Архив избори:
21.05.2019

Съобщение

РИК 14-ПЕРНИК УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 22.05.2019Г. ОТ 17,00 ЧАСА В ГР. ПЕРНИК, ЗАЛА "ПАНОРАМА" НА ПЛ. "СВ.ИВАН РИЛСКИ" ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК, С МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.

09.05.2019

График за провеждане на обученията на СИК на територията на област Перник

1.ОБЩИНА БРЕЗНИК

Място: Читалище „Просвещение 1870„ в гр. Брезник

Дата/час:     17.05.2019 г. /петък/ от 10:00 часа 

Обучители: Надя Боянова, Зоя Петрова

 

2.ОБЩИНА ЗЕМЕН

Място: Читалището в гр. Земен

Дата/час:     15.05.2019 г.  /сряда/ от 10:00 часа 

Обучители: Станка Рударска, Светлана Петкова

 

3.ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

Място: Сградата на Община Ковачевци

Дата/час:     15.05.2019 г. /сряда/ от 10:00 часа 

Обучители: Аделина Стоянова, Роза Стоилова

 

4.ОБЩИНА ПЕРНИК

Място: зала „Панорама“ в гр.Перник

4.1. Дата/час:     16.05.2019 г. . /четвъртък/ от 17.00 часа 

Обучители: Надя Боянова, Изабел Ангелова, Иво Михайлов

4.2. Дата/час:     17.05.2019 г. . /Петък/ от 17.00 часа 

Обучители: Надя Боянова, Лили Риджалска, Станка Рударска

4.3. Дата/час:     18.05.2019 г. . /събота/ от 10.30 часа 

Обучители: Аделина Стоянова, Галина Никодимова, Росица Рангелова

 

5.ОБЩИНА РАДОМИР

Място: Младежки дом в гр. Радомир

Дата/час:     17.05.2019 г. . /петък/ от 15.00 часа  и от 17,30 часа

Обучители: Аделина Стоянова, Василка Стоилова, Снежанка Йорданова, Донка Ваташка

 

6.ОБЩИНА ТРЪН

Място: Народно Читалище „Гюрга Пинджурова„, Камерна зала в гр. Трън

Дата/час:     17.05.2019 г. /петък/ от 10.00 часа 

Обучители: Аделина Стоянова, Станислава Тодорова

 

06.06.2019

Съобщение

РИК - ПЕРНИК ИНФОРМИРА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОБЩИНА ПЕРНИК, ЧЕ ЗАПЛАЩАНЕТО НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ИМ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ НА 07.06.2017г. И НА 10.06.2019г. ОТ 9,00 ЧАСА ДО 16,30 ЧАСА В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ПЕРНИК. СЛЕД ТЕЗИ ДАТИ ИЗПЛАЩАНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В КАСАТА НА 6 ЕТАЖ В ОБЩИНА ПЕРНИК ОТ 13,00 ЧАСА ДО 16,00 ЧАСА.

21.05.2019

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЪН

З А П О В Е Д

РД-05-186

от 15.05.2019г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Изборния кодекс, във връзка с моя заповед № РД-05-185/15.05.2019г. и произвеждането на избори за Европейски парламент на 26.05.2019г

 

І. Определям работни групи за извозване на изборни книжа и материали до избирателните секции на 25.05.2019г(събота) по утвърдени маршрути с начало 14:00часа, както следва:

Лъч №

Район

Служител ОА

Шофьор

Кола

1.

Главановски -

Туроковци, Зелениград, Главановци, Слишовци

Инж.Евгения Такова

Евгени Мудрев

Форд

РК4342АТ

2.

Вукански – Бусинци, Вукан, Лева река, Долна Мелна

Милена Маринова

Георги Кирилов

Нива

РК7839ВА

3.

Филиповски – Неделково, Филиповци, Велиново, Глоговица.

Марио Розанов

Левчо Стратиев

Нива

РК6983АХ

4.

Трънски – Ездимирци, Ломница, Ерул

Любима Димитрова

Тодор Исаев

Нива

РК2065ВВ

ІІ. Определям отговорници за секции №№145100001-145100004,  №145100020 и №145100022(ПСИК) Десислава Димитрова и Калина Владимирова и шофьор Владимир Младенов с Фиат РК2268АН ( резерв Тачко Георгиев с Опел Вектра РК8855АМ) за предаване на изборни книжа и материали на 25.05.2019г от 17:00часа.  

III. Определям Фиат РК2268АН с шофьор Владимир Младенов за превозно средство за работата на подвижната СИК на 26.05.2019г.

ІV.  На шофьорите на автомобилите да бъдат изготвени разрешителни писма, съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и Решенията на ЦИК.

 1. Определените с настоящата заповед служители да бъдат на разположение и в изборния ден – 26.05.2019г. (неделя).

VІ. Възнагражденията за положения извънреден труд да се изплатят от  предвидените разходи  за ОТП на избори за Европейски парламент 2019.

VІІ. Копие от заповедта да се връчи на заинтересованите лица срещу подпис – за сведение и изпълнение.

VIII. Контрол по изпълнението ще осъществявам лично!

 

 

К М Е Т :

         Цветислава Цветкова

 

 

21.05.2019

Съобщение

По повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г., Ви предоставяме, график за получаване на изборните книжа и материали от СИК  на 25.05.2019г., на територията на община Ковачевци:  

 

№ на избирателна секция

 

Населено място/обхват

 

Мeстонахождение на СИК

 

Час на получаване

 

142200001

 

с. Косача и             с. Слатино

Сградата на  Кметско наместничество- село Косача

14,00ч.

 

142200002

 

с. Светля

Сградата на Кметско наместничество- село Светля

14,40ч.

 

142200003

 

с. Сирищник

Сградата на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, село Сирищник

14,20ч.

 

142200004

 

с. Ковачевци

Сградата на Дом- паметник “Георги Димитров”, село Ковачевци

15,40ч.

 

142200005

 

с. Ракиловци

Сградата на Кметско наместничество- село Ракиловци

 

16,00ч.

 

142200006

 

с. Лобош

Сградата  Кметство село Лобош

 

 

16,20ч.

 

142200007

 

с. Калище

Сградата на ОУ              „Св.св.Кирил и Методий”- село Калище

 

16,50ч.

 

142200008

 

с. Егълница

Сградата на  Кметство - село Егълница

17,15ч.

 

142200009

 

с. Чепино

Сградата на кметско наместничество – село Чепино

15,00ч.

 

142200010

Център за настаняване от семеен тип за  пълнолетни лица  с деменция (ЦНСТПЛД) - 2 бр., с общ капацитет 25 лица, намиращ се в село Сирищник

Сградата на ЦНСТПЛД

15,20ч.

20.05.2019

Съобщение

ОБЩИНА       БРЕЗНИК

 

                             ГРАФИК

За  предаване  на изборните книжа от  ОА-Брезник  и РИК  на  СИК

                                                 на 25.05.2019г.

