Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 162-ЕП
Перник, 15.05.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в град Перник, област Перник

Постъпило е заявление с вх. № 76/14.05.2019г. от Димитрина Малинова , представител на ГЕРБ, за промяна в състава на СИК на територията на гр. Перник, община Перник, област Перник.                

                   На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, във вр. с Решение № 24 – ЕП от 24.04.2019г., Районната избирателна комисия - Перник

Р Е Ш И:

                   ОСВОБОЖДАВА ВАЛЕРИЯ КРАСТЕВА ПЕТРУШИНОВА  като ЧЛЕН на СИК 143200090, град Перник, област Перник   и анулира издаденото удостоверение.

                   ОСВОБОЖДАВА НЕЛИ ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА  като ЧЛЕН на СИК 143200113, град Перник, област Перник   и анулира издаденото удостоверение.

                   ОСВОБОЖДАВА СНЕЖАНА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА - УРДЕВА  като ЧЛЕН на СИК 143200074, град Перник, област Перник   и анулира издаденото удостоверение.

                    НАЗНАЧАВА ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА като ЧЛЕН на СИК 143200090, град Перник , област Перник.

                   НАЗНАЧАВА ЙОРДАНКА ГЕРАСИМОВА НИКОЛОВА като ЧЛЕН на СИК 143200113, град Перник , област Перник.

                   НАЗНАЧАВА МАРИО ВАСИЛЕВ МАРИЯНОВ като ЧЛЕН на СИК 143200074, град Перник , област Перник.

     Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 16.05.2019 в 19:38 часа

Календар

Решения

  • № 345-ЕП / 27.05.2019

    относно: Сигнал на нарушаване на тайната на вота при гласуване с машинно устройство

  • № 344-ЕП / 27.05.2019

    относно: сигнал за неправилно недопуснат избирател да гласува

  • № 343-ЕП / 26.05.2019

    относно: сигнал за неправилно допуснат избирател да гласува с придружител

всички решения