Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 113-ЕП
Перник, 01.05.2019

ОТНОСНО: Назначаване състава на СИК в село Байкалско, община Радомир, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Радомир  с изх. № АО 94-00-420/25.04.2019 г.,  заведено в РИК - Перник с вх. № 21/25.04.2019 г.. Към писмото е представен протокол от проведената среща с представителите  на парламентарно  представените партии и коалиции, заедно с писмените им предложения за назначаване състава на всички СИК. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на квотното разпределение на състава на Секционната избирателна комися на територията на село Байкалско.

           На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс и решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Перник

Р Е Ш И :

           Назначава състава на СИК, в село Байкалско, община Радомир, област Перник в изборите  за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

143600040

 Борислав Евтимчов Стефанов

председател

 

Станко Димитров Станков

зам. председател

 

Богдан Драгомиров Симеонов

секретар

 

Татяна Петрова Любенова

член

 

Катя Йорданова Баталска

член

 

Юлиана Владимирова Костадинова

член

 

Елеонора Димитрова Енева

член

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 01.05.2019 в 12:35 часа

Календар

Решения

  • № 345-ЕП / 27.05.2019

    относно: Сигнал на нарушаване на тайната на вота при гласуване с машинно устройство

  • № 344-ЕП / 27.05.2019

    относно: сигнал за неправилно недопуснат избирател да гласува

  • № 343-ЕП / 26.05.2019

    относно: сигнал за неправилно допуснат избирател да гласува с придружител

всички решения