№ на секцията -населено място

 

Място  и адрес

на комисията

 

ОТГОВОРНИЦИ

 

 

Приблизителен

час на предаване в СИК

от  ОА-Брезник

от РИК

140800001

 

Брезник

 

СОУ"В.Левски"

Ул.”Ангел Коцелянов” №9

 

Мария  Димитрова

Определен от

РИК член

16.00

140800002

 

Брезник

П Г С С „Н.Вапцаров”

Ул.”Андрей Михайлов”№75

Мария  Димитрова

Определен от

РИК член

16.20

140800003

 

Брезник

Исторически музей

Бивш ДНА

Мария  Димитрова

Определен от

РИК член

16.40

140800004

 

Брезник

 

Читалище „Просвещение”

площад ”9-ти септември №1”

Мария  Димитрова

Определен от

РИК член

17.10

140800018

Брезник

ПСИК

Читалище „Просвещение”-

Ритуална зала”

Мария  Димитрова

Определен от

РИК член

17.20

140800007

Брезник

 

ДСХ-Брезник Ул.”Гоздовска” №1

 

Мария  Димитрова

Определен от

РИК член

17.50

140800005

Брезник ЦСУРТ

Сградата на бившата болница

Мария  Димитрова

Определен от

РИК член

18.10

140800008

Красава

Сградата на кметството               с. Красава

Цецка  Миткова

Определен от

РИК член

16.45

140800009

Гърло

Сградата на кметството      с. Гърло

Бойко Атанасов

Определен от

РИК член

16.00

140800012

Садовик

 

Сградата на кметството с.Садовик

Бойко Атанасов

Определен от

РИК член

16.30

140800011

Брезнишки

Извор

Сградата на кметството

Бр. Извор

Бойко Атанасов

Определен от

РИК член

16.50

140800010

Ребро

Сградата на кметството       с. Ребро

Бойко Атанасов

Определен от

РИК член

17.00

140800014

Режанци

 

Сградата на кметството с.Режанци

Бойко Атанасов

Определен от

РИК член

17.30

140800 01 3

 Конска

 

Сградата на кметството с.Конска

Бойко Атанасов

Определен от

РИК член

17.50

140800015

 Бегуновци

Читалището с.Бегуновци

Елка Страхилова

Определен от

РИК член

16.10

140800020

 Кошарево

 

Кметството с.Кошарево

Залата

Елка Страхилова

Определен от

РИК член

16.40

140800019

Долна

Секирна

Сградата на  кмеството с.Д.Секирна

Елка Страхилова

Определен от

РИК член

17.00

140800017

 Станьовци

 

Сградата на кметството с.Станъовци

Елка Страхилова

Определен от

РИК член

17.30

140800 01 6

 Банище

 

Сградата на кметството с.Банище

 

Елка Страхилова

Определен от

РИК член

17.50

140800026

 Слаковци

 

Читалище с.Слаковци

Бивша детска  градина-1-ви  етаж

Емилия Свиленова

Определен от

РИК член

16.00

140800025

 Сопица

Кметството с.Сопица

Емилия Свиленова

Определен от

РИК член

16.25

140800024

 Велковци

Читалището с.Велковци

Емилия Свиленова

Определен от

РИК член

16.50

140800023

 Ноевци

 

Читалището

1-ви  етаж

Бивша  сладкарница

Емилия Свиленова

Определен от

РИК член

17.20

140800022

Непразненци

 

Сградата на кметството с.Непразненци

Емилия Свиленова

Определен от

РИК член

17.40

140800021

 Гигинци

 

Читалище с.Гигинци

Голям  салон

Емилия Свиленова

Определен от

РИК член

18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тръгване за всички маршрути от Община Брезник: 16.00часа

 • ПО транспортни маршрути :

I Маршрут : КРАСАВА

- лек автомобил „ Фолксваген" РК 68 95 ВА на ДСП с водач Кирил Белчев -

GSM 0877262778.    .            Отговорник: Цецка Миткова - GSM 0899946027.

 1. Mаршрут : ГЪРЛО– САДОВИК – БР. ИЗВОР – РЕБРО– РЕЖАНЦИ– КОНСКА

     - лек автомобил „ Форд Фокус” РК 96 39 ВМ на ДСП с водач Иван Рангелов -      GSM 0886 651 662;

    Отговорник : Бойко Атанасов, GSM: 0899636 755

III.Маршрут:БЕГУНОВЦИ-КОШАРЕВО-Д.СЕКИРНА-СТАНЬОВЦИ-БАНИЩЕ

    - лек автомобил „Фолксваген” РК 76 47 ВР на ДСП с водач Георги Асенов   

 GSM: 0877102 302

    Отговорник : Елка Страхилова GSM : 0898932969.

IV.Маршрут:СЛАКОВЦИ-СОПИЦА-ВЕЛКОВЦИ–НОЕВЦИ-НЕПРАЗНЕНЦИ-  ГИГИНЦИ -лек автомобил „ АУДИ” РК 79- 12 АТ с водач Димитър Колев  GSM: 0878 788 317

Отговорник: Емилия  Свиленова- GSM:: 0897034398.

 1. Маршрут: I-ва секция - СОУ „Васил Левски", II-ра секция - ПГСС „ Н. Вапцаров",

III- та секция –Исторически музей-ДНА-, IV-секция- " Читалище" , XVIII- ПСИК -"Читалище -Ритуална зала "  , VII-ма секция „ Дом за стари хора "- ул. „Гоздовска" №2 , V-та секция- ЦСУРТ- Ул. Владо Радославов“№29, /Бивша общиннска болница/

- лек автомобил „Рено Меган" РК 21-76 с водач Георги Стоянов - GSM 0878 123 179. Отговорник: Мария Димитрова - GSM 088639938

Резервен отговорник за всички маршрути( – Цецка  Йосифова  -GSM 0899946027

17.05.2019

Съобщение

ОБЩИНА  ПЕРНИК

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 25.05.2019 г.

I ЛЪЧ

Отговорник – Виолета Алексова

Шофьора на ЛЪЧ I идва 12.00ч., товари и тръгва 12.30ч. за Боснек и Чуйпетлово

 

 

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

I

 

Л

Ъ

Ч

 

 

 

 

 

Боснек и Чуйпетлово

кметството

051

12.55 – 13.00

Студена

Училището

046,047

13.20 – 13.30

Кралев дол

Читалището

048

13.50 – 14.00

 

Църква

Помощно училище

045

14.10 – 14.15

ХVI  ОУ

042,043,044

14.25 – 14.40

Читалище ”Просвета”

041

14.50 – 14.55

Читалище ”Просвета”

039,040

15.00 – 15.10

Кладница

Училището

050

15.30 – 15.35

Рударци

Кметството

049, 136

15.45 – 15.50

Драгичево

Училището

036,037,038

16.00 – 16.15

Изток 1

X ОУ

011,012,013,014

16.35 – 16.55

 

 

  Секретар :

/Р.Манова/

 

 

ОБЩИНА  ПЕРНИК

 

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 25.05.2019 г.

II ЛЪЧ

Отговорник – Екатерина Станимирова

Шофьора на ЛЪЧ II идва 11.30ч., товари и тръгва 12.00ч. за Бела вода.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

 

II

 

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Бела вода

Читалището , Клуб на пенсионера

102,103

12.20 - 12.30

Батановци

Училището

126,127,128

12.40 – 12.55

Черна гора

Читалището

129

13.10 – 13.15

Лесковец

Кметството

134

13.30 – 13.35

Богданов дол

 

Читалището

130

 

13.55 – 14.00

 

Ярджиловци

Училището

131,132,

 

14.15 – 14.25

Селищен дол

Кметството

135

14.35 – 14.40

Зидарци и Планиница

Ритуална зала

133

15.00 – 15.05

Витановци

Читалището

122

15.15 – 15.20

 

Клепало

 

VIII СОУ

106,107

 

15.40 – 16.10

108,109

110,111

МБАЛ ”Р. Ангелова”

Фоайе на детско отделение

137

16.20 – 16.25

Централна градска част

Читалище „Елин Пелин“

115

16.30 – 16.40

Драгановец

ОДК /Пионерски дом/

104,105

16.45 – 16.55

 Секретар :

/Р.Манова/

 

ОБЩИНА  ПЕРНИК

 

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 25.05.2019 г.

III ЛЪЧ

Отговорник – Милка Николова

Шофьора на ЛЪЧ III идва 12.00ч., товари и тръгва 12.30ч. за кв.Димова махала.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

 

III

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Кв. Димова махала

ПГЕМП ”Хр. Ботев”

066,067,068

12.40 - 12.55

Кв. Хумни дол

V СОУ

064,065

13.05 – 13.10

Кв. Твърди ливади

IX СОУ

069,070,071

13.20 – 13.35

Кв. Рудничар

Клуб до читалището

Спортна зала ”Б.Гюдеров”

062

063

13.45 – 14.00

14.05 – 14.10

Кв. Байкушева

Спортна зала ”Б.Гюдеров”

112,113,114

14.15 – 14.30

          Кметство Люлин

Читалището

118

14.50 – 14.55

Кметство Дивотино

Училището

Ресторант ”Ханчето”

119

120

15.05 – 15.10

15.30 – 15.35

Кметство Мещица

Читалището

121

15.55 – 16.00

Кметство Вискяр

Читалището

124

16.20 – 16.25

Кметство Радуй

Читалището

125

16.45 – 16.50

Кметство Расник

Кметството

123

17.10 – 17.15

 

 

Секретар :

/Р.Манова/

 

 

 

ОБЩИНА  ПЕРНИК

 

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 25.05.2019 г.

