Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 3-ЕП
Перник, 11.04.2019

ОТНОСНО: формирането на единната номерация на избирателните секции в изборния район на Районна избирателна комисия – Перник за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 72, ал.1, т.6, чл.8, ал.2 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 9 от  26.03.2019 г. на ЦИК, както и постъпилите в РИК-Перник заповеди на кметове за определяне на броя на секциите по общини Районна избирателна комисия - Перник

Р Е Ш И:

 1. Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида:

АА ВВ СС ХХХ

където:

АА е номерът на областта - 14

ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).

СС е номерът на административния район съгласно ЕКАТТЕ в общините с районно деление, а за останалите се записва 00 (нула-нула).

ХХХ е номерът на секцията в общината

 

 1. РИК формира Единната номерация на Секционните избирателни комисии за 14 район, Перник област, по общини както следва:

 

община

населено място

№  СИК/ПСИК

1

Брезник

гр.Брезник

140800001

2

Брезник

гр.Брезник

140800002

3

Брезник

гр.Брезник\с.Бабица,с.Арзан,с.Гоз,с.Д.Романци

140800003

4

Брезник

гр.Брезник

140800004

5

Брезник

гр.Брезник-ЦНСТ

140800005

6

Брезник

гр.Брезник

140800007

7

Брезник

с.Красава\с.Озърновци,с.Брусник,с.Г.Романци,

с.Завала,с.Ярославци

140800008

8

Брезник

с.Гърло\с.Муртинци,с.Билинци,с.Видрица

140800009

9

Брезник

с.Ребро

140800010

10

Брезник

с.Брезнишки извор\с.Кривонос

140800011

11

Брезник

с.Садовик

140800012

12

Брезник

с.Конска

140800013

13

Брезник

с.Режанци

140800014

14

Брезник

с.Бегуновци

140800015

15

Брезник

с.Банище\с.Ръжавец

140800016

16

Брезник

с.Станьовци\с.Душинци

140800017

17

Брезник

ПСИК

140800018

18

Брезник

с.Долна Секирна\с.Г.Секирна

140800019

19

Брезник

с.Кошарево

140800020

20

Брезник

с.Гигинци

140800021

21

Брезник

с.Непразненци

140800022

22

Брезник

с.Ноевци

140800023

23

Брезник

с.Велковци

140800024

24

Брезник

с.Сопица

140800025

25

Брезник

с.Слаковци

140800026

26

Земен

гр.Земен

141900001

27

Земен

гр.Земен

141900002

28

Земен

гр.Земен

141900003

29

Земен

с.Блатешница

141900004

30

Земен

с.Жабляно

141900005

31

Земен

с.Пещера

141900006

32

Земен

с.Враня Стена

141900007

33

Земен

с.Калотинци/с.Раянци

141900008

34

Земен

с.Дивля

141900009

35

Земен

с.Г.Глоговица/с.Одраница

141900010

36

Земен

с.Горна Врабча /с.Д.Врабча/с.Смиров дол

141900011

37

Земен

с.Мурено

141900012

38

Земен

с.Елов дор/с.Падине

141900013

39

Земен

с.Габров дол/ с.Беренде

141900014

40

Земен

Земен-ПСИК

141900015

41

Ковачевци

с.Косача/Слатино

142200001

42

Ковачевци

с.Светля

142200002

43

Ковачевци

с.Сирищник

142200003

44

Ковачевци

с.Ковачевци

142200004

45

Ковачевци

с.Ракиловци

142200005

46

Ковачевци

с.Лобош

142200006

47

Ковачевци

с.Калище

142200007

48

Ковачевци

с.Егълница

142200008

49

Ковачевци

с.Чепино

142200009

50

Ковачевци

с.Сирищник

142200010

51

Ковачевци

с.Ковачевци-ПСИК

142200011

52

Перник

гр. Перник/Изток

143200001

53

Перник

гр.Перник/Изток

143200002

54

Перник

гр.Перник/Изток

143200003

55

Перник

гр.Перник/Изток

143200004

56

Перник

гр.Перник/Изток

143200005

57

Перник

гр.Перник/Изток

143200006

58

Перник

гр.Перник/Изток

143200007

59

Перник

гр.Перник/Изток

143200008

60

Перник

гр.Перник/Изток

143200009

61

Перник

гр.Перник/Изток

143200010

62

Перник

гр.Перник/Изток

143200011

63

Перник

гр.Перник/Изток

143200012

64

Перник

гр.Перник/Изток

143200013

65

Перник

гр.Перник/Изток

143200014

66

Перник

гр.Перник/Изток

143200015

67

Перник

гр.Перник/Изток

143200016

68

Перник

гр.Перник/Изток

143200017

69

Перник

гр.Перник/Изток

143200018

70

Перник

гр.Перник/Изток

143200019

71

Перник

гр.Перник/Изток

143200020

72

Перник

гр.Перник/Изток

143200021

