Миглена Василева Методиева

зам. председател

 

Емилия Асенова Василева

секретар

 

Калинка Йорданова Станимирова

член

 

Калинка Велкова Драганова

член

 

Лиляна Асенова   Стоименова

член

 

Искра Георгиева Петрова

член

 

Мая Данаилова Ватрачка

член

 

Емилия Методиева Мирчева

член

 

 

 

143600011

Оля Костадинова Михайлова

председател

 

Людмила Иванова Георгиева

зам. председател

 

Славка Стоянова Борисова

секретар

 

Виолета Иванова Иванова

член

 

Марияна Асенова Асенова

член

 

Теменушка Иванова Ефтимова

член

 

Милена Миленова Иванова

член

 

 

 

143600012

Васил Огнянов Джоргов

председател

 

Ива Димитрова Иванова

зам. председател

 

Руска Димитрова Пращейна

секретар

 

Надя Стефанова Стоянова

член

 

Магдалина Михайлова Мирчева

член

 

Филена Иванова Крумова

член

 

Радослава Генадиева Генадиева

член

 

Татяна Добринова Стаменова

член

 

Венета Георгиева Йорданска

член

 

 

 

143600013

Райка Първанова Методиева

председател

 

Цветелина Петрова Русева

зам. председател

 

Ирена Георгиева Миркова

секретар

 

Светлана Викторова Милева

член

 

Мирияна Боянова Миткова

член

 

Красимира Йорданова Йорданова

член

 

Елка Станкова Андонова

член

 

Ивайло Георгиев Димитров

член

 

Мариета Маринова Стоянова

член

 

 

 

143600014

Вергиния Георгиева Димитрова-Стоянова

председател

 

Тодора Димитрова Петрова

зам. председател

 

Елена Георгиева Кожухарова

секретар

 

Евелина Емилова Димитрова

член

 

Ветка Драгомирова Василева

член

 

Емилия Асенова Пашина

член

 

Крум Велев Клинков

член

 

Миглена Десиславова Петрова

член

 

Мая Чавдарова Чочова

член

 

 

 

143600015

Миглена Димчева Назърска

председател

 

Стефка Милчова Щрапулина

зам. председател

 

Станка Асенова Станкова

секретар

 

Жения Йорданова Желязкова

член

 

Розалина Георгиева Сергиева

член

 

Маргарита Станкова Первазова

член

 

Силвана Боянова Венкова

член

 

Анета Данаилова Кирилова

член

 

Соня Ангелова Ангелова

член

 

 

 

143600016

Цветалина Василева Христова

председател

 

Илиана Йорданова Боянова

зам. председател

 

Весела Атанасова Бояджиева

секретар

 

Николина Иванова Димова

член

 

Веселина Методиева Дуева

член

 

 Георги Иванов Костадинов

член

 

Даниела Ангелова Йорданова

член

 

 

 

143600017

Анастасия Пламенова Янкова

председател

 

Кирил Огнянов Кирилов

зам. председател

 

Таня Иванова Костадинова

секретар

 

Стоил Димитров Стоилов

член

 

Лиляна Ангелова Методиева

член

 

Стефка Кирилова Василева

член

 

Кристиан Валентинов Иванов

член

 

Ева Йорданова Крюгерова

член

 

Жасмина Здравкова Васева-Петрова

член

 

 

 

143600018

Милена Симеонова Димитрова

председател

 

Светла Теофилова Велинова

зам. председател

 

Николай Георгиев Николов

секретар

 

Моника Иванова Пенкова

член

 

Галя Захариева Стоянчова

член

 

Лиляна Кирилова Зарева

член

 

Антоанета Владимирова Смилкова

член

 

Милена Ангелова Станкова

член

 

Йордан Сашов Томов

член

143600034

Камелия Иванова Асенова

председател

 

Емил Димитров Стаменов

зам. председател

 

Надя Антонова Сабахова

секретар

 

Мария Лазарова Димитрова

член

 

Валентин Иванов Миланов

член

143600047

Ивайло Жориев Симеонов

председател

 

Юлия Димитрова Халаджова

зам. председател

 

Росинка Йорданова Фиодорова

секретар

 

Симеон Гервазиев Станойков

член

 

Ива Георгиева Стефанова

член

143600051

Росица Владова Василева

председател

 

Илиана Стефанова Спасова

зам. председател

 

Йордан Илчов Паргов

секретар

 

Нигрита Йорданова Христова

член

 

Ренета Христова Драгомирова

член

 

Виолета Янева Митова

член

 

Роза Методиева Георгиева

член

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 30.04.2019 в 17:57 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 345-ЕП / 27.05.2019

  относно: Сигнал на нарушаване на тайната на вота при гласуване с машинно устройство

 • № 344-ЕП / 27.05.2019

  относно: сигнал за неправилно недопуснат избирател да гласува

 • № 343-ЕП / 26.05.2019

  относно: сигнал за неправилно допуснат избирател да гласува с придружител

всички решения