IV ЛЪЧ

Отговорник – Даниела Ставриева

Шофьора на ЛЪЧ IV идва 12.30ч., товари и тръгва 13.00ч. за кв. Тева.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

IV

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Кв. Тева

Училището

053,054,055,056,057

058,059,060,061

13.10 – 13.55

Железни заводи и            кв.В. Левски

Клуб Конен спорт „Давид”

072

14.20 – 14.25

Калкас

Пенсионерски клуб

073

14.35 – 14.45

Христо Ботев 1 и

кв. Могиличе

XII ОУ

092,093,096

15.10 – 15.25

Христо Ботев 2

Пътен комбинат

094,095

15.35 – 15.45

Ралица 1 и Каменина

VII ОУ

089,090,091

097,098,099,100

16.05 – 16.40

Ралица 2

Профилакториум

101

16.50 – 16.55

Профилакториум

Профилакториум

138

16.55 – 17.00

 

 

 

 Секретар :

/Р.Манова/

 

 

                    

ОБЩИНА  ПЕРНИК

 

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 25.05.2019 г.

V ЛЪЧ

Отговорник – Евелина Драганова

Шофьора на ЛЪЧ V идва 13.30ч., товари и тръгва 14.00ч. за  кв.Иван Вазов

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

V

 

 

Л

Ъ

Ч

 

        кв. Ив. Вазов 1 и Рено

Спортна зала ”Кракра”

081,082,084

14.10 – 14.25

Варош

VI СОУ

088

14.35 – 14.40

кв. Селото и кв.Иван Вазов 1 и 2

VI СОУ

079,080,083,085

086,087

14.45 – 15.15

СБАЛББ ”Панталей”

СБАЛББ ”Панталей”

139

15.35 – 15.40

Кв. В. Коларов 2

СОУИЧЕ ”Петър Берон”

076,077,078

16.10 – 16.15

Кв. В. Коларов 1

ОМД – Балетна зала

075

16.25 – 16.30

Кв. В. Коларов 1

Клуб  на  железничаря

074

16.40 – 16.45

Кв. Монте  Карло

ОУ ”Св. Иван Рилски”

116,117,

52  ПСИК/

16.55 – 17.30

 

Секретар :

/Р.Манова/

 

 

 

 

 

 

                                                        

ОБЩИНА  ПЕРНИК

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 25.05.2019 г.

V I ЛЪЧ

Отговорник – Ирина Шадова

Шофьора на ЛЪЧ VI идва 13.30ч., товари и тръгва 14.00ч. за  Голямо Бучино

 

 

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

VI

 

Л
Ъ
Ч

Г.Бучино

Читалището

035

14.40 – 14.45

Кв. Мошино 1

Техникум по строителство

001,002,003

15.05 – 15.20

Мошино 2 и Мошино 3

XIII OУ

004,005,006,007,008,009

010

15.30 – 16.05

Изток 2 ,  Изток 4 и  Изток 7

   XI ОУ

015,016,017,018

021,022,023,024,025,033,034

16.15 – 17.10

Изток 3 , Изток 5 и  Изток 6

  IV ОУ

019,020,026,027,028,029

030,031,032

17.20 – 18.00

 

 

 

Секретар :

/Р.Манова/                                                                                                      

17.05.2019

Съобщение

На вниманието на всички членове на СИК

 

                Уважаеми колеги, с оглед  гарантирантирането на точното и еднакво прилагане на разпоредбите на Изборния кодекс и с цел  улесняване на  работата Ви в изборния процес, РИК 14 - Перник, насочва вниманието Ви върху следното:

СИК изпълняват правомощията си от деня на назначаването им до приключване на изборите и предаването в РИК на протоколите с резултатите от гласуването, избирателните списъци, декларации, списъци на заличените лица и за допълнително вписване на придружителите, протоколите за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК, протоколите с решенията на СИК и особените мнения, а в общинската администрация – на торбата с бюлетините с печата на СИК и останалите изборни книжа, материали и поставянето на видно място пред секцията на копие от подписания протокол с изборните резултати.

Членовете на СИК се освобождават от служебните им или трудовите им задължения за деня преди изборите, за изборния ден и за следващия ден. За това време те ползват по свой избор неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж по специалността, или по тяхно искане – полагащия им се платен годишен отпуск.

Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

Членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партия, коалиция или инициативен комитет, а също и да участват в предизборна агитация.

Заседанията на СИК са законни, ако на тях присъстват повече от половината от състава им.

Брой на присъстващите

Брой на назначените членове на СИК

3

5

4

6

4

7

5

8

5

9

Заседанията на СИК се ръководят от председателя, а в негово отсъствие от заместник-председателя.

Решенията на комисията се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове.

Брой на присъстващите

Предложението се приема, ако са гласували „ЗА”

9

6

8

6

7

5

6

4

5

4

4

3

3

2

Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола, като се вписват имената на членовете, гласували „за“ и „против“. Не се допуска гласуване „въздържал се“.

При провеждане на заседания и вземане на решения СИК съставя протокол по образец – приложение към методическите указания.

Решенията на СИК могат да бъдат оспорени пред РИК, която се произнася в рамките на един час, но не по-късно от края на изборния ден.

Членовете на СИК са длъжни да подпишат протокола с изборните резултати след установяване на резултатите от гласуването и попълване на протокола. При отказ за подписване на протокола членовете на СИК носят административнонаказателна отговорност по Изборния кодекс.

 

ІІ. ПРЕДИЗБОРEН ДЕН - 25 май 2019 г.

 

 1. Получаване на изборните книжа и материали

В предизборния ден – 25.05.2019 г., определен с решение на РИК член и длъжностно лице от общинската администрация, определено със заповед на кмета на общината, предават на председателя на СИК бюлетините и другите изборни книжа и материали в присъствието на зам.-председател, секретар и членове на СИК, както следва:

1.1. Избирателни списъци:

- част І и част ІІ – Приложение № 1-ЕП/№ 2-ЕП;

- за гласуване с подвижна избирателна кутия – Приложение № 3-ЕП;

- за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции – Приложение № 4-ЕП (предава се на СИК от ръководителя на лечебното заведение/дома/);

- за гласуване в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и задържане – Приложение № 5-ЕП (предава се на СИК от ръководителя на мястото за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и задържане);

1.2. Избирателни кутии и отделни непрозрачни кутии за отрязъците с номерата от бюлетините.

1.3. Кочани с хартиени бюлетини за гласуване.

1.4. Формуляр на списък за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 74-ЕП).

1.5. Списък на заличените лица (Приложение № 8-ЕП).

1.6. Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложение № 96-ЕП).

1.7. Формуляр на протокола на СИК (Приложение № 85-ЕП-х), запечатан в плик.

1.8. Формуляри на чернови на протоколите на СИК, запечатани в плик.

1.9. Бланки-чернови за преброяване на преференциите (предпочитанията) за всяка от кандидатските листи на партии и коалиции.

1.10. Печат на СИК (в запечатан плик).

1.11. Протоколи за маркиране на печата на СИК (Приложение № 80-ЕП).

1.12. Образци на декларациите (Приложение № 75-ЕП).

1.13. Образци на декларации (Приложение № 76-ЕП).

1.14. Копирна техника, консумативи и други помощни и технически материали:

- хартиени ленти за запечатване на избирателната кутия и кутията за отрязъците;

- два големи плика с надписи „Плик № 1-ЕП – Списъци на СИК № …” и „Плик № 2-ЕП – Протоколи на СИК № …“, които са подпечатани с печата на общината;

- хартиени ленти за запечатване на изборните помещения;

- ветроупорни или електрически фенери; канапи; опаковъчна хартия; лепило; линийки; маркери; химикалки, пишещи със син цвят; торби и други, за осигуряване на нормалното протичане и приключване на изборния процес в избирателната секция;

калкулатори;

кабелни връзки тип „свинска опашка“ за запечатване на торбите;

- отличителни знаци за членовете на СИК.

