Районна избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 109-ЕП
Перник, 01.05.2019

ОТНОСНО: Назначаване състава на СИК в село Кленовик, община Радомир, област Перник в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Радомир  с изх. № АО 94-00-420/25.04.2019 г.,  заведено в РИК - Перник с вх. № 21/25.04.2019 г.. Към писмото е представен протокол от проведената среща с представителите  на парламентарно  представените партии и коалиции, заедно с писмените им предложения за назначаване състава на всички СИК. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на квотното разпределение на състава на Секционната избирателна комися на територията на село Кленовик.

           На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс и решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Перник

Р Е Ш И :

           Назначава състава на СИК, в село Кленовик, община Радомир, област Перник в изборите  за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

143600036

Георги Рангелов Петров

председател

 

Ирина Методиева Асенова

зам. председател

 

Биляна Любенова Стоянова-Сергиева

секретар

 

Лилия Георгиева Димитрова

член

 

Валентина Кирилова Трендафилова

член

 

Теодора Иванова Георгиева

член

 

Цветелина Бойкова Борисова

член

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 01.05.2019 в 12:26 часа

Календар

Решения

  • № 345-ЕП / 27.05.2019

    относно: Сигнал на нарушаване на тайната на вота при гласуване с машинно устройство

  • № 344-ЕП / 27.05.2019

    относно: сигнал за неправилно недопуснат избирател да гласува

  • № 343-ЕП / 26.05.2019

    относно: сигнал за неправилно допуснат избирател да гласува с придружител

всички решения