Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 114-ЕП
Перник, 01.05.2019

ОТНОСНО: Назначаване състава на СИК в село Дебели лаг, община Радомир, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Радомир  с изх. № АО 94-00-420/25.04.2019 г., заведено в РИК - Перник с вх. № 21/25.04.2019 г.. Към писмото е представен протокол от проведената среща с представителите  на парламентарно  представените партии и коалиции, заедно с писмените им предложения за назначаване състава на всички СИК. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на квотното разпределение на състава на Секционната избирателна комися на територията на село Дебели лаг.

           На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс и решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Перник

Р Е Ш И :

           Назначава състава на СИК, в село Дебели лаг, община Радомир, област Перник в изборите  за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

143600041

Емилия Райчева Врабчанска

председател

 

Емилия Страхилова Стоянова-Николова

зам. председател

 

Капка Кирилова Александрова

секретар

 

Лиляна Йорданова Ефтимова

член

 

Ивайло Кирилов Назърски

член

 

Дарина Господинова Тачева

член

 

Румен Николов Марин

член

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 01.05.2019 в 12:35 часа

Календар

Решения

  • № 345-ЕП / 27.05.2019

    относно: Сигнал на нарушаване на тайната на вота при гласуване с машинно устройство

  • № 344-ЕП / 27.05.2019

    относно: сигнал за неправилно недопуснат избирател да гласува

  • № 343-ЕП / 26.05.2019

    относно: сигнал за неправилно допуснат избирател да гласува с придружител

всички решения