1.15. Други документи и материали по решение на ЦИК.

1.16. Председателят на СИК (при отсъствие на председателя, на зам.-председателя или секретаря на СИК) съответно на ПСИК, член на РИК, определен с нейно решение, и кметът на общината или определено от него със заповед длъжностно лице от общинската администрация подписват:

- протокол за предаване и приемане на избирателния списък – част І и част ІІ (Приложение № 77-ЕП) на СИК;

- протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали (Приложение № 79-ЕП за СИК, Приложение № 84-ЕП за ПСИК) на СИК.

Фабричният номер на протокола за установяване на изборните резултати се вписва в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали (приложения № 79-ЕП/№ 84-ЕП/). Ако има разлика във фабричните номера на отделните листа на протоколите, това обстоятелство се описва на съответния ред от протоколите.

Формулярът на протокола за установяване на изборните резултати се предава запечатан в плик по начин, който позволява да се види само фабричният му номер. Пликът се подпечатва и подписва от членовете на РИК преди поставяне в него на формуляра на протокола.

Печатът на СИК, съответно печатът на ПСИК, се предава в запечатан плик, който се подписва от председателя на СИК, длъжностното лице от общинската администрация, определено със заповед на кмета на общината, и член на РИК, определен с нейно решение. Пликът с печата не се отваря. Отваря се при откриване на изборния ден в секцията – 26 май 2019 г.

В протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали (приложения № 79-ЕП/№ 82-ЕП ) в т. 4 на първата част „Кочан № …“ се попълват номерираните от СИК  с арабски числа от 1 до …. кочани с бюлетини съобразно броя на кочаните за съответната секция, а във втората част (от №… до №…) се вписва първият и последният номер на бюлетините от съответния номер на кочана.

След подписване на протоколите отговорността за опазване на изборните книжа и материали носи членът на СИК, приел книжата и материалите.

Забранява се предварителното раздаване на изборни книжа и материали.

 1. Действия по подготовка на изборното помещение

Изборните помещения се оборудват от общинската администрация с работни места за членовете на СИК, за да се осигури свободно поставяне на избирателните списъци, кутията за гласуване, място за бюлетините, печата на СИК, кутията с отрязъците, както и копирната техника. Осигуряват се и места за наблюдатели, застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, както и копирна техника.

Обособява се кабина за гласуване. Кабината се поставя и оборудва, така че да се осигури тайната на гласуването и гласуването на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Кабината трябва да е добре осветена и завесите да са от непрозрачен плат в неутрален цвят с височина осигуряваща тайната на гласуването.

В секциите с над 400 избиратели се осигурява задължително втора кабина за гласуване.

На всяка секция се предоставя кутия за гласуване и кутия за отрязъците. Общинската администрация осигурява и достатъчен брой резервни избирателни кутии (за секциите с над 500 избиратели).

Когато в сградата няма секция за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването, едната от кабините се приспособява за гласуване на тези лица. ?

В кабината за гласуване се поставят маса, стол и химикал, пишещ със син цвят.

В кабината за гласуване се поставят:

- табло, на което с големи букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот само със знак „Х“ или „V“, поставени с химикал, пишещ със син цвят;

- табло, на което са изписани имената и номерата на кандидатите по листи съгласно поредността на регистрацията им и кръгче пред всяко име, в което е вписан номера на кандидата от листата, в поредност на партиите и коалициите съобразно номерата им в бюлетината.

Таблата се поставят в кабината за гласуване, на стената срещу входа на кабината, като долният край на листа е не по-високо от 150 см (+/- 5 см) от пода.

Членовете на СИК подреждат масите, столовете, кабините за гласуване и останалите помощни материали, които ще се използват в изборния ден, по начин и ред, позволяващ незабавното започване на изборния ден.

Бюлетините не се откъсват от кочана предварително преди началото на изборния ден.

 1. Действия по подготовка на пространството пред изборното помещение и на сградата, в която се помещава избирателната секция

3.1. След получаване на изборните книжа и материали всяка СИК е длъжна да постави пред изборното помещение информационно табло, на което поставя:

- образец от бюлетините за гласуване (за целта СИК ползва бюлетина за гласуване, върху лицевата страна на която се изписва текст „ОБРАЗЕЦ“). Образецът се изготвя и поставя на таблото при откриването на изборния ден;

- всички писмени решения на СИК;

телефоните за връзка и подаване на сигнали до районно управление на МВР и до дежурния районен прокурор;

- телефон за връзка с РИК;

- табло, в което е указано, че избирателят може да изрази своя вот само със знак „Х“ или „V“, поставени с химикал, пишещ със син цвят, и е указан начинът на гласуване с предпочитания (преференции);

- табло, на което са изписани имената и номерата на кандидатите по листи съгласно поредността на регистрацията им и кръгче пред всяко име, в което е вписан номерът на кандидата от листата, в поредност на партиите и коалициите съобразно номерата им в бюлетината;

- указателна табела, на която се изписва номерът на секцията и отдолу – административните адреси от населеното място, които обхваща секцията.

3.2. На видно място на входа на сградата, в която се помещават СИК, се поставят указателни табели, върху които се изписват номерата на секциите в сградата и етажът, на който се намират.

3.3. На всеки етаж в сградата се поставят указателни табели с номерата и местонахождението на избирателните секции на съответния етаж.

3.4. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се поставя табела и други обозначителни знаци, които да насочат избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването към секцията за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Непосредствено пред определената секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването се поставя табела, на която се отбелязва допълнителното предназначение на секцията и международният знак за лица с увреждания.

 1. Охрана на изборните помещения

След проверката и подреждането на изборното помещение присъстващите членове на СИК го заключват и запечатват с хартиена лента (подпечатана с печата на общината), на която се подписват.

Изборните помещения се охраняват отвън от служители на МВР.

 1. Съдействие от кмета на общината/района

Кметът снабдява членовете на СИК със списък с имената на членовете и телефонните номера за връзка помежду им, както и телефоните за връзка с РИК и с общинската администрация.

Кметът осигурява превозно средство за придвижване до секцията на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването.

Кметът осигурява помещение за работата на подвижната СИК. Осигурява и превозното средство за придвижване на членовете до домовете на избирателите, така че то да побира повече от 4 членове на ПСИК и кутията за гласуване.

Кметът осигурява също и транспортното средство за придвижване на членовете на СИК до РИК за предаване на протоколите с резултатите от гласуването и другите изборни книжа.

 

ІІІ. ИЗБОРЕН ДЕН – 26 май 2019 г.

 1. Откриване на изборния ден

Изборният ден се открива в:

- 7,00 часа на 26 май 2019 г.;

- не по-късно от 8,00 часа (ако в 7,00 часа не са се явили повече от половината членове на СИК).

 1. Отваряне на изборното помещение

Членовете на СИК следва да се съберат пред секцията поне 10 – 15 минути преди 7,00 часа. При липса на член на комисията – по телефона се установява дали ще се яви или не.

За да се отвори изборното помещение, трябва да присъстват повече от половината членове на комисията – 3 членове при 5-членните СИК, 4 членове при 6- и 7-членните СИК и 5 членове при 8- и 9-членни СИК.

Ако не са се явили повече от половината от членовете на комисията – НЕ СЕ ОТВАРЯ изборното помещение. Председателят на СИК уведомява РИК кой член на СИК отсъства. Председателят на СИК трябва да разполага с телефонните номера на членовете на СИК и РИК (снабдява се от общинската администрация предварително).

Ако в 7,00 ч. са се явили повече от половината от членовете на комисията, но не се е явил председателят, изборното помещение се разпечатва и изборният ден се открива от заместник-председателя, за което се уведомява РИК. Това обстоятелство се вписва и в протоколите на СИК с изборните резултати.

