Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 223-ЕП
Перник, 20.05.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в с. Големо Бучино, община ПЕРНИК, област Перник.

Постъпило е заявление с вх. № 121/20.05.2019г. от Радосвета Кирова, представител на ДПС, за промяна в състава на СИК в с. Големо Бучино, община ПЕРНИК, област Перник.                

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, във вр. с Решение № 29 – ЕП от 24.04.2019г., Районната избирателна комисия – Перник.

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА МАРИН ВАСКОВ МАРИНОВ като ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 143600035 Големо Бучино, община ПЕРНИК, област Перник и анулира издаденото удостоверение.

НАЗНАЧАВА СТАНКА ИВАНОВА МИКОВА  като ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 143600035 Големо Бучино, община ПЕРНИК, област Перник .

     Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 21.05.2019 в 08:03 часа

Календар

Решения

  • № 345-ЕП / 27.05.2019

    относно: Сигнал на нарушаване на тайната на вота при гласуване с машинно устройство

  • № 344-ЕП / 27.05.2019

    относно: сигнал за неправилно недопуснат избирател да гласува

  • № 343-ЕП / 26.05.2019

    относно: сигнал за неправилно допуснат избирател да гласува с придружител

всички решения