73

Перник

гр.Перник/Изток

143200022

74

Перник

гр.Перник/Изток

143200023

75

Перник

гр.Перник/Изток

143200024

76

Перник

гр.Перник/Изток

143200025

77

Перник

гр.Перник/Изток

143200026

78

Перник

гр.Перник/Изток

143200027

79

Перник

гр.Перник/Изток

143200028

80

Перник

гр.Перник/Изток

143200029

81

Перник

гр.Перник/Изток

143200030

82

Перник

гр.Перник/Изток

143200031

83

Перник

гр.Перник/Изток

143200032

84

Перник

гр.Перник/Изток

143200033

85

Перник

гр.Перник/Изток

143200034

86

Перник

с.Г.Бучино

143200035

87

Перник

с.Драгичево

143200036

88

Перник

с.Драгичево

143200037

89

Перник

с.Драгичево

143200038

90

Перник

гр.Перник/Църква

143200039

91

Перник

гр.Перник/Църква

143200040

92

Перник

гр.Перник/Църква

143200041

93

Перник

гр.Перник/Църква

143200042

94

Перник

гр.Перник/Църква

143200043

95

Перник

гр.Перник/Църква

143200044

96

Перник

гр.Перник/Църква

143200045

97

Перник

с.Студена

143200046

98

Перник

с.Студена

143200047

99

Перник

с.Кралев дол

143200048

100

Перник

с.Рударци

143200049

101

Перник

с.Кладница

143200050

102

Перник

с.Боснек/Чуйпетлово

143200051

103

Перник

гр.Перник/ПСИК

143200052

104

Перник

гр.Перник

143200053

105

Перник

гр.Перник

143200054

106

Перник

гр.Перник

143200055

107

Перник

гр.Перник

143200056

108

Перник

гр.Перник

143200057

109

Перник

гр.Перник

143200058

110

Перник

гр.Перник

143200059

111

Перник

гр.Перник

143200060

112

Перник

гр.Перник

143200061

113

Перник

гр.Перник

143200062

114

Перник

гр.Перник

143200063

115

Перник

гр.Перник

143200064

116

Перник

гр.Перник

143200065

117

Перник

гр.Перник

143200066

118

Перник

гр.Перник

143200067

119

Перник

гр.Перник

143200068

120

Перник

гр.Перник

143200069

121

Перник

гр.Перник

143200070

122

Перник

гр.Перник

143200071

123

Перник

гр.Перник

143200072

124

Перник

гр.Перник/Калкас

143200073

125

Перник

гр.Перник

143200074

126

Перник

гр.Перник

143200075

127

Перник

гр.Перник

143200076

128

Перник

гр.Перник

143200077

129

Перник

гр.Перник

143200078

130

Перник

гр.Перник

143200079

131

Перник

гр.Перник

143200080

132

Перник

гр.Перник

143200081

133

Перник

гр.Перник

143200082

134

Перник

гр.Перник

143200083

135

Перник

гр.Перник

143200084

136

Перник

гр.Перник

143200085

137

Перник

гр.Перник

143200086

138

Перник

гр.Перник

143200087

139

Перник

гр.Перник

143200088

140

Перник

гр.Перник

143200089

141

Перник

гр.Перник

143200090

142

Перник

гр.Перник

143200091

143

Перник

Гр.Перник

143200092

144

Перник

гр.Перник

143200093

145

Перник

гр.Перник

143200094

146

Перник

гр.Перник

143200095

147

Перник

гр.Перник

143200096

148

Перник

гр.Перник

143200097

149

Перник

гр.Перник

143200098

150

Перник

гр.Перник

143200099

151

Перник

гр.Перник

143200100

152

Перник

гр.Перник

143200101

153

Перник

гр.Перник/Бела вода

143200102

154

Перник

гр.Перник/Бела вода

143200103

155

Перник

гр.Перник

143200104

156

Перник

гр.Перник

143200105

157

Перник

гр.Перник

143200106

158

Перник

гр.Перник

143200107

159

Перник

гр.Перник

143200108

160

Перник

гр.Перник

143200109

161

Перник

гр.Перник

143200110

162

Перник

гр.Перник

143200111

163

Перник

гр.Перник

143200112

164

Перник

гр.Перник

143200113

165

Перник

гр.Перник

143200114

166

Перник

гр.Перник

143200115

167

Перник

гр.Перник

143200116

168

Перник

гр.Перник

143200117

169

Перник

с.Люлин

143200118

170

Перник

с.Дивотино

143200119

171

Перник

с.Дивотино

143200120

172

Перник

с.Мещица

143200121

173

Перник

с.Витановци

143200122

174

Перник

с.Расник

143200123

175

Перник

с.Вискяр

143200124

176

Перник

с.Радуй

143200125

177

Перник

гр.Батановци

143200126

178

Перник

гр.Батановци

143200127

179

Перник

гр.Батановци

143200128