Ако до 8,00 часа не се явят всички членове, РИК назначава нови членове на мястото на неявилите се от същата квота.

При отсъствие на председателя РИК назначава зам.-председателя за председател, а член на СИК за зам.-председател. При отсъствие на зам.-председателя или секретаря РИК назначава член на СИК да заеме съответната длъжност.

 1. Действия след отварянето на помещението

3.1. СИК проверява:

- дали са налице избирателните списъци, бюлетините и изборните книжа и материали;

- дали избирателните кутии и кутията за отрязъците от бюлетините са празни и изправни;

- дали в кабината за гласуване са поставени информационните табла и химикал, пишещ със син цвят.

3.2. Членовете на СИК разпределят помежду си функциите, които ще изпълняват в изборния ден, с решение, за което се съставя протокол.

3.3. Председателят на СИК или определен с решение на комисията член разпечатва плика с печата на комисията. Печатът се маркира по уникален начин (като се наранява част от него на произволно място). За маркирането се съставя протокол – Приложение № 80-ЕП, който съдържа най-малко три отпечатъка от маркирания печат и се подписва от присъстващите членове на СИК.

3.4. След проверката, избирателната кутия и кутията за отрязъците от бюлетините се запечатват с хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на комисията и подпечатани с печата на комисията.

3.5. Председателят разпечатва пакета с бюлетините, откъсва една бюлетина от кочана, с големи букви по диагонал изписва „ОБРАЗЕЦ“ и я залепва като образец на таблото пред избирателната секция.

3.6. След извършването на тези действия председателят обявява изборния ден за открит и гласуването започва.

3.7. Членовете на СИК са длъжни да поставят и носят предоставените им отличителни знаци, съответстващи на длъжността им, по образец, утвърден от ЦИК.

3.8. Председателят на СИК лично уведомява РИК за откриването на изборния ден.

 1. Допускане до гласуване на избирателите – български граждани. Гласуване

Гласуването се извършва по избирателни списъци – част I (за българските граждани).

СИК допуска избирателите в кабината за гласуване един по един.

4.1. Документи за гласуване

Гласува се само с лична карта или личен зелен паспорт (само за родените до 31.12.1931 г. вкл.). Лична карта и ученическа книжка/студентска книжка, заверена за съответната учебна година/семестър, уверение на явилите се в секцията в населеното място, където се обучават ученици и студенти (редовно обучение), когато то е различно от постоянния им адрес.

НЕ СЕ ДОПУСКА гласуване с шофьорска книжка или задграничен паспорт.

Ако личната карта е с изтекъл срок, повредена или избирателят заяви, че е изгубена, унищожена, открадната или в процес на издаване, той трябва да представи на СИК оригинално удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263, ал. 1  ИК със снимка, издадено от съответното РУ на МВР. След като избирателят гласува и се подпише в избирателния списък, членът на СИК отбелязва върху удостоверението „гласувал в избирателна секция №… на 26 май 2019 г.“ и удостоверението се връща на избирателя. В случай че избирателят не представи удостоверение по чл. 263, ал. 1 ИК, същият не се допуска до гласуване.

4.2. Проверка дали избирателят е вписан в избирателния списък

Първо. Избирателят предава на член на СИК документа си за самоличност.

Второ. Членът на СИК проверява дали избирателят фигурира в избирателния списък, след което сравнява имената (собствено, бащино и фамилно) и постоянния адрес от личната карта/зеления паспорт с отпечатаните в избирателния списък БЕЗ ДА ГИ ЧЕТЕ НА ГЛАС.

Трето. Членът на СИК задължително вписва в избирателния списък ЕГН, вида и номера на документа за самоличност. НЕ ЧЕТЕ И НЕ ДИКТУВА НА ГЛАС.

Ако установи разлика между данните в документа за самоличност, съответно удостоверението за издаване на лични документи (по чл. 263, ал. 1  ИК), и имената на избирателя, вписани в избирателния списък, записва данните от документа за самоличност в графата „Забележки“ на избирателния списък.

4.3. Действия на СИК, ако избирателят не фигурира в избирателния списък и е вписан в Списъка на заличените лица

Когато членът на СИК не намери името на избирателя в избирателния списък, задължително проверява дали името му е вписано в списъка на заличените лица.

Всяка секция разполага със Списък на заличените лица.

В списъка на заличените лица (Приложение № 8-ЕП) са включени лица, които нямат право да гласуват, като срещу името на лицето е отбелязана причината, поради която са включени в списъка с едно от следните съкращения: „ПО“, „МП“, „НА“, „УГДМ”, „МВнР“, „НА извън ЕС“, „Уседналост“.

„ПО“ – означава, че лицето е поставено под запрещение, няма избирателни права и не може да гласува;

- „МП“ – означава, че лицето в момента изтърпява наказание „лишаване от свобода“, няма избирателни права и не може да гласува;

- „НА“ – означава, че избирателят е включен в списък по настоящ адрес и следва да гласува в секцията по настоящия си адрес;

- „УГДМ”– означава, че избирателят се е снабдил с удостоверение за гласуване на друго място. Такъв избирател може да гласува само ако представи УГДМ, което се прилага към избирателния списък, а избирателят се дописва в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата) и причината за дописването се отбелязва в графа „Забележки“, където се вписва „УГДМ”;

- „МВнР“ – означава, че избирателят е вписан в списък за гласуване извън страната;

- „НА извън ЕС“ – означава, че лицето е с настоящ адрес в държава извън ЕС, към датата на отпечатване на избирателните списъци;

- „Уседналост“ – означава, че лицето, няма настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз най-малко 60 дни от последните три месеца към датата на произвеждане на изборите.

Ако името на избирателя е вписано в Списъка на заличените лица членът на СИК проверява причината за вписването в този списък и му разяснява:

4.3.1. Ако срещу името на лицето е вписано „ПО“, „МП“, „НА“, „НА извън ЕС“ или „Уседналост“ членът на СИК връща документа му за самоличност и го уведомява, че не може да гласува. Уведомява го, че може да гласува само ако представи удостоверение от общината или кметството по чл. 40  ИК – Приложение № 17-ЕП. Ако такъв избирател се върне в избирателната секция и представи оригинално удостоверение, издадено от общината, че основанието за включването му в списъка на заличените лица е отпаднало или не е налице, той се допуска да гласува по следния ред:

- членът на СИК заличава името на избирателя от списъка на заличените лица, като прекарва хоризонтална черта през името и другите данни на избирателя и отбелязва срещу тях „удостоверение по чл. 40 ИК“;

- избирателят попълва декларация по образец – Приложение № 75-ЕП, че не е гласувал и няма да гласува на друго място, Приложение № 76-ЕП, ако в списъка на заличените лица е вписано „Уседналост“;

- членът на СИК вписва имената и другите му данни от документа за самоличност в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата);

- членът на СИК взема удостоверението и декларацията и след края на изборния ден ги прилага към избирателния списък;

- в графа „Забележки“ на избирателния списък членът на СИК отбелязва основанието за вписване – „удостоверение по чл. 40 ИК“;

- след гласуване, избирателят се подписва в избирателния списък (под чертата).

4.3.2. Ако срещу името на лицето е вписано „УГДМ” или „МВнР“ то се допуска да гласува като попълни декларация по образец – Приложение № 75-ЕП, без да е необходимо да представя удостоверение от общината. Заличаването на името на избирателя от списъка на заличените лица и вписване на данните му в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата) се извършва по предходния ред. Тези лица предават на СИК оригинала на удостоверението за гласуване на друго място (УГДМ) – Приложение № 19-ЕП, което се прилага към избирателния списък. След гласуване, избирателят се подписва в избирателния списък (под чертата).

 1. Вписване в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата) в изборния ден

Това е страницата, която започва след края на избирателния списък с подписите на кмета и секретаря на общината/района.

СИК вписва в избирателния списък (под чертата) и допуска да гласуват само следните лица:

- лицата, снабдени с удостоверение за гласуване на друго място (УГДМ) – Приложение № 19-ЕП, членове на ЦИК, РИК, наблюдатели и кандидати, които гласуват в секция, различна от секцията по постоянния им адрес, след представяне на УГДМ;

- лицата, снабдени с удостоверение за гласуване на друго място (УГДМ) – Приложение № 19-ЕП, членове на ЦИК, РИК, наблюдатели и кандидати, които са се явили в секцията по постоянния си адрес и срещу името на които в списъка на заличените лица е отбелязано „УГДМ“, след представяне на УГДМ – Приложение № 19-ЕП и декларация по образец – Приложение № 75-ЕП, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;

- лицата, които са се явили в секцията по постоянния си адрес, срещу името на които в списъка на заличените лица е отбелязано „МВнР“, след представяне на декларация по образец – Приложение № 75-ЕП, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;

- лицата, които са се явили в секцията по постоянния си адрес, срещу името на които в списъка на заличените лица е отбелязано „ПО“, „МП“ или „НА“, след представяне на удостоверение от общината или кметството по чл. 40  ИК – Приложение № 17-ЕП, и на декларация по образец – Приложение № 75-ЕП, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;

членовете на СИК и охраната на съответната секция, които обслужват секция, различна от тази по постоянния им адрес, след като представят декларация по образец – Приложение № 75-ЕП, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;

- избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, които гласуват в избрана от тях секция или в секция, предназначена за тях на първия етаж (партер), след представяне на декларация по образец – Приложение № 75-ЕП, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;

- избиратели, заличени от избирателния списък, тъй като са вписани в избирателни списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции, които в изборния ден се намират извън тях, се дописват по постоянния им адрес, след представяне на удостоверение – Приложение № 99-ЕП, издадено от ръководителя на лечебното заведение/дома, и декларация по образец – Приложение № 75-ЕП от изборните книжа, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;

- избиратели, заличени от избирателния списък, тъй като са вписани в избирателни списъци в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, които в изборния ден се намират извън тях, се дописват по постоянния им адрес, като представят удостоверение за дописване в избирателния списък по постоянен адрес – Приложение № 99-ЕП, издадено от ръководителя на мястото, и декларация по образец – Приложение № 75-ЕП от изборните книжа, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;

- ученици или студенти редовно обучение (включително курсанти, дипломанти, докторанти, специализанти) се дописват в секция по техен избор в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след представяне на документ за самоличност и:

а) надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка или уверение;

б) декларация по образец – Приложение № 75-ЕП, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

След като ученикът или студентът гласува, в ученическата/студентската книжка се вписват датата на изборите и текст „гласувал“ така, че да не засяга текста на документа. Книжката или уверението се подписват от председателя или секретаря и един член на СИК и се подпечатват с печата на СИК, след което се връщат на ученика/студента;

постъпилите в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги лица, след съставяне на избирателния списък от ръководителите им се дописват в изборния ден, след представяне на декларация по образец (Приложение № 75-ЕП), че не са гласували и няма да гласуват на друго място. По този ред се дописват и задържаните след съставяне на избирателния списък в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане;

лицата от персонала на лечебните заведения, домовете за стари хора и другите социални институции и в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, служебно заети в изборния ден по месторабота, въз основа на график за работа, се дописват след представяне на декларация по образец – Приложение № 75-ЕП, че не са гласували, и няма да гласуват на друго място;

- български граждани, които живеят в друга държава – членка на ЕС и на това основание са заличени от избирателния списък могат да гласуват в секцията по постоянния си адрес. В изборния ден те се вписват в допълнителната страница на избирателния списък по постоянния им адрес, след представяне на удостоверение от общината по чл. 40 ИК – (Приложение № 17-ЕП) и декларация по образец Приложение № 76-ЕП;

български граждани, които имат настоящ адрес към датата на съставянето на избирателните списъци в държава, която не е член на ЕС и в изборния ден се намират в страната, могат да гласуват в секцията по постоянния си адрес, след представяне на удостоверение от общината по чл. 40 ИК (Приложение № 17-ЕП) и декларация по образец Приложение № 76-ЕП;

- лицата, които са се явили в секцията по постоянния си адрес и отговарят на изискванията на чл. 350 ИК (имат право да гласуват), но са пропуснати в избирателния списък, и не фигурират в списъка на заличените лица, могат да гласуват след като представят документ за самоличност и декларация по образец – Приложение № 75-ЕП, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Представените удостоверения – Приложение № 17-ЕП/чл.40/ и Приложение № 19-ЕП /УГДМ/и Приложение № 99-ЕП/от лечебни заведения/, и декларациите – Приложение № 75-ЕП и Приложение № 76-ЕП/живеещ извън страната/, се прилагат в оригинал към избирателния списък.

Секционните избирателни комисии предоставят на избирателите образците на декларациите, описани по-горе.

След приключване на гласуването, председателят и секретарят на СИК се подписват под последното име на вписания в допълнителната страница избирател и прилагат към избирателния списък всички описани в него декларации и удостоверения.

ВАЖНО! Документът за самоличност на избирателя се връща само след като пусне бюлетината в избирателната кутия и положи подпис в избирателния списък!

 1. Гласуване на гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз

Гласуването се извършва по избирателен списък част II (за гражданите на друга държава – членка на ЕС

Избирателите, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз гласуват с лична карта или паспорт и удостоверение за пребиваване. Техните имена трябва да са вписани в Част ІІ на избирателния списък, където СИК вписва личния номер, номера на личната карта или паспорт и номера на удостоверението за пребиваване и датата на издаване, посочена в него. При гласуването, тези граждани попълват декларация по образец (Приложение № 2 към методическите указания), че не са гласували в същите избори за членове на Европейския парламент, с която СИК разполага. Удостоверението за пребиваване се задържа от СИК докато избирателят гласува и се връща след полагане на подпис в избирателния списък.

Представените декларации – приложение 2 към методическите указания, се прилагат в оригинал към избирателния списък.

 1. Гласуване с придружител. Списък за допълнително вписване на придружителите

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

Избирател с увредено зрение или затруднение в придвижването, което не му позволява да извърши необходимите действия при гласуване, може да поиска и да посочи придружител, който да го подпомогне при гласуването.

Допускането на избирател да гласува с придружител е по преценка на председателя на СИК. ИЗБИРАТЕЛЯТ НЕ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДСТАВИ ДОКУМЕНТ ОТ ТЕЛК/НЕЛК.

Член от комисията може да оспори решението на председателя. СИК се произнася с решение по направеното оспорване, за което се съставя протокол.

При гласуването СИК отбелязва в графа „Забележки“ на избирателния списък срещу името на избирателя трите имена и ЕГН на придружителя. Придружителят не се подписва в избирателния списък. Данните на придружителя се вписват и в Списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 74-ЕП). След гласуването придружителят се подписва само в този списък и получава документа си за самоличност.

Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал“ и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки“ и в протокола на секционната избирателна комисия.

След приключване на гласуването Списъка за допълнително вписване на придружителите се подписва от председателя и секретаря на СИК.

Не могат да бъдат придружители следните категории лица: член на СИК, представител на партия, коалиция, инициативен комитет, застъпник, наблюдател. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.

 1. Оспорване на отказ за допускане до гласуване и за вписване в изборния ден

Отказът на СИК да впише избирател в избирателния списък в изборния ден е в писмена форма и с кратки мотиви, и се връчва на избирателя. Избирателят може да оспори отказа пред РИК, която се произнася незабавно, но не по-късно от един час от получаване на жалбата и преди края на изборния ден.

 1. Предоставяне на бюлетина на избирателя и гласуване

9.1. След вписване на данните на избирателя в избирателния списък член на СИК откъсва бюлетина от кочана, показва я на избирателя, сгъва я по начин определен с Решение № 228-ЕП от 25 април 2019 г. на ЦИК, поставя един печат на гърба на бюлетината и я подава на избирателя.

Забранено е да се откъсват бюлетини от кочана предварително.

Членът на СИК се уверява, че бюлетината е по образец и върху нея няма никакви отбелязвания. Ако бюлетината не е отпечатана съгласно утвърдения образец, има зацапвания или механични увреждания членът на СИК я отделя и върху гърба й написва „унищожена“.