180

Перник

с.Черна гора

143200129

181

Перник

с.Богданов дол

143200130

182

Перник

с.Ярджиловци

143200131

183

Перник

с.Ярджиловци

143200132

184

Перник

с.Зидарци/Планицица

143200133

185

Перник

с.Лесковец

143200134

186

Перник

Селищен дол

143200135

187

Перник

Рударци

143200136

188

Радомир

гр.Радомир

143600001

189

Радомир

гр.Радомир

143600002

190

Радомир

гр.Радомир

143600003

191

Радомир

гр.Радомир

143600004

192

Радомир

гр.Радомир

143600005

193

Радомир

гр.Радомир

143600006

194

Радомир

гр.Радомир

143600007

195

Радомир

гр.Радомир

143600008

196

Радомир

гр.Радомир

143600009

197

Радомир

гр.Радомир

143600010

198

Радомир

гр.Радомир

143600011

199

Радомир

гр.Радомир

143600012

200

Радомир

гр.Радомир

143600013

201

Радомир

гр.Радомир

143600014

202

Радомир

гр.Радомир

143600015

203

Радомир

гр.Радомир

143600016

204

Радомир

гр.Радомир

143600017

205

Радомир

гр.Радомир\ кв.Върба

143600018

206

Радомир

с.Дрен

143600019

207

Радомир

с.Дрен

143600020

208

Радомир

с.Дрен

143600021

209

Радомир

с.Долна Диканя

143600022

210

Радомир

с.Горна Диканя

143600023

211

Радомир

с.Гълъбник

143600024

212

Радомир

с.Друган

143600025

213

Радомир

с.Старо село

143600026

214

Радомир

с.Владимир

143600027

215

Радомир

с.Чуковец

143600028

216

Радомир

с.Кондофрей

143600029

217

Радомир

с.Касилаг

143600030

218

Радомир

с.Жедна

143600031

219

Радомир

с.Долни Раковец

143600032

220

Радомир

с.Стефаново

143600033

221

Радомир

Радомир/ПСИК

143600034

222

Радомир

с.Житуша

143600035

223

Радомир

с.Кленовик

143600036

224

Радомир

с.Извор

143600037

225

Радомир

с.Негованци

143600038

226

Радомир

с.Углярци

143600039

227

Радомир

с.Байкалско/ с.Драгомирово

143600040

228

Радомир

с.Дебели лаг

143600041

229

Радомир

с.Прибой

143600042

230

Радомир

с.Кошарите/Беланица

143600043

231

Радомир

с.Бобораци

143600044

232

Радомир

с. Поцърненци

143600045

233

Радомир

с.Копаница, с. Радибош

143600046

234

Радомир

Подвижна СИК

143600047

235

Радомир

с.Николаево

143600048

236

Радомир

с.Борнарево

143600049

237

Радомир

с.Червена могила

143600050

238

Радомир

гр.Радомир-ДСХ

143600051

239

Трън

гр.Трън

145100001

240

Трън

гр.Трън

145100002

241

Трън

гр.Трън

145100003

242

Трън

гр.Трън/с.Банкя

145100004

243

Трън

с. Туроковци/с.Бераинци

14510г0005

244

Трън

с. Зелени град/с.Забел, с.Ярловци,с.Лешниковци,

145100006

245

Трън

с. Главановци/с.Милославци, с.Насалевци,с. Рани луг, с. Цигриловци

145100007

246

Трън

с. Слишовци/ с. Бохова, с.Джинджовци,с.Раяновци, с.Стрезимировци

145100008

247

Трън

с. Бусинци/с.Бераинци, с.Студен извор, с.Радово,

145100009

248

Трън

с. Вукан/с.Еловица, с.Кожинци, с.Костуринци,с.Мрамор, с. Стойчовци

145100010

249

Трън

с. Долна Мелна/с.Горна Мелна, с.Къшле, с.Шипковица, с.Дълга лука

145100011

250

Трън

с. Лева река/с.Видрар, с.Горочевци, с.Докьовци, с.Пенкьовци

145100012

251

Трън

с. Ерул

145100013

252

Трън

с. Глоговица

145100014

253

Трън

с. Велиново/с.Милкьовци,

145100015

254

Трън

с.Неделково/ с.Лялинци, с.Парамун

145100016

255

Трън

с.Филиповци/с.Бутроинци,с.Мракетинци

145100017

256

Трън

с.Ездимирци/с.Врабча, с.Проданча

145100018

257

Трън

с.Ломница/с.Богоина

145100019

258

259

260

Трън

Трън

Трън

гр.Трън- ЦНСТ

с. Филиповци Дом за стари хора

ПСИК

145100020

145100021

145100022

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 11.04.2019 в 18:50 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 345-ЕП / 27.05.2019

  относно: Сигнал на нарушаване на тайната на вота при гласуване с машинно устройство

 • № 344-ЕП / 27.05.2019

  относно: сигнал за неправилно недопуснат избирател да гласува

 • № 343-ЕП / 26.05.2019

  относно: сигнал за неправилно допуснат избирател да гласува с придружител

всички решения