9.2. Избирателят влиза в кабината за гласуване и гласува.

Избирателят излиза от кабината със сгъната бюлетина и я подава на член на комисията, който поставя задължително втори печат на гърба на бюлетината и сверява дали номерът върху бюлетината съответства на номера в кочана. След това, без да я разгъва, откъсва отрязъка с номера на бюлетината и го пуска в непрозрачната кутия.

Преди да подаде бюлетината на избирателя, членът на СИК задължително се уверява, че е поставил втория печат на гърба на бюлетината. Членът на СИК носи административнонаказателна отговорност по Изборния кодекс, ако не постави втори печат. Забранено е да се разгъва сгънатата бюлетина при поставяне на печата на гърба й и при откъсване на отрязъка.

Членът на СИК подава бюлетината на избирателя. Избирателят пуска бюлетината в избирателната кутия, подписва се в избирателния списък и получава документа си за самоличност.

 1. Запълване на избирателната кутия

При запълване на избирателната кутия върху нейния отвор се залепва хартиена лента с подписите на членовете на комисията и се подпечатва с печата на СИК.

Гласуването продължава с втората избирателна кутия, която се запеча

14.05.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Задължителни изисквания и приложения към заявлението за  регистрация на лица като застъпници, заместващи застъпници и към списъка на представители на партия, коалиция или инициативен комитет:

 1. Лица за регистрация като застъпници в РИК/СИК могат да предлагат партии, коалиции или инициативни комитети, които имат регистрирана листа в ЦИК с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България.                                                                                                                      

 2. Общия брой на лицата, предложени за регистрация като застъпници на една кандидатска листа, не може да надвишава броя на формираните избирателни секции на територията на Област Перник, актуален към момента на подаване на заявлението в РИК-Перник.

 3. Едно и също лице не може да бъде регистрирано като застъпник на повече от една кандидатска листа. При постъпване на няколко заявления за регистрация на едни и същи лица като застъпници на различни кандидатски листи, право да ги регистрират в РИК/СИК имат партиите, коалициите или инициативните  комитети, които първи по ред са ги предложили за регистриране от РИК-Перник.

 4. Регистрираният застъпник не е обвързан с конкретна избирателна секция, но в изборния ден, в една секция, една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник.

 5. Пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията или инициативния комитет  за регистрация на лица като застъпници в РИК/СИК, следва да  представи в РИК-Перник следните документи:

5-1. Заявление по образец, съдържащ реквизитите на Приложение №39-ЕП от изборните книжа.

5-2. Пълномощно (оригинал или заверено копие) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

5-3. Списък по образец на лицата, предложени за регистрация като застъпници, съдържащ реквизитите нТаблица №1.

 (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен  носител)

5-4. Д Е К Л А Р А Ц И Я от лицата, заявени за регистрация като застъпници – Приложение № 43-ЕП от изборните книжа.

 ! Задължително приложение към настоящото указание е Таблица №1която не е произволен файл във формат Excel, а е с вградени филтри, които не разрешават дублирани или непълни ЕГН. При допускане на подобни грешки, клетките се маркират автоматично в червено, а записът им изисква потвърждение. Неотстраняването на  грешки води до отказ за регистрация на нередовните лица. При въвеждане на данните е недопустимо да се оставят непопълнени вътрешни клетки – оставено празно място води до нарушаване на номерацията в първата колона и до отказ за регистрация на целия списък  с лица. Броят на клетките е предвиден за 1000 застъпници. При разпечатване на Таблица № 1 следва да се селектират само въведените данни.

 6. Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилата ги партия, коалиция или инициативен комитет, че не могат да се явят. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции на територията на Област Перник, актуален към момента на подаване на заявлението в РИК-Перник.

7. Пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията или инициативния комитет за регистрация на лица като заместващи застъпници в РИК/СИК, следва да  представи в РИК- Перник следните документи:

7-1. Предложение по образец, съдържащ реквизитите на Приложение №41-ЕП от изборните книжа.

7-2. Пълномощно (оригинал или заверено копие) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

7-3. Списък по образец на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници на вече  регистрирани застъпници, съдържащ реквизитите на Таблица № 2

(1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен  носител),

! Задължително приложение към настоящото указание е Таблица № 2която не е произволен файл във формат Еxcel, а е с вградени филтри, които не разрешават дублирани или непълни ЕГН. При допускане на подобни грешки, клетките се маркират автоматично в червено, а записът им изисква потвърждение. Неотстраняването на грешките води до отказ за регистрация на нередовните лица. При въвеждане на данните е недопустимо да се оставят непопълнени вътрешни клетки – оставено празно място води до нарушаване на номерацията в първата колона и до отказ за регистрация на целия списък с лица. Броят на клетките е предвиден за 1000 застъпници. При разпечатване на Таблица № 2 следва да се селектират само въведените данни.

 

 8Заявления за регистриране на лица като застъпници на всяка една кандидатска листа могат да се подават на няколко пъти до достигане на максималния брой секции (напр.:  едно заявление – за секциите в Община Перник и второ – за секциите в останалите общини; или за всяка община – отделно заявление)-Приложение № 40-ЕП от изборните книжа.

 9. Застъпници се регистрират от РИК до 25 май 2019 г. Заявления за регистрация, подадени след тази дата, не се обработват от комисията.

 10. Заместващи застъпници се регистрират от РИК до 26 май 2019 г. Заявления за регистрация, подадени след тази дата, не се обработват от комисията.

 11. В една избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати.

 12. Общият брой на представителите на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на формираните избирателни секции на територията на Област Перник, актуален към момента на подаване на списъка в РИК-Перник.

 13. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се подписва от представляващия партията, коалицията, инициативния комитет или от изрично упълномощени от него лица и се предава до 25 май 2019 г. в РИК- Перник за публикуване на нейната интернет страницата (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен  носител).

 

Задължително приложение към настоящото указание е Списъкъткойто не е произволен файл във формат Еxcel, а е с вградени филтри, които не разрешават дублирани или непълни ЕГН. При допускане на подобни грешки, клетките се маркират автоматично в червено, а записът им изисква потвърждение. Броят на клетките е предвиден за 1000 представители. При разпечатване на Списъка следва да се селектират само въведените данни.

 

РИК-Перник НЯМА ДА ЗАПОЧВА ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И НЯМА ДА ПУБЛИКУВА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА СИ СПИСЪКА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ на партия, коалиция или инициативен комитет ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ГОРЕ ОПИСАНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ОТ ЛИЦАТА, КОИТО ГИ ПРЕДЛАГАТ СЪОТВЕТНО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ  ЗА ПУБЛИКУВАНЕ.

13.05.2019

Съобщение

Мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения  в придвижването да гласуват в изборния ден, като обявява избирателните секции, предназначени за гласуване избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването на територията на Област Перник, както следва:

За ОБЩИНА БРЕЗНИК

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СИК                    № СИК

Читалище „Просвещение“-фоайе гр.Брезник                140800004

Заявки за извозване с общински транспорт ще се приемат от 15.05.2019 до 23.05.2019 от 8 до 17 часа на тел. 07751-2014, на имейла на общината [email protected]   и на гише №2- в сградата на ул.“Ел.Георгиева“ №16, а за селата – в кметствата.

В изборния ден извозването на избирателите със затруднено придвижване ще се осъществява от 9.00 до 14.00 – за гр.Брезник, а за селата съгласно обща транспортна схема по райони съгласувана с кметските наместници и обявена на населението.

За ОБЩИНА ЗЕМЕН

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СИК                      № СИК

Читалището в Земен                                                 141900001

           Заявки за помощ в изборния ден се правят на тел. 07741- 2494, факс 07741-2462 от 8.00 до 18.00 часа

 

За ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СИК                                             № СИК

с. КОВАЧЕВЦИ, в сградата на Дом-паметник „Г.Димитров“     142200004

Заявки за осигуряване на превоз могат да се подават в изборния ден – 26.05.2018 г.  на телефон – 0889995954

 

За ОБЩИНА ПЕРНИК

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СИК                                          № СИК

Кметство Изток

 • Професионална гимназия по техника и строителство

„арх.Й.Миланов“ – ул.“Мл.Стоянов“ №1                                  143200002

 • Х|||-то ОУ – ул.“Рига“ №1/сграда на бивше|V-то СОУ/   143200019

Кметство Църква

Читалище „Просвета“,ул.“Д.Благоев“                           143200039

Град Перник

ОУ“Св.Иван Рилски“,кв.“Монте Карло“-1                      143200116

     Заявки за извозване с общински транспорт на избирателите със затруднено придвижване ще се приемат от 13.05.2019 до 23.05.2019 от 8 до 17 часа на тел.0884996323, на имейла на общината – [email protected]   и на гише №1- в деловодството на общината на адрес : гр.Перник, пл.“Св.Иван Рилски“ №1 А, а за селата – от  кметовете/км.наместници/ или определените от тях лица.

 Заявки за помощ в изборния ден се правят на тел. 076 684 250

За ОБЩИНА РАДОМИР

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СИК                                 № СИК

ОУ“Хр.Смирненски“                                     143600016

Заявки за помощ в изборния ден /до 11 часа/се правят на тел.0882477677 

За ОБЩИНА ТРЪН

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СИК                                       № СИК

Сградата на СУ "ГЕО МИЛЕВ" гр.Трън , първи етаж         145100002

Заявки за извозване с общински транспорт ще се приемат от 13.05.2017 до 23.05.2019 от 8.30 до 17 часа, а в изборния ден от 07 до 16 часа на телефони: 0886266056, 0884696942,0876807882,0886266056, а за селата – чрез кметските наместници.

     

09.05.2019

Разпределение на членовете на РИК - Перник за отговорници на секционни избирателни комисии.

Община

/СИК №

Член на РИК

/отговорник/

тел. на

отговорника

Ковачевци

от СИК № 142200001 до СИК № 142200011

 

Иво Михайлов

0887 445 151

Земен

от СИК № 141900001 до СИК № 141900017

 

Светлана Петкова

 

0889 676 762

 Трън

от СИК № 145100001 до СИК № 145100021

Аделина Стоянова

 

0878 992 810

 Брезник

от СИК № 140800001 до СИК № 140800026

 

Зоя Асенова

 

0898 441 229

 Радомир

от СИК № 143600001 до СИК № 143600051

 

Василка Стоилова

Снежанка Йорданова

 

-      0895 649 995;

-      0889 251 512

 1 ви лъч

Перник от СИК № 143200011 –143200014; от СИК 143200036 – 143200051;

СИК 143200136

Роза Стоилова

0878 809 959

 2 ри лъч

Перник от СИК № 143200102 –143200111; СИК 143200115; СИК 143200122;

от СИК 143200126 – 143200135;

 

Надя Боянова

 

0888 902 906

 3 ти лъч

Перник от СИК №143200062-143200071;   от СИК 143200112 – 143200114; 

от СИК 143200118 - СИК 143200121;

СИК 143200121;

СИК 143200123 - 143200125

Станислава Тодорова

0896 967 777

 4 ти лъч

Перник от СИК №143200053-143200061     от СИК 143200072 – 143200073;

от СИК 143200089 - СИК 143200101

Изабел Ангелова

0894 037 717

5 ти лъч

Перник от СИК № 143200052 ;    

от СИК 143200074 – 143200088;

от СИК 143200116 - СИК 143200117

 

 Росица Рангелова

 

 0884 999 632

 6 ти лъч

Перник от СИК 143200001 – 143200010; от СИК 143200015 - СИК 143200035

 Лили Риджалска

 

 0882 276 550

При необходимост СИК може да отправя запитвания освен към определените отговорници по СИК и към всички останали членове на РИК - Перник. 

22.04.2019

Съобщение

На основание постъпило в РИК 14 - Перник писмо от ЦИК с изх. № ЕП-15-12/ 19.04.2019 публикуваме задължителните указания за РИК във връзка със Закона за защита на личните данни:

УКАЗАНИЯ ЗА РИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

 

 1. РИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
 2. Членовете на РИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. РИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборитe за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се обработват от РИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. 6. Обработване на лични данни от РИК за целите на изборния процес е:

- назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;

- издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети;

- приемане и работа с избирателни списъци;

- приемане и обработване на жалби на сигнали;

- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на РИК.

- вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на РИК.

 1. 7. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите.
 2. 8. РИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. 9. Забрани:

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на РИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

9.3. Забранява се на РИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

 1. 10. Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите на застъпниците и представителите, както и във всички други изборни книжа на РИК, съдържащи лични данни.
 2. 11. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 3. 12. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на РИК или определен от него член на РИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от РИК уведомява КЗЛД.

 

Информационен лист относно обработването от

РИК на лични данни в изборите

 

 1. Районна избирателна комисия Читиринадесети избирателен район - Пернишки, с адрес гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски“, № 1 Б, ет. 13, е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

РИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. РИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на политическите партии, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от РИК до предаването им на ЦИК и съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от областната администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. РИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 7. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]
19.04.2019

Съобщение

На вниманието на:

 1. Всички Общински администрации на територията на Четиринадесети изборен район – Пернишки при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

 

 1. Политически партии и коалиции, имащи представители (членове) в СИК на територията на Четиринадесети изборен район – Пернишки при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Моля при изготвяне на предложенията си за състав на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на изборния район, да използвате следната таблица, съдържаща необходимите данни за обработка на предложенията в системата на Информационно обслужване.

Таблицата може да намерите ТУК:

19.04.2019

Съобщение

РИК 14 - Перник, напомня:

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да заяви пред Общинска администрация /по настоящ адрес/ да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес до 11.05.2019 г.

 
19.04.2019

Съобщение

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ 

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

15.04.2019

Съобщение

Районната избирателна комисия в четиринадесети район - Пернишки уведомява, че на 15 април 2019 г. изтича срокът, в който гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък за гласуване в Република България, представя декларация по образец (Приложение № 11-ЕП) в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България.

15.04.2019

Съобщение

РИК14 - Перник, уведомява избирателите с трайни увреждания, които ги възпрепиятстват да гласуват в определената СИК по постоянен или настоящ адрес, следното: Съгласно Решение на ЦИК,  № 96 - ЕП от 08.04.2019г. Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение.
Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място не по-късно от 11.05.2019 г. (14 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 16-ЕП от изборните книжа) от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.
Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 16-ЕП от изборните книжа) се подават до кмета на общината/кметството/кметския наместник. Заявленията са саморъчно подписани и може да бъдат подадени от упълномощено лице или изпратени по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към тях се прилагат: копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.
Преценката дали едно лице отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия се извършва от органа по чл. 23, ал. 1 ИК, въз основа на представените медицински документи.
Когато има образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и е назначена СИК, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да гласува в изборно помещение и желае да гласува, но не е подал заявление за това в срок не по-късно от 11.05.2019 г. (14 дни преди изборния ден), може да подаде заявление (Приложение № 16-ЕП от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник не по-късно от 20.05.2019 г. (5 дни преди изборния ден), и се включва в избирателния списък за гласуване с подвижната избирателна кутия.
Избирател, който е включен в избирателен списък по настоящия си адрес и има право да гласува с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 от ИК) се вписва в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в населеното място по настоящия си адрес, ако в срока до 11.05.2019 г. подаде заявление (Приложение № 16-ЕП от изборните книжа) до органа по чл.23, ал.1 ИК. При обраразувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и назначена СИК такъв избирател може да подаде заявление и в срока по т. 20.
Дописвания в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия не се допускат след 20.05.2019 г. (5 дни преди изборния ден), в т.ч. в изборния ден.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 345-ЕП / 27.05.2019

  относно: Сигнал на нарушаване на тайната на вота при гласуване с машинно устройство

 • № 344-ЕП / 27.05.2019

  относно: сигнал за неправилно недопуснат избирател да гласува

 • № 343-ЕП / 26.05.2019

  относно: сигнал за неправилно допуснат избирател да гласува с придружител

всички решения